***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.05.2020 18:35
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-715.288 -667.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.809 19.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.391 -1.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -2
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-15.251 26.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.833 -5.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.833 -5.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.786.102 1.616.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.527.267 1.898.353
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
260.725 -10.358
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -547.561 -360.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 10.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.001 79.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.001 79.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.799.911 1.636.933
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.515.199 969.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.564.395 956.629
Ana Ortaklık Payları
-950.804 12.771


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.731.458 8.927.687
Finansal Yatırımlar
731.949 415.871
Ticari Alacaklar
3.552.514 3.316.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 23.574 18.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.528.940 3.297.044
Diğer Alacaklar
212.235 201.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 2.984 5.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
209.251 195.947
Türev Araçlar
24.2 306.993 42.109
Stoklar
6 6.278.729 5.698.025
Peşin Ödenmiş Giderler
873.690 761.533
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 265.395 254.546
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 853.611 862.388
ARA TOPLAM
21.806.574 20.479.704
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 5.995 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.812.569 20.479.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.784 4.787
Ticari Alacaklar
1.493 1.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.493 1.619
Diğer Alacaklar
95.034 69.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 27.745 5.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67.289 64.018
Türev Araçlar
24.2 66.259 6.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 143.260 74.150
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
302.437 324.069
Maddi Duran Varlıklar
9 15.830.941 16.543.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.586.593 3.694.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.297.781 23.723.444
Şerefiye
11.2 6.493.414 6.934.409
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 15.804.367 16.789.035
Peşin Ödenmiş Giderler
511.889 417.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.232.474 1.087.895
Diğer Duran Varlıklar
12.2 626.674 704.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.699.619 46.652.004
TOPLAM VARLIKLAR
66.512.188 67.131.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.326.217 3.335.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.041.197 3.801.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.041.197 3.801.957
Banka Kredileri
2.501.279 3.270.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
539.918 531.239
Ticari Borçlar
11.615.405 11.478.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 105.468 2.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.509.937 11.476.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
257.160 258.990
Diğer Borçlar
1.554.374 1.579.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.554.374 1.579.969
Türev Araçlar
24.2 50.350 15.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
209.028 264.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 75.879 31.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
539.253 474.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 353.591 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
185.662 183.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 157.901 221.070
ARA TOPLAM
22.826.764 21.461.507
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
21 508 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.827.272 21.461.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.071.842 17.502.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.071.842 17.502.439
Banka Kredileri
14.614.932 13.982.755
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.456.910 3.519.684
Ticari Borçlar
61.747 10.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.747 10.864
Diğer Borçlar
416.274 487.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
416.274 487.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 12.670 4.750
Türev Araçlar
24.2 8.409 41.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.876 18.051
Uzun Vadeli Karşılıklar
489.708 454.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 489.708 454.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.104.128 3.187.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 232.249 229.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.436.903 21.936.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.264.175 43.398.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.156.715 6.078.113
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.057.708 1.057.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.584 165.308
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
151.584 165.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.671 -27.843
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.255 193.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.038.055 1.619.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.064.746 2.483.140
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.026.691 -863.366
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 638.852 615.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.320.800 1.770.507
Net Dönem Karı veya Zararı
-355.361 543.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.091.298 17.655.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.248.013 23.733.393
TOPLAM KAYNAKLAR
66.512.188 67.131.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12.442.875 5.291.753
Satışların Maliyeti
-9.127.734 -3.856.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.315.141 1.434.755
BRÜT KAR (ZARAR)
3.315.141 1.434.755
Genel Yönetim Giderleri
-616.278 -437.798
Pazarlama Giderleri
-2.501.671 -983.167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.089 -1.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 302.564 168.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -459.665 -139.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -70.681 -152.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.679 -110.345
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 299.538 29.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -56.411 -35.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
211.448 -116.784
Finansman Gelirleri
18 567.789 311.691
Finansman Giderleri
19 -1.461.389 -813.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-682.152 -618.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.695 -49.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -173.154 -86.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 142.459 36.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-712.847 -668.263
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -2.441 730
DÖNEM KARI (ZARARI)
-715.288 -667.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-359.927 -266.904
Ana Ortaklık Payları
-355.361 -400.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,44920000 -1,64810000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,01000000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.743 618.706
Dönem Karı (Zararı)
-715.288 -667.533
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-712.847 -668.263
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.441 730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.797.943 1.243.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
724.008 506.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.112 35.476
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-383 822
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.646 17.027
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 7.849 1.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 0 16.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.317 52.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
95.718 36.643
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.079 3.380
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.520 12.168
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
562.176 319.147
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
477.414 155.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.801 -16.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
79.801 -16.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 70.681 152.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.695 50.060
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.132 -11.613
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1, 17.2 26.132 -11.613
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-313.393 -402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-869.332 116.734
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 1.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.553 -267.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.982 10.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-548.171 -219.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.268 860.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.119 -134.017
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-34.358 -227.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.381 91.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.630 47.720
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-84.011 44.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
213.323 693.047
Ödenen Faiz
-122.146 0
Alınan Faiz
34.204 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.954 -17.641
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.571 -3.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-67.113 -52.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-524.841 -376.287
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-127.392 -21.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
308.598 40.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.976 -355.253
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-275.071 -40.617
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.688 109.747
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
391 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.046.801 3.052.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.362.472 -2.592.183
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.779 -90.186
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
39.337 22.884
Ödenen Faiz
-416.137 -358.917
Alınan Faiz
86.547 75.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-419.410 352.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
230.256 37.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-189.154 389.834
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.908.840 5.269.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.719.686 5.658.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580
Transferler
-293.541 -874.610 1.168.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698 20.835 536.758 -143.495 -400.629 12.771 956.629 969.400
Dönem Karı (Zararı)
-400.629 -400.629 -266.904 -667.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-698 20.835 536.758 413.400 1.223.533 1.636.933
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-674 -674 336 -338
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.242 -21.236 114.901 2.326.059 -674.272 615.970 1.593.236 -400.629 5.058.567 17.370.075 22.428.642
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393
Transferler
22.882 520.887 -543.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828 -11.896 -418.394 -163.325 -355.361 -950.804 -1.564.395 -2.515.199
Dönem Karı (Zararı)
-355.361 -355.361 -359.927 -715.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828 -11.896 -418.394 -163.325 -595.443 -1.204.468 -1.799.911
Sermaye Arttırımı
391 391
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.406 29.406 22 29.428
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -29.671 181.255 2.064.746 -1.026.691 638.852 2.320.800 -355.361 5.156.715 16.091.298 21.248.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843784


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81