***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 20:13
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 0 225.727.674
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler
0 0 0 0 77.821.662 -77.821.662 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 157.372 0 0 19.017.337 19.174.709 0 19.174.709
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 62.563 66.149.450 94.663.770 19.017.337 244.902.383 0 244.902.383
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 85.158 0 0 20.522.741 20.607.899 0 20.607.899
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

Dönem Sonu Bakiyeler
10 37.264.000 27.745.263 249.541 79.117.323 26.098.217 20.522.741 190.997.085 0 190.997.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.444.891 20.229.633
Dönem Karı (Zararı)
20.522.741 19.017.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-669.526 1.682.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.882.642 1.969.874
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -168.225 14.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-633.431 448.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.014.056 -738.342
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-736.456 -11.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.383.526 -437.539
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.010 787.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -156.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.366.010 944.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
307.232 1.237.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
42.682 150.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
264.550 1.087.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.748 -2.462.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.858.857 -1.978.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.534.109 -484.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.469.689 20.262.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -48.468 -32.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.670 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
443.360 -118.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -285.773 -681.952
Alınan Faiz
729.133 575.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.888.251 20.110.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.888.251 20.110.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.786.601 16.349.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.674.852 36.460.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.986.180 20.813.005
Ticari Alacaklar
5 4.561.242 3.050.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.561.242 3.050.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.326.050 1.387.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
81.410 11.638
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.903.594 2.886.740
ARA TOPLAM
50.858.476 28.149.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.858.476 28.149.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 195.696.517 197.232.350
Maddi Duran Varlıklar
867.420 927.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.512 6.300
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.046.366 2.196.049
Diğer Duran Varlıklar
9 12.749.789 12.030.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.365.604 212.392.557
TOPLAM VARLIKLAR
262.224.080 240.541.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 2.267.694 1.960.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,18 250.614 207.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.017.080 1.752.530
Diğer Borçlar
5 64.098.700 1.017.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,18 62.603.520 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.495.180 1.017.607
Ertelenmiş Gelirler
9 2.257.681 844.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
352.840 1.668.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 205.840 146.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 147.000 1.522.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 531.417 477.498
ARA TOPLAM
69.508.332 5.969.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.508.332 5.969.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 816.680 695.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 816.680 695.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
901.983 884.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 901.983 884.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.718.663 1.580.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.226.995 7.549.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
190.997.085 232.992.706
Ödenmiş Sermaye
10, 17 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
249.541 164.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.541 164.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.117.323 73.043.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 26.098.217 16.968.330
Net Dönem Karı veya Zararı
17 20.522.741 77.807.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
190.997.085 232.992.706
TOPLAM KAYNAKLAR
262.224.080 240.541.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 29.850.546 28.778.183
Satışların Maliyeti
11 -9.851.734 -8.839.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.998.812 19.938.827
BRÜT KAR (ZARAR)
19.998.812 19.938.827
Genel Yönetim Giderleri
-1.879.302 -1.414.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.345.096 171.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -258.636 -374.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.205.970 18.321.529
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.205.970 18.321.529
Finansman Gelirleri
14 1.376.138 1.030.570
Finansman Giderleri
15 -59.367 -334.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17 20.522.741 19.017.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.522.741 19.017.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.522.741 19.017.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.522.741 19.017.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,55000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 17 0,55000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8 85.158 157.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 85.158 157.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8 85.158 157.372
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.607.899 19.174.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.607.899 19.174.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680956


BIST
'
18:1010.657
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
AEFES 207,90 425.260.346 % 1,14  
VAKKO 119,70 90.373.986 % 0,00  
USAK 8,55 18.050.431 % 0,00  
VESTL 89,90 407.785.287 % 0,00  
VKFYO 27,10 82.490.224 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,1709 32,1777 % 0,14  
Euro 35,0004 35,0300 % 0,18  
Sterlin 40,7396 40,9438 % 0,03  
Frank 34,9707 35,1460 % 0,18  
Riyal 8,5107 8,5533 % 0,08  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,42 31,45 % 0,66  
Platin 1.052,27 1.054,15 % 0,66  
Paladyum 989,24 992,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,86 82,86 % 0,66  
Altın Ons 2.343,98 2.344,32 % 0,66