***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 19:26***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.418.957 -129.687.035 -158.105.992 -3.463.054 -161.569.046
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 -2.496.661 9.996.116 590.947.065 -129.687.035 776.477.316 21.497.360 797.974.676
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.992.059 59.143.601 76.135.660 -1.285.366 74.850.294
Sermaye Arttırımı
160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 601.729.745 53.748.727 42.939.053 4.147 381.217.086 59.143.601 1.483.746.035 22.547.307 1.506.293.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.123.350 23.267.749
Dönem Karı (Zararı)
57.785.172 -131.638.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.145.550 146.128.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 614.472 7.884
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.455 5.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.038 18.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 16.038 18.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 29.507.914 29.981.547
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
72.984.312 129.353.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.103.271 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -38.103.271 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 12.006.147 -13.237.712
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -125.182.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.483.728 20.971.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.677.796 8.161.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.665.979 -3.618.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.878 1.323.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.714.204 -1.054.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.349.663 15.374.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.240.242 784.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.123.350 35.461.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.193.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-477.502.844 -442.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -477.110.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -358.262 -56.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -34.517 -386.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
456.631.069 -43.109.177
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
450.000.002 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 26.429.548 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.121.738 -73.655.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -44.121.738 -73.655.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.897.437 -2.581.835
Ödenen Faiz
7 -25.128.206 -19.238.712
Alınan Faiz
403.366 226.722
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.945.534 52.140.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.251.575 -20.284.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.251.575 -20.284.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.887.825 25.592.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.139.400 5.308.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.138.993 9.887.439
Finansal Yatırımlar
6 0 4.358.742
Ticari Alacaklar
16.804.546 10.081.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.528.949 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.275.597 10.081.741
Diğer Alacaklar
1.922.257 143.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.922.257 143.982
Türev Araçlar
6.134.860 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 6.134.860 0
Stoklar
14 1.232.413 1.236.291
Peşin Ödenmiş Giderler
19 3.244.687 1.357.209
Diğer Dönen Varlıklar
21 14.083.792 11.146.219
ARA TOPLAM
60.561.548 38.211.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.561.548 38.211.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 48.164.499
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
82.092.957 75.753.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 82.092.957 75.753.444
Türev Araçlar
31.968.411 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 31.968.411 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 66.029.700 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.333.739.055 2.697.724.614
Maddi Duran Varlıklar
12 6.539.647 396.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.927 36.527
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.927 36.527
Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.712.589 9.827.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 25.767.525 23.289.384
Diğer Duran Varlıklar
21 43.343.990 10.560.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.599.231.801 2.865.753.016
TOPLAM VARLIKLAR
3.659.793.349 2.903.964.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
225.863.051 466.026.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
225.863.051 466.026.364
Banka Kredileri
7 209.994.846 219.198.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.868.205 9.434.722
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 237.392.730
Ticari Borçlar
22.537.098 19.414.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 16.673.933 16.615.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.863.165 2.799.236
Diğer Borçlar
65.607.222 33.931.584
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 ve 10 33.620.845 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 31.986.377 2.359.681
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 18.547.353 7.812.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
909.946 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
334.042 328.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 334.042 328.899
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
333.798.712 527.514.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.798.712 527.514.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.557.940.060 1.451.107.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.557.940.060 1.451.107.683
Banka Kredileri
7 1.508.067.279 1.408.484.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 49.872.781 42.622.945
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.548 238.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 249.548 238.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 261.511.687 207.148.940
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.819.701.295 1.658.495.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.153.500.007 2.186.009.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.483.746.035 694.122.329
Ödenmiş Sermaye
22 344.646.332 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
7 ve 22 0 20.702.778
Geri Alınmış Paylar (-)
22 0 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 601.729.745 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.939.053 25.946.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.939.053 25.946.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 9.996.116
Yasal Yedekler
22 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
22 0 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
381.217.086 590.947.065
Net Dönem Karı veya Zararı
59.143.601 -240.424.726
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.547.307 23.832.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.506.293.342 717.955.002
TOPLAM KAYNAKLAR
3.659.793.349 2.903.964.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 26.646.019 21.471.274
Satışların Maliyeti
23 -3.004.599 -2.921.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.641.420 18.549.372
BRÜT KAR (ZARAR)
23.641.420 18.549.372
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.703.506 -2.400.928
Pazarlama Giderleri
24 0 -50.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.094.799 56.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -58.631 -48.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.974.082 16.105.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 125.182.617 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.156.699 16.105.625
Finansman Gelirleri
27 48.362.508 909.887
Finansman Giderleri
28 -128.727.888 -161.892.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.791.319 -144.876.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.006.147 13.237.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -914.818 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.091.329 13.237.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.785.172 -131.638.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.785.172 -131.638.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.358.429 -1.951.919
Ana Ortaklık Payları
59.143.601 -129.687.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,20000000 -0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,21000000 -0,45000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.065.122 -29.930.092
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.065.122 -29.930.092
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.065.122 -29.930.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.463.054
Ana Ortaklık Payları
76.135.660 -158.105.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934265


BIST18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,43 7.562.169 % 10,00  
AYES 22,00 1.864.170 % 10,00  
INVEO 120,00 220.807.036 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.422.685 % 9,99  
INTEM 45,72 5.850.864 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2376 8,2464 % -0,28  
Euro 10,0124 10,0395 % 0,34  
Sterlin 11,4947 11,5523 % 0,37  
Frank 9,1092 9,1641 % 0,38  
Riyal 2,1903 2,2013 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 16,48  
Altın Gr. 485 485 2,34  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,14  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 68,20 68,20 0,11