***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

15.08.2018 19:12
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
744.580 -316.200
Dönem Karı (Zararı)
-537.273 509.670
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.158.303 686.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
643.763 539.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.476 18.378
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.376 6.490
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.826 5.934
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.274 5.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.185 34.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.693 39.683
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
896 -8.824
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
682 1.914
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.914 2.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
346.789 204.973
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
833.194 234.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 325.335 -375.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 832 73.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.903 -8.447
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -9.903 -8.447
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 0 -21.240
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-76.368 -14.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-844.786 -1.471.936
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.764 -2.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.657.341 -1.102.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.921 6.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.610 -528.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.407.830 596.038
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
528.665 362.887
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
80.125 189.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-489.140 -993.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-490.813 -467.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.673 -526.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
776.244 -275.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.715 -20.784
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -3.184
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.949 -16.394
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-539.933 -408.339
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 55.622
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-55.806 -17.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.548 47.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-786.508 -500.682
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
271.833 7.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.050 608.047
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.985 290
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.618.557 5.127.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.195.593 -4.058.923
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
16.178 -43.095
Ödenen Temettüler
-289.348 -229.878
Ödenen Faiz
-454.313 -253.415
Alınan Faiz
144.484 66.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.597 -116.492
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
669.878 -8.992
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
716.475 -125.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.789.520 3.285.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.505.995 3.159.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.273 509.670 -82.989 241.170
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
281.059 -6.414 281.895 -6.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.903 -8.433 -858 -9.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 332 0 332
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
362.283 0 362.283 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.321 1.687 -79.530 1.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-79.321 1.687 -79.530 1.804
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.929.137 70.136 1.378.934 -647.720
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.267.749 97.790 1.682.116 -615.197
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
275.134 -41.990 237.546 -42.809
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -722.442 0 -633.942 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
14.037 5.938 10.372 1.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.659 8.398 82.842 8.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
94.659 8.398 82.842 8.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.210.196 63.722 1.660.829 -654.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.672.923 573.392 1.577.840 -413.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.613.340 196.972 1.327.224 -178.914
Ana Ortaklık Payları
59.583 376.420 250.616 -234.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.513.900 5.800.315
Finansal Yatırımlar
27.964 107.946
Ticari Alacaklar
4.221.440 2.309.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.1 279.831 259.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.941.609 2.049.614
Diğer Alacaklar
66.615 107.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.615 107.954
Türev Araçlar
100.477 64.521
Stoklar
3.159.770 2.122.397
Peşin Ödenmiş Giderler
740.556 461.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 115.936 132.368
Diğer Dönen Varlıklar
11.1 1.270.574 874.144
ARA TOPLAM
16.217.232 11.980.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.217.232 11.980.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
365 342
Ticari Alacaklar
2.798 5.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.798 5.851
Diğer Alacaklar
51.823 25.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.823 25.682
Türev Araçlar
155.831 30.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 2.077.738 2.333.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
306.296 307.941
Maddi Duran Varlıklar
8 10.489.590 8.356.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.577.592 12.339.782
Şerefiye
10 6.002.169 1.834.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.575.423 10.504.885
Peşin Ödenmiş Giderler
409.914 354.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.195.322 551.155
Diğer Duran Varlıklar
11.2 1.979.834 1.781.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.247.103 26.087.287
TOPLAM VARLIKLAR
50.464.335 38.067.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.474.054 1.488.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.995.458 4.189.616
Ticari Borçlar
4.610.712 2.231.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.2 28.477 726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.582.235 2.230.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.1 116.086 94.506
