***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

08.08.2016 18:56
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor  )


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 0 52.771.674 27.593.186 65.687.893 211.062.016 211.062.016
Transferler
0 0 0 5.775.920 59.911.973 -65.687.893 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 143.827 0 0 36.605.640 36.749.467 36.749.467
Kar Payları
0 0 0 0 -59.622.400 0 -59.622.400 -59.622.400
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 143.827 58.547.594 27.882.759 36.605.640 188.189.083 188.189.083
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Transferler
0 0 0 7.601.856 65.723.189 -73.325.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 11.019 0 0 40.913.900 40.924.919 40.924.919
Kar Payları
0 0 0 0 -76.763.840 0 -76.763.840 -76.763.840
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 52.332 66.149.450 16.842.108 40.913.900 188.967.053 188.967.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.364.538 36.120.453
Dönem Karı (Zararı)
40.913.900 36.605.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.913.900 36.605.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.630.758 1.508.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.618.337 2.379.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
293.735 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
955.947 1.803.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.410.300 -2.675.477
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.088.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.703.987 -1.913.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-847.745 -1.682.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -86.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-847.745 -1.595.848
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.040 -735.004
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.440.652 -1.128.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
570.612 393.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.986.202 504.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.020.987 -547.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.034.785 1.051.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.579.155 36.200.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -230.610 -80.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.993 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.458.431 -12.317.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -90.667 -15.039.779
Alınan Faiz
2.549.098 2.722.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.745.893 -52.914.880
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 15.000.000 0
Ödenen Temettüler
-66.702.560 -52.914.880
Ödenen Faiz
15 -43.333 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.922.924 -29.111.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.922.924 -29.111.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.265.327 49.779.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.342.403 20.667.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.346.525 40.330.904
Ticari Alacaklar
3.289.358 2.751.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.289.358 2.751.341
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.944.169 1.508.141
Diğer Dönen Varlıklar
9 6.902.107 228.671
ARA TOPLAM
38.482.159 44.819.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.482.159 44.819.057
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 185.964.851 189.464.856
Maddi Duran Varlıklar
101.500 123.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.972 16.193
Diğer Duran Varlıklar
9 202 202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.077.525 189.605.195
TOPLAM VARLIKLAR
224.559.684 234.424.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 15.000.000 0
Ticari Borçlar
2.322.201 3.192.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,18 1.601.166 3.041.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 721.035 150.423
Diğer Borçlar
11.290.933 159.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,18 10.065.730 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.225.203 159.475
Ertelenmiş Gelirler
9 1.630.917 1.396.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.615.720 3.095.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 3.615.720 3.095.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 223.014 324.659
ARA TOPLAM
34.082.785 8.168.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.082.785 8.168.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
521.914 463.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 521.914 463.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
987.932 986.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 987.932 986.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.509.846 1.450.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.592.631 9.618.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
188.967.053 224.805.974
Ödenmiş Sermaye
10 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.332 41.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 52.332 41.313
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 66.149.450 58.547.594
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 16.842.108 27.882.759
Net Dönem Karı veya Zararı
10 40.913.900 73.325.045
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.967.053 224.805.974
TOPLAM KAYNAKLAR
224.559.684 234.424.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 59.099.896 50.390.759 32.016.317 25.605.615
Satışların Maliyeti
11 -16.545.033 -14.128.491 -8.428.773 -7.011.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.554.863 36.262.268 23.587.544 18.594.047
BRÜT KAR (ZARAR)
42.554.863 36.262.268 23.587.544 18.594.047
Genel Yönetim Giderleri
-3.525.956 -2.293.352 -1.857.394 -1.244.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 229.113 80.676 63.992 66.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -985.690 -158.988 -383.327 -44.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.272.330 33.890.604 21.410.815 17.371.918
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.272.330 33.890.604 21.410.815 17.371.918
Finansman Gelirleri
14 3.688.897 2.808.844 2.017.331 1.361.409
Finansman Giderleri
15 -1.047.327 -93.808 -348.319 -15.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.913.900 36.605.640 23.079.827 18.717.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.913.900 36.605.640 23.079.827 18.717.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.913.900 36.605.640 23.079.827 18.717.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.913.900 36.605.640 23.079.827 18.717.558
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 1,10000000 0,98000000 0,62000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 17 1,10000000 0,98000000 0,62000000 0,50000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 17 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.019 143.827 -21.151 253.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.019 143.827 -21.151 253.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.019 143.827 -21.151 253.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.924.919 36.749.467 23.058.676 18.970.979
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.924.919 36.749.467 23.058.676 18.970.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551226


BIST'
15:5710.428
Değişim :  -0,49% |  -51,48
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.427
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:55
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
SKYMD 12,81 217.332.910 % 9,96  
SAMAT 52,10 256.584.888 % 9,96  
FENER 114,90 454.135.450 % 9,95  
UZERB 757,00 6.407.530 % 9,95  
15:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2382 32,2462 % 0,09  
Euro 34,9917 35,0169 % 0,51  
Sterlin 40,5928 40,7963 % 0,19  
Frank 35,2483 35,4250 % 0,91  
Riyal 8,5061 8,5487 % 0,01  
15:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,33 31,37 % 0,66  
Platin 1.035,94 1.037,58 % 0,66  
Paladyum 946,63 951,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,06 83,06 % 0,66  
Altın Ons 2.343,19 2.343,55 % 0,66