***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

16.08.2021 19:28
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.083.885 -422.833 997.718 345.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.937 10.344 -1.727 24.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.469 -5.064 -2.391 -2.673
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-70.203 18.455 232 33.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.735 -3.047 432 -6.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.735 -3.047 432 -6.880
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.504.213 357.189 1.082.449 2.138.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.625.357 997.430 1.374.165 2.519.943
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.773 82.834 -24.395 -177.891
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.145.487 -881.020 -299.091 -333.459
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 0 123 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.113 157.945 31.647 129.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
194.113 157.945 31.647 129.944
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.445.276 367.533 1.080.722 2.162.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.529.161 -55.300 2.078.440 2.508.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.475.631 359.999 1.633.724 1.822.645
Ana Ortaklık Payları
1.053.530 -415.299 444.716 685.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.424.318 12.878.419
Finansal Yatırımlar
40.651 48.614
Ticari Alacaklar
6.672.213 3.429.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 17.512 13.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.654.701 3.415.765
Diğer Alacaklar
273.606 193.426
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 1.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
271.806 193.426
Türev Araçlar
24.2 226.117 445.282
Stoklar
6 8.562.338 7.168.883
Peşin Ödenmiş Giderler
1.009.254 862.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 223.661 309.252
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 813.393 832.784
ARA TOPLAM
34.245.551 26.168.923
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 0 325.893
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.245.551 26.494.816
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.846 11.189
Ticari Alacaklar
2.084 1.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.084 1.792
Diğer Alacaklar
87.687 58.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 7.746 1.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.941 56.850
Türev Araçlar
24.2 144.538 113.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 223.681 140.891
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 173.414
Maddi Duran Varlıklar
9 18.555.199 16.370.382
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.286.559 3.390.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.785.105 24.707.984
Şerefiye
11.2 7.688.268 7.012.308
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 20.096.837 17.695.676
Peşin Ödenmiş Giderler
466.208 466.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.540.172 1.209.395
Diğer Duran Varlıklar
12.2 16.176 134.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.121.255 46.778.177
TOPLAM VARLIKLAR
86.366.806 73.272.993
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.659.332 5.529.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.495.544 3.576.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.495.544 3.576.550
Banka Kredileri
5.640.011 2.767.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
855.533 808.589
Ticari Borçlar
18.013.561 14.286.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 38.174 9.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.975.387 14.277.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
353.568 447.074
Diğer Borçlar
3.409.261 2.493.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.409.261 2.493.190
Türev Araçlar
24.2 192.828 109.899
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
379.982 389.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 244.519 139.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
821.425 515.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 596.173 330.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
225.252 184.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 499.299 426.656
ARA TOPLAM
35.069.319 27.913.212
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 70.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.069.319 27.983.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 18.801.360 16.691.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.801.360 16.691.024
Banka Kredileri
16.044.146 13.894.316
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.757.214 2.796.708
Ticari Borçlar
100.249 49.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.249 49.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.672 9.504
Diğer Borçlar
23.887 36.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.887 36.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 176.543 73.148
Türev Araçlar
24.2 282.224 213.420
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.744 61.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
646.546 558.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 646.546 558.357
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 3.619.682 3.398.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 3.649 3.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.724.556 21.094.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.793.875 49.078.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.743.187 5.759.657
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
97.540 597.228
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 2.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.817 82.879
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.817 82.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.222 -28.322
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.039 111.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.830.391 1.600.269
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.524.804 2.880.137
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.694.413 -1.279.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 637.105 638.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.966.787 2.885.997
Net Dönem Karı veya Zararı
882.470 -350.645
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.829.744 18.435.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.572.931 24.194.688
TOPLAM KAYNAKLAR
86.366.806 73.272.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
35.950.729 27.422.492 20.602.555 15.071.897
Satışların Maliyeti
-25.478.647 -19.796.484 -14.272.399 -10.596.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.472.082 7.626.008 6.330.156 4.475.371
BRÜT KAR (ZARAR)
10.472.082 7.626.008 6.330.156 4.475.371
Genel Yönetim Giderleri
