***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

13.08.2020 19:15
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

358.365 1.694.225 2.144.467 77.260
Yabancı Para Çevrim Farkları
998.606 2.155.429 2.525.873 257.076
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82.834 -93.550 -177.891 -83.192
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -881.020 -492.973 -333.459 -132.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 6.919 0 -3.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
157.945 118.400 129.944 38.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
157.945 118.400 129.944 38.894
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
368.709 1.776.648 2.168.620 139.715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.681 2.358.021 2.504.518 1.388.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
398.919 1.642.817 1.963.314 686.188
Ana Ortaklık Payları
-409.600 715.204 541.204 702.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.683.474 8.927.687
Finansal Yatırımlar
343.287 415.871
Ticari Alacaklar
4.633.202 3.316.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 14.446 18.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.618.756 3.297.044
Diğer Alacaklar
230.134 201.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 2.657 5.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
227.477 195.947
Türev Araçlar
24.2 198.402 42.109
Stoklar
6 6.479.723 5.698.025
Peşin Ödenmiş Giderler
728.173 761.533
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 198.814 254.546
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 808.466 862.388
ARA TOPLAM
24.303.675 20.479.704
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 48 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.303.723 20.479.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.789 4.787
Ticari Alacaklar
1.739 1.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.739 1.619
Diğer Alacaklar
77.840 69.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 6.463 5.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.377 64.018
Türev Araçlar
24.2 30.352 6.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 128.553 74.150
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
320.943 324.069
Maddi Duran Varlıklar
9 16.648.932 16.543.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.597.094 3.694.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.321.672 23.723.444
Şerefiye
11.2 6.949.743 6.934.409
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 17.371.929 16.789.035
Peşin Ödenmiş Giderler
580.941 417.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.328.308 1.087.895
Diğer Duran Varlıklar
12.2 515.923 704.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.557.086 46.652.004
TOPLAM VARLIKLAR
71.860.809 67.131.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.524.227 3.335.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.250.189 3.801.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.250.189 3.801.957
Banka Kredileri
2.760.717 3.270.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
489.472 531.239
Ticari Borçlar
13.054.101 11.478.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 79.459 2.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.974.642 11.476.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
417.828 258.990
Diğer Borçlar
2.721.079 1.579.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.721.079 1.579.969
Türev Araçlar
24.2 91.414 15.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
250.135 264.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 157.775 31.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
629.393 474.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 425.677 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
203.716 183.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 207.240 221.070
ARA TOPLAM
26.303.381 21.461.507
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
21 491 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.303.872 21.461.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 17.388.511 17.502.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.388.511 17.502.439
Banka Kredileri
13.837.667 13.982.755
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.550.844 3.519.684
Ticari Borçlar
63.366 10.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
63.366 10.864
Diğer Borçlar
437.133 487.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
437.133 487.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 11.605 4.750
Türev Araçlar
24.2 12.933 41.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.384 18.051
Uzun Vadeli Karşılıklar
513.496 454.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 513.496 454.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.274.027 3.187.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 180.219 229.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.917.674 21.936.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.221.546 43.398.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.697.919 6.078.113
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.057.708 1.057.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.266 165.308
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
176.266 165.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.280 -27.843
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
207.546 193.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.676.942 1.619.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.798.845 2.483.140
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.121.903 -863.366
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 638.852 615.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.320.800 1.770.507
Net Dönem Karı veya Zararı
-477.726 543.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.941.344 17.655.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.639.263 23.733.393
TOPLAM KAYNAKLAR
71.860.809 67.131.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.595.540 17.599.528 15.152.665 12.307.775
Satışların Maliyeti
-19.532.467 -12.439.432 -10.404.733 -8.582.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.063.073 5.160.096 4.747.932 3.725.341
BRÜT KAR (ZARAR)
8.063.073 5.160.096 4.747.932 3.725.341
Genel Yönetim Giderleri
-1.250.968 -974.628 -634.690 -536.830
Pazarlama Giderleri
-5.212.985 -3.171.139 -2.711.314 -2.187.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.246 -1.488 -1.157 -276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 703.724 343.137 401.160 174.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -945.624 -541.576 -485.959 -402.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -85.660 -263.184 -14.979 -110.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.269.314 551.218 1.300.993 661.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 420.190 1.623.607 120.652 1.594.341
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -81.129 -225.321 -24.718 -189.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.608.375 1.949.504 1.396.927 2.066.288
Finansman Gelirleri
18 1.136.515 681.274 587.255 369.583
Finansman Giderleri
19 -2.867.252 -1.946.347 -1.424.392 -1.133.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-122.362 684.431 559.790 1.302.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-252.405 -104.745 -221.710 -54.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -385.949 -239.334 -212.795 -153.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 133.544 134.589 -8.915 98.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-374.767 579.686 338.080 1.247.949
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -4.623 1.687 -2.182 957
DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.390 581.373 335.898 1.248.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.336 342.096 458.263 609.000
Ana Ortaklık Payları
-477.726 239.277 -122.365 639.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,94260000 0,97560000 -0,49350000 2,62370000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,01900000 0,00690000 -0,00900000 0,00390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.986.011 3.028.224
Dönem Karı (Zararı)
-379.390 581.373
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-374.767 579.686
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.623 1.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.740.104 1.757.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.455.110 1.126.265
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
91.703 111.729
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.182 17.356
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.712 35.811
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.1, 17.2 2.809 32.445
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 0 26.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
178.125 99.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
153.510 86.125
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.733 5.747
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.882 7.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.144.116 833.391
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
781.673 266.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
114.161 -16.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
114.161 -16.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 85.660 263.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 252.405 104.745
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.327 -17.721
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1, 17.2 -6.327 -17.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-356.522 -1.013.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
903.286 927.126
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 1.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.311.912 -1.762.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.941 -3.608
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-777.593 -549.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.453.987 2.317.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.370.596 697.069
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.257 -76.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.892 303.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
293.914 380.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-99.022 -76.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.264.000 3.266.356
Ödenen Faiz
-224.194 -147.161
Alınan Faiz
67.960 60.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.085 -33.895
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.368 -7.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.302 -109.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-431.169 854.321
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-127.392 -27.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
603.037 269.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.022.667 -1.058.999
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
115.853 1.672.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.037.035 -1.613.067
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.535 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.408.356 5.446.495
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -9.104.495 -5.690.630
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-569.539 -317.327
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
30.008 -41.888
Ödenen Temettüler
-125.412 -355.258
Ödenen Faiz
-856.963 -811.445
Alınan Faiz
168.475 156.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.517.807 2.269.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
247.757 95.815
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.765.564 2.365.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.908.840 5.269.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.674.404 7.634.379


