***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

04.11.2016 17:56
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor  )

Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 0 52.771.674 27.593.186 65.687.893 211.062.016 211.062.016
Transferler
0 0 0 5.775.920 59.911.973 -65.687.893 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 39.067 0 0 56.134.650 56.173.717 56.173.717
Kar Payları
0 0 0 0 -59.622.400 0 -59.622.400 -59.622.400
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 39.067 58.547.594 27.882.759 56.134.650 207.613.333 207.613.333
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Transferler
0 0 0 7.601.856 65.723.189 -73.325.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -64.138 0 0 59.092.125 59.027.987 59.027.987
Kar Payları
0 0 0 0 -76.763.840 0 -76.763.840 -76.763.840
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -22.825 66.149.450 16.842.108 59.092.125 207.070.121 207.070.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.272.113 54.599.976
Dönem Karı (Zararı)
59.092.125 56.134.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.238.433 2.263.855
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 5.591.502 3.569.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
299.792 127.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.255.238 2.060.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.280.716 -3.493.572
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-8.104.249 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.301.555 -3.666.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.396.093 -2.325.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 70.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.396.093 -2.395.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.823 -1.179.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-398.325 -1.599.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
473.148 419.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.980.285 -161.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.567.809 -1.009.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
587.524 847.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.552.137 54.732.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -296.017 -132.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.993 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.452.911 -13.367.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -15.387.317 -16.908.567
Alınan Faiz
2.934.406 3.540.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.763.840 -58.388.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000.000 1.233.929
Ödenen Temettüler
-76.763.840 -59.622.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.944.638 -17.156.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.944.638 -17.156.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.265.327 49.779.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.320.689 32.622.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.324.930 40.330.904
Ticari Alacaklar
4.831.649 2.751.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.831.649 2.751.341
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.939.011 1.508.141
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.592.841 228.671
ARA TOPLAM
24.688.431 44.819.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.688.431 44.819.057
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 199.302.169 189.464.856
Maddi Duran Varlıklar
90.278 123.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.361 16.193
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.944.467 0
Diğer Duran Varlıklar
9 6.932.753 202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.278.028 189.605.195
TOPLAM VARLIKLAR
233.966.459 234.424.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.541.667 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 15.541.667 0
Ticari Borçlar
3.267.064 3.192.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,18 2.643.493 3.041.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 623.571 150.423
Diğer Borçlar
508.285 159.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 508.285 159.475
Ertelenmiş Gelirler
9 1.856.234 1.396.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.996.359 3.095.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 3.996.359 3.095.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 190.686 324.659
ARA TOPLAM
25.360.295 8.168.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.360.295 8.168.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
540.366 463.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 540.366 463.381
Uzun Vadeli Karşılıklar
995.677 986.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 995.677 986.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.536.043 1.450.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.896.338 9.618.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
207.070.121 224.805.974
Ödenmiş Sermaye
10 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.825 41.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -22.825 41.313
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 66.149.450 58.547.594
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 16.842.108 27.882.759
Net Dönem Karı veya Zararı
10 59.092.125 73.325.045
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.070.121 224.805.974
TOPLAM KAYNAKLAR
233.966.459 234.424.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 86.934.903 77.629.957 27.835.007 27.239.198
Satışların Maliyeti
11 -24.019.875 -21.187.290 -7.474.842 -7.058.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.915.028 56.442.667 20.360.165 20.180.399
BRÜT KAR (ZARAR)
62.915.028 56.442.667 20.360.165 20.180.399
Genel Yönetim Giderleri
-5.326.879 -3.412.604 -1.800.923 -1.119.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 330.073 150.308 100.960 69.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.415.008 -816.568 -429.318 -657.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.503.214 52.363.803 18.230.884 18.473.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.503.214 52.363.803 18.230.884 18.473.199
Finansman Gelirleri
14 4.163.366 3.869.231 474.469 1.060.387
Finansman Giderleri
15 -1.574.455 -98.384 -527.128 -4.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.092.125 56.134.650 18.178.225 19.529.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.092.125 56.134.650 18.178.225 19.529.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.092.125 56.134.650 18.178.225 19.529.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.092.125 56.134.650 18.178.225 19.529.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 1,59000000 1,51000000 0,49000000 0,52000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 17 1,59000000 1,51000000 0,49000000 0,52000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 17 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.138 39.067 -75.157 -104.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.138 39.067 -75.157 -104.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.138 39.067 -75.157 -104.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.027.987 56.173.717 18.103.068 19.424.250
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.027.987 56.173.717 18.103.068 19.424.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566353


BIST
'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1997 32,2063 % 0,09  
Euro 34,9418 35,0530 % 0,18  
Sterlin 40,6938 40,8978 % 0,04  
Frank 35,1650 35,3412 % -0,17  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,76 31,80 % 0,66  
Platin 1.051,96 1.053,63 % 0,66  
Paladyum 1.024,34 1.028,50 % 0,66  
Brent Pet. 83,64 83,64 % 0,66  
Altın Ons 2.424,59 2.424,93 % 0,66