***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 20:11***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.002.977 61.002.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-11.967.781 -11.967.781 -11.967.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.651 -45.651 -45.651
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.484.731 6.320.169 49.012.063 -11.967.781 159.681.082 159.681.082
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17.064.066 -17.064.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
33.853.222 33.853.222 33.853.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.963 50.963 50.963
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.597.791 6.320.169 66.076.129 33.853.222 524.586.578 524.586.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.904.291 12.586.445
Dönem Karı (Zararı)
33.853.222 -11.967.781
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.853.222 -11.967.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.548.106 18.584.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.674.527 7.612.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.858 46.158
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6a 0 8.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 21.858 38.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
472.225 573.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 452.689 565.361
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 14.097 3.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.439 4.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.205.219 16.316.025
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -304.388 -30.891
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 3.402.432 16.463.182
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
107.175 -116.266
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -384.356 -4.104.162
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -27.537.579 -1.859.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.147.971 6.237.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.748.590 4.420.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.748.590 4.420.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.663.416 -11.644.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.197.186 19.252.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.197.186 19.252.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.461.221 -5.791.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.945.148 -9.392.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.516.073 3.601.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.842.855 12.854.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -38.257 -195.341
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.246 -4.892
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12a -7.933 -67.436
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
26.854.638 1.363.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.106 -497.701
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -720.106 -497.701
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 28.835.000 1.900.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -1.260.256 -38.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.637.572 -19.432.245
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.900.000 5.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
12.900.000 5.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.990.909 -9.090.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.990.909 -9.090.909
Ödenen Faiz
-1.851.051 -16.272.227
Alınan Faiz
304.388 30.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.312.775 -5.481.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.312.775 -5.481.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.350.004 5.704.011
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.662.779 222.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.662.779 32.350.004
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
59.150.426 46.401.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.339.542 555.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 57.810.884 45.846.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 27.520.526 25.878.968
Peşin Ödenmiş Giderler
4.573.962 20.896.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.573.962 20.896.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
172.718 157.472
Diğer Dönen Varlıklar
7.953.060 10.729.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 7.953.060 10.729.702
ARA TOPLAM
146.033.471 136.414.279
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 18.976 56.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.052.447 136.470.420
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
486.488.016 159.785.919 160.872.078
Tesis, Makine ve Cihazlar
291.779.431 292.232.050
Taşıtlar
222.814 241.030
Mobilya ve Demirbaşlar
1.927.183 2.020.168
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.946.985 6.746.799
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.383.676 5.649.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.807 85.029
Bilgisayar Yazılımları
62.671 72.893
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.136
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 52.775.558 52.403.943
Diğer Duran Varlıklar
17.878.602 17.724.773
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 17.878.602 17.724.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
562.695.240 569.124.217
TOPLAM VARLIKLAR
708.747.687 705.594.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.476.780 48.601.851
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.476.780 48.601.851
Banka Kredileri
5 49.476.780 48.601.851
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.827.088 45.384.082
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.827.088 45.384.082
Banka Kredileri
5 43.448.666 44.314.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.378.422 1.069.779
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
54.510.686 84.600.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 14.343.487 15.073.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 40.167.199 69.527.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.592.587 1.187.375
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
399.830 582.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 399.830 582.757
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.088.871 914.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 6.088.871 914.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.631.959 506.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 1.631.959 506.699
ARA TOPLAM
158.527.801 181.777.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.527.801 181.777.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.411.206 27.268.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.411.206 27.268.669
Banka Kredileri
5 10.792.119 18.833.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.619.087 8.435.170
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.222.102 5.865.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 5.167.798 4.817.070
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.054.304 1.048.865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.633.308 33.134.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
184.161.109 214.912.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
524.586.578 490.682.393
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.202.771 3.202.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.597.791 -1.648.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.597.791 -1.648.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.597.791 -1.648.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
18 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.076.129 49.012.063
Net Dönem Karı veya Zararı
33.853.222 17.064.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
524.586.578 490.682.393
TOPLAM KAYNAKLAR
708.747.687 705.594.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 81.276.205 43.598.273
Satışların Maliyeti
19 -71.651.130 -43.667.863
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.625.075 -69.590
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.625.075 -69.590
Genel Yönetim Giderleri
-2.525.821 -1.853.621
Pazarlama Giderleri
-465.499 -360.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 4.555.908 1.438.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -2.031.451 -553.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.158.212 -1.398.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 27.537.579 1.859.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.695.791 461.000
Finansman Gelirleri
22a 304.388 30.891
Finansman Giderleri
22b -3.531.313 -16.563.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.468.866 -16.071.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
384.356 4.104.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b 384.356 4.104.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.853.222 -11.967.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.853.222 -11.967.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.853.222 -11.967.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,08000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.963 -45.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b 63.704 -58.527
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.741 12.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b -12.741 12.876
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Ri18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,43 7.562.169 % 10,00  
AYES 22,00 1.864.170 % 10,00  
INVEO 120,00 220.807.036 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.422.685 % 9,99  
INTEM 45,72 5.850.864 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2310 8,2339 % 0,00  
Euro 10,0093 10,0448 % 0,18  
Sterlin 11,4947 11,5523 % 0,37  
Frank 9,1092 9,1641 % 0,38  
Riyal 2,1903 2,2013 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 0,37  
Altın Gr. 485 485 2,34  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,53 27,57 0,10  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,03  
B. Petrol 69,09 69,09 0,86