***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 21:40***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 6.182.204 5.021.962 3.756.507 3.088.720
Satışların Maliyeti
-3.828.120 -2.985.354 -2.272.001 -1.784.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.354.084 2.036.608 1.484.506 1.304.573
BRÜT KAR (ZARAR)
2.354.084 2.036.608 1.484.506 1.304.573
Genel Yönetim Giderleri
-478.018 -405.754 -244.296 -216.477
Pazarlama Giderleri
-1.390.826 -1.157.815 -795.312 -662.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 148.853 82.784 96.306 37.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -139.482 -87.677 -106.325 -40.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
494.611 468.146 434.879 422.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 7.866 15.230 6.988 10.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -8.986 -10.703 -4.248 -8.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -10.432 -6.823 -8.738 -3.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
483.059 465.850 428.881 421.843
Finansman Gelirleri
19 498.589 400.946 128.529 149.369
Finansman Giderleri
19 -682.807 -419.764 -150.059 -202.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
298.841 447.032 407.351 368.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.306 -95.923 -69.612 -66.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-91.599 -75.740 -45.709 -51.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.707 -20.183 -23.903 -14.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
190.535 351.109 337.739 301.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.535 351.109 337.739 301.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
100.373 118.945 162.665 129.720
Ana Ortaklık Payları
90.162 232.164 175.074 171.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 21 0,15230000 0,39210000 0,29570000 0,29030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
14.507 -212.266 197.759 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.618 230.839 -23.791 232.164 437.594 97.905 535.499
Dönem Karı (Zararı)
232.164 232.164 118.945 351.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.618 230.839 -23.791 205.430 -21.040 184.390
Kar Payları
-145.066 -145.066 -14.957 -160.023
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
50 50 -50 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.845 -16.746 278.995 8.596 297.343 -235.742 3.636.807 232.164 8.000.634 4.948.347 12.948.981
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-8.686 14.507 -76.616 70.795 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.168 103.090 -18.899 90.162 171.185 82.686 253.871
Dönem Karı (Zararı)
90.162 90.162 100.373 190.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.168 103.090 -18.899 81.023 -17.687 63.336
Kar Payları
-86.864 -58.202 -145.066 -24.929 -169.995
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.275 -1.275 1.275 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 18.648 -23.417 1.886.607 39.426 317.921 -235.742 3.495.918 90.162 9.287.345 5.613.553 14.900.898


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.385 504.876
Dönem Karı (Zararı)
190.535 351.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
789.674 529.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 463.120 383.860
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26 16.017 9.456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26 32.794 31.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 72.057 65.755
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
90.612 -66.626
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 14.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 10.432 6.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
108.306 95.923
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
19 330 330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -4.833 -12.889
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
839 1.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-317.747 -331.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-877.828 -942.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.774 24.430
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-304.425 -55.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
642.825 488.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
301.455 153.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
662.462 548.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.414 -17.264
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.663 -26.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-434.533 -390.497
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -17.845 -14.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.824 23.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -450.512 -399.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.769 -312.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.340.537 571.742
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.249.181 -635.282
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-43.095 -24.480
Ödenen Temettüler
22 -169.995 -160.023
Ödenen Faiz
-115.684 -102.888
Alınan Faiz
52.613 37.890
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.036 151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.083 -198.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-34.555 957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.472 -197.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.740.003 1.888.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.724.531 1.690.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
190.535 351.109 337.739 301.601
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.168 -1.618 -2.904 -1.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.960 -2.022 -3.630 -1.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
792 404 726 345
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
792 404 726 345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.504 186.008 -648.472 289.927
Yabancı Para Çevrim Farkları
99.955 198.167 -614.366 290.986
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.814 -15.198 -42.633 -1.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.363 3.039 8.527 263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.363 3.039 8.527 263
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.336 184.390 -651.376 288.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
253.871 535.499 -313.637 590.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.686 97.905 -17.436 193.612
Ana Ortaklık Payları
171.185 437.594 -296.201 396.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.726.958 2.745.264
Finansal Yatırımlar
0 11.036
Ticari Alacaklar
2.192.837 1.319.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 163.060 131.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.029.777 1.188.135
Diğer Alacaklar
7 79.757 99.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.757 99.093
Türev Araçlar
6 2.754 1.472
Stoklar
1.331.494 1.030.992
Peşin Ödenmiş Giderler
15 508.557 425.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
70.507 124.324
Diğer Dönen Varlıklar
16 256.181 251.383
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
231.181 251.383
ARA TOPLAM
7.169.045 6.008.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.169.045 6.008.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
993 1.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
993 1.278
Diğer Alacaklar
7 14.636 14.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.636 14.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 65.921 58.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 94.572 93.897
Maddi Duran Varlıklar
10 7.350.447 7.302.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.687.685 11.639.357
Şerefiye
12 1.698.847 1.675.218
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.988.838 9.964.139
Peşin Ödenmiş Giderler
15 217.116 177.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 286.985 274.330
Diğer Duran Varlıklar
16 53.352 57.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.772.474 19.619.884
TOPLAM VARLIKLAR
26.941.519 25.628.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 206.273 117.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.106.825 383.116
Ticari Borçlar
1.955.911 1.284.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 41.040 25.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.914.871 1.258.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
49.633 54.076
Diğer Borçlar
7 956.875 661.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
956.875 661.646
Türev Araçlar
6 0 65
Ertelenmiş Gelirler
15 42.779 33.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.413 1.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.067 129.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
127.625 129.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.442 560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 20.806 21.043
ARA TOPLAM
4.483.582 2.686.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.483.582 2.686.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 5.058.984 5.682.403
Ticari Borçlar
27.064 26.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.064 26.425
Diğer Borçlar
7 326.028 301.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
326.028 301.549
Ertelenmiş Gelirler
209 544
Uzun Vadeli Karşılıklar
125.199 116.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
125.199 116.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.857.824 1.831.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 161.731 166.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.557.039 8.125.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.040.621 10.811.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.287.345 9.262.501
Ödenmiş Sermaye
13 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
13 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 3.042.134 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
13 18.648 19.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -23.417 -20.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.417 -20.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.926.033 1.841.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.886.607 1.783.517
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.426 58.325
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.426 58.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 317.921 303.414
Diğer Yedekler
13 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 3.495.918 3.630.736
Net Dönem Karı veya Zararı
13 90.162 -70.795
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.613.553 5.554.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.900.898 14.817.022
TOPLAM KAYNAKLAR
26.941.519 25.628.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623815


BIST
18:051.430
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
INVEO 93,05 32.037.511 % 202,79  
SAMAT 3,78 3.250.066 % 0,00  
PRKME 4,72 3.609.223 % 0,00  
SKBNK 1,00 9.177.926 % 0,00  
TSKB 1,22 70.010.881 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3417 9,3475 % 0,57  
Euro 10,8715 10,8799 % 0,50  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 7,53  
Altın Gr. 533 533 4,33  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,21  
Gümüş Gr. 7,16 7,17 0,09  
B. Petrol 84,38 84,38 -0,70