Diğer Borçlar
1.486.557 882.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.486.557 882.812
Türev Araçlar
78 0
Ertelenmiş Gelirler
12.1 553.998 481.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 67.039 7.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
229.520 151.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.2 192.140 127.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.3 37.380 23.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.3 33.103 24.217
ARA TOPLAM
15.566.605 9.552.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.566.605 9.552.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.034.829 8.434.084
Ticari Borçlar
37.069 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.069 35.180
Diğer Borçlar
370.589 349.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.589 349.032
Ertelenmiş Gelirler
12.2 28.677 21.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
184.151 167.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.2 184.151 167.865
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 2.095.405 1.915.078
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.4 191.321 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.942.041 11.088.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.508.646 20.640.321
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.141.562 5.751.148
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.200.135 1.319.349
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
9.499 8.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
264.287 -16.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
264.287 -16.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.294 -16.875
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
282.581 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.525.616 1.113.973
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.727.328 1.101.588
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-201.712 12.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 909.511 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.563.575 2.244.351
Net Dönem Karı veya Zararı
-633.222 -130.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.814.127 11.675.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.955.689 17.427.062
TOPLAM KAYNAKLAR
50.464.335 38.067.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10.607.496 8.007.503 6.683.842 4.766.109
Satışların Maliyeti
-6.928.273 -5.304.759 -4.241.451 -3.102.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.679.223 2.702.744 2.442.391 1.663.564
BRÜT KAR (ZARAR)
3.679.223 2.702.744 2.442.391 1.663.564
Genel Yönetim Giderleri
-810.945 -569.849 -473.122 -293.475
Pazarlama Giderleri
-1.980.018 -1.505.744 -1.245.039 -852.519
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.517 -2.056 -1.262 -1.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 210.905 190.136 134.186 110.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -265.505 -171.059 -146.847 -108.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -325.335 375.132 -185.147 -65.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
505.808 1.019.304 525.160 453.507
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 18.906 38.529 14.601 14.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -21.817 -11.701 -12.913 -6.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
502.897 1.046.132 526.848 461.832
Finansman Gelirleri
18 1.161.295 620.104 749.765 158.967
Finansman Giderleri
19 -2.200.633 -1.083.159 -1.328.057 -312.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-536.441 583.077 -51.444 308.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-832 -73.407 -31.545 -67.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -168.327 -107.187 -96.797 -51.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 167.495 33.780 65.252 -16.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.273 509.670 -82.989 241.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.273 509.670 -82.989 241.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.949 170.560 190.507 271.402
Ana Ortaklık Payları
-633.222 339.110 -273.496 -30.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -2,60000000 1,82000000 -1,12000000 -0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 0 767.558 25.109 434.424 3.254.567 -376.046 5.709.677 10.984.043 16.693.720
Transferler
-3.739 450.771 -823.078 376.046 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.190 48.636 -8.136 339.110 376.420 196.972 573.392
Dönem Karı (Zararı)
339.110 339.110 170.560 509.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.190 48.636 -8.136 37.310 26.412 63.722
Sermaye Arttırımı
4.000 -4.000 0 290 290
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2 -26.406 -26.406 0 -26.406
Kar Payları
-37.395 -77.605 -115.000 -114.878 -229.878
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-513 -513 1.512 999
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-549 -549 549 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2 186.000 65.771 1.319.349 0 8.028 -15.956 0 816.194 16.973 885.195 2.322.965 339.110 5.943.629 11.068.488 17.012.117
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 0 1.101.588 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.751.148 11.675.914 17.427.062
Transferler
-10.767 -119.283 130.050 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419 282.581 625.740 -214.097 -633.222 59.583 1.613.340 1.672.923
Dönem Karı (Zararı)
-633.222 -633.222 95.949 -537.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419 282.581 625.740 -214.097 692.805 1.517.391 2.210.196
Sermaye Arttırımı
0 1.985 1.985
Kar Payları
-108.447 83.447 -25.000 -264.348 -289.348
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 4.143.067 4.143.067
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
355.060 355.060 -355.060 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
771 771 -771 0
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 9.499 -18.294 282.581 1.727.328 -201.712 909.511 2.563.575 -633.222 6.141.562 16.814.127 22.955.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704078


BIST18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.371.966 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9545 17,9629 % 0,17  
Euro 18,2935 18,3032 % -0,53  
Sterlin 21,6233 21,7317 % -0,33  
Frank 18,9381 19,0522 % -0,18  
Riyal 4,7692 4,7931 % 0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -23,65  
Altın Gr. 1.027 1.027 -12,48  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.888 6.951 -41,00  
Yarım 3.356 3.398 -20,00  
Çeyrek 1.683 1.698 -11,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,27 -0,59  
Gümüş Gr. 11,67 11,68 -0,35  
B. Petrol 94,00 94,00 -4,15