***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 18:21
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 225.727.674
Transferler
0 0 0 6.893.840 70.927.822 -77.821.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 109.948 0 0 38.608.608 38.718.556 38.718.556
Kar Payları
0 0 0 0 -70.801.600 0 -70.801.600 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 15.139 73.043.290 16.968.330 38.608.608 193.644.630 193.644.630
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 11.296 0 0 42.767.384 42.778.680 42.778.680
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
10 37.264.000 27.745.263 175.679 79.117.323 26.098.217 42.767.384 213.167.866 213.167.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.891.535 38.316.080
Dönem Karı (Zararı)
42.767.384 38.608.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-447.705 -119.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.796.621 3.942.451
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -168.225 14.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-886.913 -99.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.496.298 -1.844.762
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-692.890 -2.131.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.100.665 -135.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.457.362 1.860.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.615 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.435.747 1.860.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.597.059 1.476.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.411.254 728.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-814.195 748.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.240.362 -3.472.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.743.356 -2.196.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
502.994 -1.276.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.219.014 38.353.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -123.704 -53.076
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.775 15.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.682.271 -127.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -552.605 -1.902.287
Alınan Faiz
2.234.876 1.786.643
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.339.520 -33.537.600
Ödenen Temettüler
-25.339.520 -33.537.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.234.286 4.650.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.234.286 4.650.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.786.601 16.349.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.020.887 21.000.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.308.713 20.813.005
Ticari Alacaklar
4.880.039 3.050.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.615 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.858.424 3.050.677
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.293.591 1.387.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
148.052 11.638
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.779.172 2.886.740
ARA TOPLAM
50.409.567 28.149.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.409.567 28.149.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 194.110.409 197.232.350
Maddi Duran Varlıklar
807.170 927.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.725 6.300
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.896.682 2.196.049
Diğer Duran Varlıklar
9 11.830.645 12.030.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.649.631 212.392.557
TOPLAM VARLIKLAR
259.059.198 240.541.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.557.521 1.960.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 18 2.619.186 207.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 938.335 1.752.530
Diğer Borçlar
38.629.944 1.017.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 18 37.264.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.365.944 1.017.607
Ertelenmiş Gelirler
9 1.593.752 844.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
390.799 1.668.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 243.799 146.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 147.000 1.522.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 221.781 477.498
ARA TOPLAM
44.393.797 5.969.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.393.797 5.969.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
578.732 695.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 578.732 695.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
918.803 884.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 918.803 884.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.497.535 1.580.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.891.332 7.549.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.167.866 232.992.706
Ödenmiş Sermaye
10, 17 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
175.679 164.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
175.679 164.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.117.323 73.043.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 26.098.217 16.968.330
Net Dönem Karı veya Zararı
17 42.767.384 77.807.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.167.866 232.992.706
TOPLAM KAYNAKLAR
259.059.198 240.541.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 59.646.810 57.417.184 29.796.264 28.639.001
Satışların Maliyeti
11 -17.876.856 -17.725.978 -8.025.122 -8.886.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.769.954 39.691.206 21.771.142 19.752.379
BRÜT KAR (ZARAR)
41.769.954 39.691.206 21.771.142 19.752.379
Genel Yönetim Giderleri
-3.428.790 -3.107.645 -1.549.488 -1.693.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.436.486 743.354 91.390 571.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -436.210 -530.973 -177.574 -156.880
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.341.440 36.795.942 20.135.470 18.474.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.341.440 36.795.942 20.135.470 18.474.413
Finansman Gelirleri
14 3.797.027 2.224.658 2.420.889 1.194.088
Finansman Giderleri
15 -371.083 -411.992 -311.716 -77.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.767.384 38.608.608 22.244.643 19.591.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.767.384 38.608.608 22.244.643 19.591.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.767.384 38.608.608 22.244.643 19.591.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.767.384 38.608.608 22.244.643 19.591.271
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 1,15000000 1,04000000 0,60000000 0,53000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 1,15000000 1,04000000 0,60000000 0,53000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8 11.296 109.948 -73.862 -47.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.296 109.948 -73.862 -47.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.778.680 38.718.556 22.170.781 19.543.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.778.680 38.718.556 22.170.781 19.543.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700866


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66