***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2017 18:19***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 16.732.078 -977.276 1.042.788 20.556.437 12.972.300 53.326.327 53.326.327
Transferler
331.432 12.640.868 -12.972.300 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.246 14.227.079 14.000.833 14.000.833
Dönem Karı (Zararı)
14.227.079 14.227.079 14.227.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.246 -226.246 -226.246
Sermaye Arttırımı
97.000.000 97.000.000 97.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.069.284 1.069.284 1.069.284
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444
Transferler
793.301 13.433.778 -14.227.079 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.062 9.602.315 9.443.253 9.443.253
Dönem Karı (Zararı)
9.602.315 9.602.315 9.602.315
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.062 -159.062 -159.062
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.482.227 14.020.656
Dönem Karı (Zararı)
9.602.315 14.227.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.075.318 -846.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 20 2.782.900 2.993.815
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.935.627 -13.137
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.214 -13.137
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.912.413 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
896.990 601.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 673.006 441.150
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 38.236 114.664
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11c 185.748 45.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.058.479 -6.236.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23a -8.999.567 -6.211.019
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.605 42.609
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-56.307 -68.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.632.356 1.807.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.324.276 4.094.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.747.719 2.723.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.680.613 1.002.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.550.160 6.333.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.841.222 -5.965.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.405.652 -6.940.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.564.430 974.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.797.279 17.475.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -616.497 -305.580
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11c -199.777 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.868.674 -3.240.580
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6a 0 91.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-307.988.895 -143.314.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-304.084.229 -126.777.551
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
12 -3.904.666 -16.536.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.979.379 280.624.722
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 98.069.284
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
192.509.323 180.108.879
Kredilerden Nakit Girişleri
192.509.323 180.108.879
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.128 -82.785
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.128 -82.785
Ödenen Faiz
-29.781.172 -7.564.638
Alınan Faiz
11.307.356 10.093.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.491.743 151.331.289
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.491.743 151.331.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.014.667 12.683.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
522.924 164.014.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 522.924 164.939.002
Ticari Alacaklar
10.046.145 14.737.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.074.562 1.457.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 8.971.583 13.279.993
Stoklar
7 8.571.141 6.913.742
Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.671 161.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 3.158.618 289.944
Diğer Dönen Varlıklar
13a 13.280.297 7.148.457
ARA TOPLAM
35.638.796 194.190.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.638.796 194.190.624
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
155.589 206.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.589 206.800
Maddi Duran Varlıklar
9 516.709.178 154.292.865
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
944.050 1.039.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 944.050 1.039.261
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.918.055 22.909.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 2.452.409 780.287
Diğer Duran Varlıklar
13b 29.434.342 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
553.613.623 179.229.003
TOPLAM VARLIKLAR
589.252.419 373.419.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 69.794.807 56.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 136.245.598 18.731.513
Ticari Borçlar
30.991.391 19.085.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 4.137.983 5.242.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 26.853.408 13.842.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.075.153 467.548
Diğer Borçlar
0 12.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8b 0 12.781
Ertelenmiş Gelirler
15 301.141 15.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
152.900 114.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 152.900 114.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 2.174.053 1.489.708
ARA TOPLAM
240.735.043 39.973.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.735.043 39.973.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 169.909.965 164.523.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.767.714 3.526.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 2.845.082 2.589.746
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 922.632 936.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.677.679 168.049.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
414.412.722 208.023.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.839.697 165.396.444
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.362.584 -1.203.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.362.584 -1.203.522
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.167.521 1.374.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.631.083 33.197.305
Net Dönem Karı veya Zararı
9.602.315 14.227.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.839.697 165.396.444
TOPLAM KAYNAKLAR
589.252.419 373.419.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 60.826.896 64.460.340
Satışların Maliyeti
18 -55.188.789 -49.389.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.638.107 15.070.410
BRÜT KAR (ZARAR)
5.638.107 15.070.410
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.500.248 -3.786.095
Pazarlama Giderleri
19 -608.016 -492.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21a 899.056 457.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21b -1.764.084 -1.426.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-335.185 9.823.882
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 52.800 52.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-282.385 9.876.682
Finansman Gelirleri
23a 8.999.567 6.211.019
Finansman Giderleri
23b -747.223 -52.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.969.959 16.034.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.632.356 -1.807.871
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16a 0 -2.217.899
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 1.632.356 410.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.602.315 14.227.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.602.315 14.227.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.602.315 14.227.079
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,10000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159.062 -226.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.828 -282.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.766 56.561
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16b 39.766 56.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.062 -226.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.443.253 14.000.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.443.253 14.000.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586857


BIST
12:14115.101
Değişim :  0,38% |  432,73
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
115.342
En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
VERUS 26,40 5.134.668 % 10,00  
PRKAB 4,76 43.864.025 % 9,93  
OZBAL 3,66 25.567.487 % 9,91  
VERTU 5,55 4.153.226 % 9,90  
DOGUB 2,71 21.333.951 % 9,72  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4202 8,4625 % -0,15  
Frank 7,2110 7,2544 % 0,11  
Riyal 1,8214 1,8305 % -0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 -2,99  
Altın Gr. 390 390 -0,40  
Cumhuriyet 2.528 2.548 7,80  
Tam 2.602 2.615 8,00  
Yarım 1.264 1.279 3,90  
Çeyrek 632 640 1,90  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,05  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,01  
B. Petrol 40,38 40,38 -0,55