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580
Transferler
-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.051 85.204 595.260 -202.486 239.277 715.204 1.642.817 2.358.021
Dönem Karı (Zararı)
239.277 239.277 342.096 581.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.051 85.204 595.260 -202.486 475.927 1.300.721 1.776.648
Kar Payları
-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-246 -246 -834.443 -834.689
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.670 -22.589 179.270 2.384.561 -733.263 615.970 1.710.663 239.277 5.736.428 16.891.226 22.627.654
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393
Transferler
22.882 520.887 -543.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.437 14.395 315.705 -258.537 -477.726 -409.600 398.919 -10.681
Dönem Karı (Zararı)
-477.726 -477.726 98.336 -379.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.437 14.395 315.705 -258.537 68.126 300.583 368.709
Sermaye Arttırımı
12.535 12.535
Kar Payları
-125.412 -125.412
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.406 29.406 22 29.428
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -31.280 207.546 2.798.845 -1.121.903 638.852 2.320.800 -477.726 5.697.919 17.941.344 23.639.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868821


BIST17:362.869
Değişim :  1,40% |  39,58
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
BARMA 43,56 7.499.377 % 10,00  
ASUZU 291,00 129.530.874 % 9,98  
GSRAY 5,99 537.399.111 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.095.508 % 9,90  
TRCAS 9,70 142.611.070 % 9,85  
17:33 Alış Satış %  
Dolar 17,9514 17,9564 % 0,49  
Euro 18,5624 18,5794 % 0,89  
Sterlin 21,9245 22,0344 % 0,73  
Frank 19,0533 19,1681 % 0,92  
Riyal 4,7666 4,7905 % 0,57  
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 2,76  
Altın Gr. 1.036 1.037 6,73  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.940 7.001 17,00  
Yarım 3.382 3.423 9,00  
Çeyrek 1.696 1.711 4,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,53 -0,08  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,02  
B. Petrol 98,25 98,25 0,85