***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

09.11.2020 19:25
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
650.086 1.548.598 1.029.476 967.225
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.803 64.584 -17.147 -17.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.317 -3.220 747 254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -2 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.294 86.105 -22.749 -23.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.808 -18.299 4.855 5.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.808 -18.299 4.855 5.038
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.304.974 867.592 946.609 -826.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.527.123 1.352.799 1.528.517 -802.630
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
264.580 -265.045 181.746 -171.495
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.780.603 -346.320 -899.583 146.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-248 7.148 -248 229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
294.122 119.010 136.177 610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
294.122 119.010 136.177 610
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.298.171 932.176 929.462 -844.472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.948.257 2.480.774 1.958.938 122.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.111.893 1.889.999 1.712.974 247.182
Ana Ortaklık Payları
-163.636 590.775 245.964 -124.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.637.208 8.927.687
Finansal Yatırımlar
245.176 415.871
Ticari Alacaklar
4.407.872 3.316.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 19.996 18.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.387.876 3.297.044
Diğer Alacaklar
246.893 201.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 1.138 5.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
245.755 195.947
Türev Araçlar
24.2 523.140 42.109
Stoklar
6 6.538.595 5.698.025
Peşin Ödenmiş Giderler
847.516 761.533
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 247.985 254.546
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 881.653 862.388
ARA TOPLAM
26.576.038 20.479.704
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 128.490 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.704.528 20.479.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.189 4.787
Ticari Alacaklar
1.866 1.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.866 1.619
Diğer Alacaklar
63.597 69.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 5.818 5.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
57.779 64.018
Türev Araçlar
24.2 95.296 6.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.909 74.150
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
182.141 324.069
Maddi Duran Varlıklar
9 17.310.645 16.543.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.375.736 3.694.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.887.641 23.723.444
Şerefiye
11.2 6.968.077 6.934.409
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 17.919.564 16.789.035
Peşin Ödenmiş Giderler
594.066 417.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.470.475 1.087.895
Diğer Duran Varlıklar
12.2 382.889 704.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.378.450 46.652.004
TOPLAM VARLIKLAR
75.082.978 67.131.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.407.731 3.335.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.774.621 3.801.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.774.621 3.801.957
Banka Kredileri
2.350.539 3.270.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
424.082 531.239
Ticari Borçlar
14.122.769 11.478.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 33.580 2.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.089.189 11.476.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
418.893 258.990
Diğer Borçlar
2.755.952 1.579.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.755.952 1.579.969
Türev Araçlar
24.2 83.310 15.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
364.288 264.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 291.301 31.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
697.789 474.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 485.341 291.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
212.448 183.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 182.075 221.070
ARA TOPLAM
26.098.729 21.461.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.098.729 21.461.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 19.279.676 17.502.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.279.676 17.502.439
Banka Kredileri
15.889.802 13.982.755
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.389.874 3.519.684
Ticari Borçlar
59.763 10.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
59.763 10.864
Diğer Borçlar
445.305 487.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
445.305 487.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 62.490 4.750
Türev Araçlar
24.2 0 41.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.380 18.051
Uzun Vadeli Karşılıklar
532.143 454.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 532.143 454.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.373.720 3.187.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 206.260 229.424
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.994.737 21.936.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.093.466 43.398.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.943.884 6.078.113
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
597.228 1.057.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.058 165.308
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.058 165.308
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.744 -27.843
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.802 193.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.681.476 1.619.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.106.554 2.483.140
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.425.078 -863.366
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 638.852 615.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.781.281 1.770.507
Net Dönem Karı veya Zararı
-219.088 543.769
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.045.628 17.655.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.989.512 23.733.393
TOPLAM KAYNAKLAR
75.082.978 67.131.708