-1.546.932 -1.243.489 -830.903 -631.403
Pazarlama Giderleri
-6.199.373 -4.853.082 -3.406.382 -2.497.337
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.797 -2.246 -3.327 -1.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 579.830 491.282 268.060 237.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -894.126 -729.578 -421.540 -250.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -165.854 -85.660 -79.630 -14.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.238.830 1.203.235 1.856.434 1.318.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 1.340.419 420.185 76.866 120.584
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -28.704 -81.129 -16.303 -24.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.550.545 1.542.291 1.916.997 1.414.054
Finansman Gelirleri
18 1.451.611 998.492 562.937 495.863
Finansman Giderleri
19 -2.375.756 -2.657.401 -1.178.319 -1.302.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.626.400 -116.618 1.301.615 607.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-500.327 -244.241 -303.897 -236.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -614.084 -321.817 -361.183 -189.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 113.757 77.576 57.286 -46.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.126.073 -360.859 997.718 371.401
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -42.188 -61.974 0 -25.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.083.885 -422.833 997.718 345.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.201.415 60.087 799.585 470.098
Ana Ortaklık Payları
882.470 -482.920 198.133 -124.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 3,79820000 -1,73820000 0,81360000 -0,41300000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17460000 -0,24480000 0,00000000 -0,09820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.027.379 4.004.216
Dönem Karı (Zararı)
2.083.885 -422.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.126.073 -360.859
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.188 -61.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.110.314 3.794.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.628.798 1.527.742
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
60.946 91.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.958 39.997
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.436 48.712
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.1, 17.2 4.552 2.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
253.358 178.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
214.286 153.510
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.492 8.733
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25.580 15.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.385.175 1.134.174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
572.843 781.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70.848 114.161
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-70.848 114.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 165.854 85.660
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 500.327 244.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-138.786 -6.327
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -138.786 -6.327
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1 -715.233 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-532.120 -356.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
589.311 910.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.359.413 -1.311.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.896 -25.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.450.959 -777.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.757.502 1.453.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.611.703 1.373.834
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-10.920 3.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.294 194.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
130.929 293.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-74.635 -99.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.783.510 4.282.382
Ödenen Faiz
-458.548 -224.194
Alınan Faiz
171.458 67.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-59.042 -58.085
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-11.617 -8.368
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-398.382 -55.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-902.663 -431.169
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
436.030 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-143.358 -127.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.197 603.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.429.636 -1.022.667
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.104 115.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-579.079 -2.055.240
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.540 12.535
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 10.696.665 8.408.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.207.351 -9.104.495
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-576.846 -587.744
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
45.918 30.008
Ödenen Temettüler
-1.765.327 -125.412
Ödenen Faiz
-976.065 -856.963
Alınan Faiz
202.387 168.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.545.637 1.517.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.482 247.757
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.564.119 1.765.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.857.629 8.908.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.421.748 10.674.404


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.882 541.987 -564.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.437 14.395 315.200 -258.537 -482.920 -415.299 359.999 -55.300
Dönem Karı (Zararı)
-482.920 -482.920 60.087 -422.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.437 14.395 315.200 -258.537 67.621 299.912 367.533
Sermaye Arttırımı
12.535 12.535
Kar Payları
-125.412 -125.412
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29.406 29.406 22 29.428
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -31.280 207.546 2.798.340 -1.121.903 638.852 2.425.516 -482.920 5.796.936 18.035.897 23.832.833
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Transferler
-1.747 -348.898 350.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.900 -56.162 644.667 -414.545 882.470 1.053.530 3.475.631 4.529.161
Dönem Karı (Zararı)
882.470 882.470 1.201.415 2.083.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.900 -56.162 644.667 -414.545 171.060 2.274.216 2.445.276
Sermaye Arttırımı
1.540 1.540
Kar Payları
-499.688 429.688 -70.000 -1.082.458 -1.152.458
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 2.916 -31.222 55.039 3.524.804 -1.694.413 637.105 2.966.787 882.470 6.743.187 20.829.744 27.572.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958428


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81