***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2017 19:16***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 2.425.697 1.933.242
Satışların Maliyeti
-1.556.119 -1.201.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
869.578 732.035
BRÜT KAR (ZARAR)
869.578 732.035
Genel Yönetim Giderleri
-233.722 -189.277
Pazarlama Giderleri
-595.514 -495.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 52.547 45.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -33.157 -46.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.732 45.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 878 4.357
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -4.738 -2.445
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -1.694 -3.425
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.178 44.007
Finansman Gelirleri
19 370.060 251.577
Finansman Giderleri
19 -532.748 -216.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-108.510 78.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.694 -29.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.890 -23.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.196 -5.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.204 49.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.204 49.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-62.292 -10.775
Ana Ortaklık Payları
-84.912 60.283
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL) 21 -0,14340000 0,10180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -197.759 197.759 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -238 49 -19.035 0 0 0 60.283 41.059 -95.707 -54.648
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.283 60.283 -95.707 -35.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -238 49 -19.035 0 0 0 0 -19.224 0 -19.224
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
-26 -26
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-125 -125 125 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.670 -15.366 48.205 13.352 282.836 -235.742 3.796.380 60.283 7.748.990 4.769.841 12.518.831
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-70.795 70.795 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264 552.300 262 -84.912 467.386 100.122 567.508
Dönem Karı (Zararı)
-84.912 -84.912 -62.292 -147.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-264 552.300 262 552.298 162.414 714.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-895 -895 895 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.028 -20.513 2.335.817 58.587 303.414 -235.742 3.559.941 -84.912 9.728.992 5.655.538 15.384.530


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.645 123.381
Dönem Karı (Zararı)
-147.204 49.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
453.883 184.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 231.084 188.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25 4.414 2.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 19.050 17.234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 33.286 32.692
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
123.736 -96.678
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-255 9.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 1.694 3.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.694 29.188
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
19 165 165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.015 -2.478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.368 -83.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.075 -242.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.766 -21.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-232.053 6.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
401.805 203.687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.721 -29.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.311 150.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.822 -10.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.844 -17.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-217.329 -202.233
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 -17.845 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.465 9.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -203.949 -212.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.889 -72.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
363.894 104.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-412.310 -159.137
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
359 -19.244
Ödenen Temettüler
0 -26
Ödenen Faiz
-7.551 -9.894
Alınan Faiz
29.639 19.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.080 -8.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.573 -150.941
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
71.612 -40.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.961 -191.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.740.003 1.888.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.677.042 1.696.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-147.204 49.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-264 -237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-330 -296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66 59
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
66 59
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
714.976 -103.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
714.321 -92.819
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
819 -13.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164 2.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-164 2.776
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
714.712 -104.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
567.508 -54.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
100.122 -95.707
Ana Ortaklık Payları
467.386 41.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.680.125 2.745.264
Finansal Yatırımlar
5 2.956 11.036
Ticari Alacaklar
1.749.821 1.319.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 124.532 131.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.625.289 1.188.135
Diğer Alacaklar
8 85.999 99.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85.999 99.093
Türev Araçlar
7 2.458 1.472
Stoklar
1.262.387 1.030.992
Peşin Ödenmiş Giderler
15 482.849 425.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
127.904 124.324
Diğer Dönen Varlıklar
16 298.711 251.383
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
37.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
261.211 251.383
ARA TOPLAM
6.693.210 6.008.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.693.210 6.008.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
1.401 1.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.401 1.278
Diğer Alacaklar
8 14.312 14.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.312 14.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 74.585 58.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
103.483 93.897
Maddi Duran Varlıklar
10 7.620.761 7.302.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.064.405 11.639.357
Şerefiye
12 1.802.619 1.675.218
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.261.786 9.964.139
Peşin Ödenmiş Giderler
15 194.568 177.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 306.012 274.330
Diğer Duran Varlıklar
16 58.190 57.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.438.484 19.619.884
TOPLAM VARLIKLAR
27.131.694 25.628.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 63.996 117.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 591.903 383.116
Ticari Borçlar
1.723.484 1.284.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 65.773 25.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.657.711 1.258.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.829 54.076
Diğer Borçlar
8 837.898 661.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
837.898 661.646
Türev Araçlar
7 0 65
Ertelenmiş Gelirler
15 59.213 33.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
422 1.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
111.982 129.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
111.391 129.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
591 560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 38.536 21.043
ARA TOPLAM
3.466.263 2.686.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.466.263 2.686.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.768.886 5.682.403
Ticari Borçlar
26.425 26.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.425 26.425
Diğer Borçlar
8 308.161 301.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
308.161 301.549
Ertelenmiş Gelirler
217 544
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.554 116.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
119.554 116.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.886.226 1.831.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 171.432 166.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.280.901 8.125.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.747.164 10.811.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.728.992 9.262.501
Ödenmiş Sermaye
13 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
13 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 3.137.684 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
13 19.028 19.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.513 -20.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.513 -20.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.394.404 1.841.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.335.817 1.783.517
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
58.587 58.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 303.414 303.414
Diğer Yedekler
13 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 3.559.941 3.630.736
Net Dönem Karı veya Zararı
-84.912 -70.795
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.655.538 5.554.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.384.530 14.817.022
TOPLAM KAYNAKLAR
27.131.694 25.628.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604973


BIST
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2584 9,2602 % 0,90  
Euro 10,7446 10,7642 % 0,85  
Sterlin 12,6953 12,7590 % 1,42  
Frank 10,0008 10,0610 % 1,01  
Riyal 2,4630 2,4754 % 0,92  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -28,95  
Altın Gr. 525 525 -4,82  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,20  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 -0,01  
B. Petrol 84,75 84,75 0,75