***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2018 22:01
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 259.192 0 0 77.807.440 78.066.632 78.066.632
Kar Payları
0 0 0 0 -70.801.600 0 -70.801.600 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 232.992.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.081.752 69.189.167
Dönem Karı (Zararı)
19 77.807.440 77.821.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.810.154 -2.680.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.973.763 7.676.056
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 37.354 927.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
619.741 -1.003.208
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.507.562 -2.375.163
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.933.450 -7.905.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.235.559 -5.628.879
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.283.383 -2.594.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.283.383 -2.594.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.528.792 -2.760.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
200.945 -3.034.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.327.847 274.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.576.616 -274.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
96.230 -1.954.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.672.846 1.680.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.232.845 69.512.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -167.408 -353.254
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.315 30.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-843.178 -15.300.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.346 -1.101.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -5.356.155 -17.739.913
Alınan Faiz
4.526.323 3.541.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.801.600 -77.804.653
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.000.000
Ödenen Temettüler
-70.801.600 -76.763.840
Ödenen Faiz
0 -1.040.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.436.974 -23.915.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.436.974 -23.915.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.349.627 40.265.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.786.601 16.349.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.813.005 16.358.023
Ticari Alacaklar
3.050.677 4.387.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.050.677 4.387.729
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.387.282 896.415
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.638 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.886.740 1.266.161
ARA TOPLAM
28.149.342 22.908.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.149.342 22.908.328
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 197.232.350 199.600.304
Maddi Duran Varlıklar
7 927.670 1.164.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.300 5.750
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.196.049 2.794.784
Diğer Duran Varlıklar
10 12.030.188 6.639.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.392.557 210.205.195
TOPLAM VARLIKLAR
240.541.899 233.113.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.960.462 431.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 20 207.932 6.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.752.530 424.683
Diğer Borçlar
1.017.607 1.403.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.017.607 1.403.680
Ertelenmiş Gelirler
10 844.995 1.802.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.668.467 1.704.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 146.393 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.522.074 1.704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 477.498 390.065
ARA TOPLAM
5.969.029 5.732.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.969.029 5.732.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
695.334 634.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 695.334 634.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
884.830 1.018.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 884.830 1.018.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.580.164 1.653.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.549.193 7.385.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.992.706 225.727.674
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
164.383 -94.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
164.383 -94.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.043.290 66.149.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 16.968.330 16.842.108
Net Dönem Karı veya Zararı
77.807.440 77.821.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.992.706 225.727.674
TOPLAM KAYNAKLAR
240.541.899 233.113.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 116.579.602 114.923.118
Satışların Maliyeti
12 -37.462.885 -33.501.586
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 79.116.717 81.421.532
BRÜT KAR (ZARAR)
12 79.116.717 81.421.532
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.675.110 -5.877.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 874.078 1.899.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.385.945 -2.499.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.929.740 74.944.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.929.740 74.944.242
Finansman Gelirleri
16 5.479.660 4.959.522
Finansman Giderleri
17 -601.960 -2.082.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.807.440 77.821.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 77.807.440 77.821.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
19 77.807.440 77.821.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.807.440 77.821.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,09000000 2,09000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 19 2,09000000 2,09000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9 259.192 -136.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 259.192 -136.122
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9 259.192 -136.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.066.632 77.685.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
78.066.632 77.685.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662225


BIST'
17:4510.479
Değişim :  -1,86% |  -198,33
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2333 32,2848 % 0,21  
Euro 34,8535 34,9857 % 0,42  
Sterlin 40,5210 40,7242 % 0,02  
Frank 34,9283 35,1034 % -0,01  
Riyal 8,5049 8,5475 % 0,00  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,94 32,01 % 0,66  
Platin 1.036,06 1.042,60 % 0,66  
Paladyum 957,55 960,94 % 0,66  
Brent Pet. 83,40 83,40 % 0,66  
Altın Ons 2.338,50 2.339,47 % 0,66