***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2020 18:38***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Anadolu Efes Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kâr dağıtımı kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Yatırımcı Bilgi Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Extraordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Investor Information Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden aynı tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurduğumuz üzere Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihli kâr dağıtım önerisi 7244 Sayılı Kanun ile gelen kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle, 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmişti.
Daha sonra Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 Tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve kar dağıtımı kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliğin 5/(1)-(c) maddesi uyarınca 30.09.2020 tarihine kadar borcu muaccel hale gelecek pay sahiplerine kar dağıtımı imkanı getirilmiştir.
Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak uygunluk görüşüne bağlı olarak, Yönetim Kurulumuzun tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarındaki kâr dağıtımına yönelik önerisini görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Toplantısının, aşağıdaki gündemle, 09.07.2020 Perşembe günü saat 14:00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Diğer taraftan toplanacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanması halinde
Dağıtılacak kâr payından tüm pay sahiplerimizin temettü alma hakkı kâr dağıtım tarihi itibarıyla ayrılacaktır. Kâr dağıtımına ilişkin ödemeler, ilgili Tebliğ"in 5/(1)-(c) maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şartlar dahilinde yapılacaktır:
Pay sahiplerimize ait olup 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla henüz pay sahiplerimizce ödenmemiş olan ve kredi/proje finansman sözleşmelerinden doğan borçların mevcudiyetinin, ilgili Tebliğ uyarınca onaylı belge ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Kâr payı ödemeleri sadece pay sahiplerimizce bu borçların ifasında kullanılmak üzere ve tevsik edilebilen borç tutarını aşmamak üzere 14.07.2020 tarihinden itibaren nakden yapılacaktır. Herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 öncesi muaccel hale gelecek ödemelerini tevsik etmeyen diğer pay sahiplerine ise kâr payı ödemeleri yine aşağıda belirtilen şekilde ve yasal sürenin uzatılmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacaktır.
1. Kâr payı alacağını, 14.07.2020 tarihinden itibaren tahsil etmek isteyen pay sahiplerimiz için, ilgili Tebliğ'in 6/(1)-c maddesi uyarınca "30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla da henüz ödenmemiş" yükümlülüklerini tevsik edici belgelerini (kredi veya proje finansmanı sözleşmelerine ilişkin Geri Ödeme Planı Tablolarını) ilgili banka/kurum onaylı olarak şirketimizin "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Ümraniye/İstanbul" adresine "Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü" adına kendilerine ödeme yapılabilmesi için gerekli bilgilerin yer alacağı "Yatırımcı Bilgi Formu" ve Aracı Kurumların Merkezi Kaydi Sistem Uygulamasından alacağı "Hesap Rapor" dökümü ile birlikte elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü olarak göndermeleri için 02.07.2020 tarihinde mesai saati sonuna kadar süre verilmiştir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup 02.07.2020 tarihinden sonra adresimize ulaşan evraklar işlenemeyecektir. Sayın ortaklarımızın süre sonunu beklemeden belgelerini tevdii konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.
2. Kâr dağıtım önerisinin yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda onaylanması halinde 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak kâr payı ödemesi, ortaklarca ilgili Tebliğin 5/(1)-c maddesinde belirtildiği şekilde muaccel hale gelen yükümlülüklerin nakden ifasında kullanılacak olması şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla bu kâr paylarının, Tebliğ kapsamına giren borçların doğduğu tarihe bakılmaksızın 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek kredi ve proje finansman sözleşmelerine ait borç tutarlarının ifasında kullanılması gerekmekte olup bununla ilgili sorumluluklar pay sahiplerinin kendilerine aittir.
3. 02.07.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar ilgili kredi veya proje finansman sözleşmelerine ilişkin Geri Ödeme Planı Tablolarının banka/ilgili kurumca onaylanmış örneklerini şirketimize elden veya iadeli taahhütlü postayla ulaştırarak tevsik edemeyen pay sahiplerimize kâr dağıtım tarihi itibarıyla hak kazandıkları hisselerine isabet eden kâr payları yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihinden itibaren ödenecektir. Ertelenen bu ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğ'in 4/(3)'üncü maddesi gereğince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.
4. Genel Kurul'da karar verilen kâr dağıtımı çerçevesinde, kredi borcunu tevsik eden pay sahiplerimize 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak kâr payı ödemeleri, sadece mevcudiyeti tevsik edilen ve 30.09.2020 tarihine kadar ifa edilecek yükümlülük tutarı kadarlık kısmı ile sınırlı olacak ve pay sahibinin hissesine isabet eden kâr payı tutarı daha fazla olsa bile ilgili Tebliğ çerçevesinde tevsik edilen kredi borcunu aşan kısım ödenmeyerek yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihine ertelenecektir. Ertelenen bu ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğ'in 4/(3)'üncü maddesi gereğince yine herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851454


BIST
15:521.413
Değişim :  0,23% |  3,28
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler15:52
KSTUR 265,10 573.146 % 10,00  
TLMAN 31,32 48.141.007 % 9,97  
UFUK 21,18 222.043 % 9,97  
MERIT 32,04 39.433.005 % 9,95  
UZERB 31,80 414.860 % 9,66  
15:52 Alış Satış %  
Dolar 9,2937 9,2954 % 0,37  
Euro 10,7871 10,7925 % 0,43  
Sterlin 12,7323 12,7961 % 0,30  
Frank 10,0258 10,0862 % 0,32  
Riyal 2,4711 2,4835 % 0,38  
15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -3,99  
Altın Gr. 527 527 0,61  
Cumhuriyet 3.484 3.537 17,00  
Tam 3.467 3.554 16,75  
Yarım 1.676 1.719 8,10  
Çeyrek 840 860 4,05  
Gümüş.Ons 23,24 23,28 -0,05  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,01  
B. Petrol 85,78 85,78 0,94