***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2017 18:22***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
793.301 13.433.778 -14.227.079 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
11.339.977 11.339.977 11.339.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.445 -33.445 -33.445
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.236.967 2.167.521 46.631.083 11.339.977 176.702.976 176.702.976
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
692.859 8.909.456 -9.602.315 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-5.862.384 -5.862.384 -5.862.384
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.820 5.820 5.820
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.356.764 2.860.380 55.540.539 -5.862.384 168.983.133 168.983.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.241.348 -4.287.357
Dönem Karı (Zararı)
-5.862.384 11.339.977
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.862.384 11.339.977
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.202.176 -4.674.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.178.703 1.447.314
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-973 -1.229
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -973 -1.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
627.800 462.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11c 478.486 448.553
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 55.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11d 94.138 14.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.325.559 -7.647.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a 0 -7.633.937
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 14.095.829
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-65.554 -6.124
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
295.284 -7.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.801.852 1.063.963
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.061 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -127.061 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.149.937 -9.219.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.387.205 401.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.387.205 401.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.566.345 304.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.236.012 6.943.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.236.012 6.943.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.960.375 -16.868.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.188.069 -17.994.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-772.306 1.126.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.810.145 -2.553.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11c -431.203 -308.669
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11b -199.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.225.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.491.487 -193.051.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.138 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.138 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.365.071 -182.133.447
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.365.071 -182.133.447
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-459.554 -10.918.028
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 -459.554 -10.918.028
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.124.481 118.279.094
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.056.764 120.910.889
Kredilerden Nakit Girişleri
182.056.764 120.910.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.794.807 -56.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.794.807 -56.628
Ödenen Faiz
-22.206.730 -12.475.568
Alınan Faiz
69.254 9.900.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.646 -79.059.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.646 -79.059.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
522.924 164.014.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.914.570 84.954.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.914.570 522.924
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
39.138.066 10.046.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 5.108.981 1.074.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 34.029.085 8.971.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 25.138.459 8.571.141
Peşin Ödenmiş Giderler
1.781.456 59.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.781.456 59.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 2.923.176 3.158.618
Diğer Dönen Varlıklar
10.750.441 13.280.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 10.750.441 13.280.297
ARA TOPLAM
81.646.168 35.638.796
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.646.168 35.638.796
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
155.589 155.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 155.589 155.589
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 569.243.272 516.709.178
Arazi ve Arsalar
9.858.910 4.462.370
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
24.013.214
Binalar
175.031.095
Tesis, Makine ve Cihazlar
357.596.960 9.363.063
Taşıtlar
496.859 1.181
Mobilya ve Demirbaşlar
1.628.487 183.822
Özel Maliyetler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
617.747 502.698.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.260.423 944.050
Bilgisayar Yazılımları
851.890 422.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
408.533 521.948
Peşin Ödenmiş Giderler
465.878 3.918.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 465.878 3.918.055
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 6.252.806 2.452.409
Diğer Duran Varlıklar
39.672.989 29.434.342
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 39.672.989 29.434.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
617.050.957 553.613.623
TOPLAM VARLIKLAR
698.697.125 589.252.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 204.498.680 69.794.807
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.244.579 64.700.000
Banka Kredileri
72.244.579 64.700.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.254.101 5.094.807
Banka Kredileri
132.254.101 5.094.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.162.924 136.245.598
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.162.924 136.245.598
Banka Kredileri
5 134.162.924 136.245.598
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
33.138.045 30.991.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 79.323 4.137.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 33.058.722 26.853.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 775.509 1.075.153
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
1.148.814 301.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 1.148.814 301.141
Kısa Vadeli Karşılıklar
208.076 652.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11b 208.076 152.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
853.719 1.674.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13b 853.719 1.674.053
ARA TOPLAM
374.785.767 240.735.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.785.767 240.735.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.026.365 169.909.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.026.365 169.909.965
Banka Kredileri
5 151.026.365 169.909.965
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.901.860 3.767.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 2.885.090 2.845.082
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11d 1.016.770 922.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.928.225 173.677.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
529.713.992 414.412.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.983.133 174.839.697
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.356.764 -1.362.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.356.764 -1.362.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.356.764 -1.362.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.860.380 2.167.521
Yasal Yedekler
2.860.380 2.167.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.540.539 46.631.083
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.862.384 9.602.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.983.133 174.839.697
TOPLAM KAYNAKLAR
698.697.125 589.252.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 47.192.687 31.624.484 39.774.977 18.673.074
Satışların Maliyeti
18 -39.843.380 -25.016.241 -30.928.246 -14.374.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.349.307 6.608.243 8.846.731 4.298.312
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.349.307 6.608.243 8.846.731 4.298.312
Genel Yönetim Giderleri
-2.730.329 -2.065.146 -1.412.467 -848.326
Pazarlama Giderleri
-369.586 -303.731 -190.114 -171.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 950.095 638.173 773.723 435.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -859.780 -108.360 -158.701 -51.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.339.707 4.769.179 7.859.172 3.662.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 140.261 26.400 127.061 13.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.479.968 4.795.579 7.986.233 3.675.577
Finansman Gelirleri
21a 0 7.633.937 3.586.475
Finansman Giderleri
21b -14.144.204 -25.576 -13.500.286 -12.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.664.236 12.403.940 -5.514.053 7.249.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.801.852 -1.063.963 3.626.143 -29.774
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16a 0 -1.395.203 0 14.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 3.801.852 331.240 3.626.143 -43.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.862.384 11.339.977 -1.887.910 7.219.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.862.384 11.339.977 -1.887.910 7.219.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.872.568 5.556.589 -925.075 3.537.553
Ana Ortaklık Payları
-2.989.816 5.783.388 -962.835 3.681.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06000000 0,11000000 0,02000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.820 -33.445 -58.708 -19.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.275 -41.806 -73.385 -24.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.455 8.361 14.677 4.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b -1.455 8.361 14.677 4.942
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.820 -33.445 -58.708 -19.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.856.564 11.306.532 -1.946.618 7.199.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.869.716 5.766.331 -953.842 3.671.859
Ana Ortaklık Payları
-2.986.848 5.540.201 -992.776 3.527.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622963


BIST
18:05116.525
Değişim :  0,59% |  681,77
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.971
En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
VKFYO 3,30 14.497.132 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4534 8,4958 % 0,56  
Frank 7,2126 7,2561 % 0,48  
Riyal 1,8220 1,8312 % -0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 11,15  
Altın Gr. 393 393 2,17  
Cumhuriyet 2.540 2.561 10,10  
Tam 2.614 2.628 10,40  
Yarım 1.270 1.285 5,00  
Çeyrek 635 644 2,60  
Gümüş.Ons 18,20 18,22 0,36  
Gümüş Gr. 4,01 4,01 0,08  
B. Petrol 41,67 41,67 -0,20