***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:59***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 16.732.078 -977.276 1.042.788 20.556.437 12.972.300 53.326.327 53.326.327
Transferler
331.432 12.640.868 -12.972.300 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.677 7.528.903 7.466.226 7.466.226
Dönem Karı (Zararı)
11.484.014 13.279.993
Stoklar
7 5.387.747 6.913.742
Peşin Ödenmiş Giderler
11 479.487 161.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.680.871 289.944
Diğer Dönen Varlıklar
12a 18.003.249 7.148.457
ARA TOPLAM
48.139.210 194.190.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.139.210 194.190.624
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
206.800 206.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
206.800 206.800
Maddi Duran Varlıklar
8 437.809.501 154.292.865
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
967.742 1.039.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
967.742 1.039.261
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.704.427 22.909.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15b 1.185.599 780.287
Diğer Duran Varlıklar
12b 13.000.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.874.069 179.229.003
TOPLAM VARLIKLAR
506.013.279 373.419.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.728 56.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.728 56.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 58.642.943 18.731.513
Ticari Borçlar
12.398.738 19.085.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 3.209.975 5.242.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 9.188.763 13.842.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 649.112 467.548
Diğer Borçlar
89.259 12.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.259 12.781
Ertelenmiş Gelirler
14 3.696 15.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
10a 231.692 114.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
231.692 114.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12c 843.478 1.489.708
ARA TOPLAM
72.911.646 39.973.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.911.646 39.973.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
250.198.511 164.523.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 250.198.511 164.523.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.568.043 3.526.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10b 2.806.310 2.589.746
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10c 761.733 936.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.766.554 168.049.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.678.200 208.023.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.335.079 165.396.444
Ödenmiş Sermaye
16 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.236.967 -1.203.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.236.967 -1.203.522
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.167.521 1.374.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.631.083 33.197.305
Net Dönem Karı veya Zararı
13.972.080 14.227.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.335.079 165.396.444
TOPLAM KAYNAKLAR
506.013.279 373.419.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 47.393.579 45.771.946 15.769.095 18.351.525
Satışların Maliyeti
17 -38.365.844 -35.716.121 -13.349.603 -13.888.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.027.735 10.055.825 2.419.492 4.463.178
BRÜT KAR (ZARAR)
9.027.735 10.055.825 2.419.492 4.463.178
Genel Yönetim Giderleri
-2.970.388 -2.802.574 -905.242 -949.046
Pazarlama Giderleri
-438.687 -358.377 -134.956 -113.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18a 1.963.080 3.720.984 162.296 2.933.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18b -535.882 -1.196.081 -427.522 -407.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.045.858 9.419.777 1.114.068 5.927.358
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 39.600 39.600 13.200 13.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.085.458 9.459.377 1.127.268 5.940.558
Finansman Gelirleri
20a 7.771.774 0 1.300.448 0
Finansman Giderleri
20b -38.678 -38.062 -13.102 -13.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.818.554 9.421.315 2.414.614 5.927.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-846.474 -1.892.412 217.489 -1.194.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15a -1.243.425 -2.414.526 151.778 -1.419.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15b 396.951 522.114 65.711 224.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.972.080 7.528.903 2.632.103 4.732.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.972.080 7.528.903 2.632.103 4.732.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.972.080 7.528.903 2.632.103 4.732.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.445 -62.677 0 -62.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.806 -78.346 0 -78.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.361 15.669 0 15.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15b 8.361 15.669 0 15.697
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.445 -62.677 0 -62.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.938.635 7.466.226 2.632.103 4.669.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.938.635 7.466.226 2.632.103 4.669.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565266


BIST
11:41118.287
Değişim :  -0,36% |  -425,06
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686
En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 34,10 35.764.005 % 10,00  
KENT 917,10 25.068.475 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.263.100 % 9,99  
VKFYO 6,39 7.111.402 % 9,98  
LKMNH 9,60 42.268.316 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6499 8,6932 % 0,31  
Frank 7,2924 7,3364 % 0,19  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 5,85  
Altın Gr. 401 401 1,73  
Cumhuriyet 2.594 2.616 10,30  
Tam 2.670 2.684 10,50  
Yarım 1.297 1.313 5,10  
Çeyrek 649 657 2,60  
Gümüş.Ons 18,96 19,01 0,26  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 0,07  
B. Petrol 43,23 43,23 -0,07