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46.050.815 32.279.812 18.455.275 14.680.284
Satışların Maliyeti
-32.022.486 -22.321.839 -12.490.019 -9.882.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.028.329 9.957.973 5.965.256 4.797.877
BRÜT KAR (ZARAR)
14.028.329 9.957.973 5.965.256 4.797.877
Genel Yönetim Giderleri
-1.929.412 -1.591.844 -678.444 -617.216
Pazarlama Giderleri
-8.226.756 -5.779.413 -3.013.771 -2.608.274
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.828 -1.984 -1.582 -496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 1.107.433 593.422 403.709 250.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -1.563.161 -905.387 -617.537 -363.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -262.996 -290.095 -177.336 -26.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.149.609 1.982.672 1.880.295 1.431.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 563.613 1.941.223 143.423 317.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -104.203 -241.877 -23.074 -16.556
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.609.019 3.682.018 2.000.644 1.732.514
Finansman Gelirleri
18 2.138.278 1.180.702 1.001.763 499.428
Finansman Giderleri
19 -4.510.158 -2.975.341 -1.642.906 -1.028.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.237.139 1.887.379 1.359.501 1.202.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-582.631 -342.428 -330.226 -237.683
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -774.405 -400.228 -388.456 -160.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 191.774 57.800 58.230 -76.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
654.508 1.544.951 1.029.275 965.265
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -4.422 3.647 201 1.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
650.086 1.548.598 1.029.476 967.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
869.174 1.067.746 770.838 725.650
Ana Ortaklık Payları
-219.088 480.852 258.638 241.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,88140000 1,95950000 1,06120000 0,98400000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,01820000 0,01500000 0,00080000 0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.724.081 5.404.671
Dönem Karı (Zararı)
650.086 1.548.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
654.508 1.544.951
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.422 3.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.746.362 2.795.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.209.482 1.819.648
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.971 140.808
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.701 42.025
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.881 40.477
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.389 32.086
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 26.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.545 146.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
176.055 124.900
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.484 10.591
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.006 10.748
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.628.341 1.434.913
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.363.477 -142.542
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.886 119.305
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.886 119.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 262.996 290.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 582.631 342.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-139.814 -40.596
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1, 17.2 -139.814 -40.596
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-495.153 -1.314.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.864.604 1.646.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 1.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.796 -1.102.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.785 -64.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-836.589 -191.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.597.839 2.335.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
973.076 258.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
116.406 -151.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.453 560.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
284.775 640.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-133.322 -80.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.261.052 5.990.550
Ödenen Faiz
-366.036 -328.104
Alınan Faiz
131.400 133.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.248 -62.885
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-11.502 -11.634
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-207.585 -316.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-481.230 455.148
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-134.282 -46.829
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 31.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
932.015 283.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.492.926 -1.587.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
213.963 1.775.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.215.194 -3.277.569
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.007 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 10.663.478 8.314.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -12.829.970 -9.354.085
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-907.688 -607.055
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
73.489 -238.398
Ödenen Temettüler
-236.254 -355.258
Ödenen Faiz
-1.269.123 -1.289.510
Alınan Faiz
277.867 252.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.027.657 2.582.250
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
689.510 287.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.717.167 2.869.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.908.840 5.269.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.626.007 8.138.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580
Transferler
-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.805 67.162 265.431 -220.865 480.852 590.775 1.889.999 2.480.774
Dönem Karı (Zararı)
480.852 480.852 1.067.746 1.548.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.805 67.162 265.431 -220.865 109.923 822.253 932.176
Kar Payları
-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.887 -1.887
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
31.131 31.131 -2.203 28.928
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
177 177 -834.748 -834.571
Dönem Sonu Bakiyeler
2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 3.093 -22.343 161.228 2.054.732 -751.642 615.970 1.741.794 480.852 5.643.553 17.134.013 22.777.566
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393
Transferler
22.882 520.887 -543.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.901 -3.349 623.414 -561.712 -219.088 -163.636 2.111.893 1.948.257
Dönem Karı (Zararı)
-219.088 -219.088 869.174 650.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.901 -3.349 623.414 -561.712 55.452 1.242.719 1.298.171
Sermaye Arttırımı
13.007 13.007
Kar Payları
-460.480 460.480 -734.574 -734.574
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.407 29.407 22 29.429
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -30.744 189.802 3.106.554 -1.425.078 638.852 2.781.281 -219.088 5.943.884 19.045.628 24.989.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887346


BIST
18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9421 17,9554 % 0,10  
Euro 18,4871 18,5485 % 0,09  
Sterlin 21,8056 21,9150 % -0,13  
Frank 18,9745 19,0888 % -0,10  
Riyal 4,7644 4,7883 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -2,55  
Altın Gr. 1.031 1.032 -0,99  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.902 6.982 -10,00  
Yarım 3.363 3.413 -5,00  
Çeyrek 1.687 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,27 -0,06  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,03  
B. Petrol 99 99 0,10