***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 18:55
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 0 225.727.674
Transferler
0 0 0 6.893.840 70.927.822 -77.821.662 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 259.192 0 0 77.807.440 78.066.632 0 78.066.632
Kar Payları
0 0 0 0 -70.801.600 0 -70.801.600 0 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 66.234 0 0 88.649.656 88.715.890 0 88.715.890
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.544.142 76.081.752
Dönem Karı (Zararı)
19 88.649.656 77.807.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.932.427 -2.810.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.492.160 7.973.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5, 6 14.436.934 37.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-709.348 619.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.950.319 -4.507.562
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-17.201.854 -6.933.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.612.388 1.235.559
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.891.426 1.283.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.891.426 1.283.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-600.671 1.528.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
676.612 200.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.277.283 1.327.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.120.291 -1.576.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.737.638 96.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
617.347 -1.672.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.104.841 76.232.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -356.924 -167.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.775 16.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.586.296 -843.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.370.233 -5.356.155
Alınan Faiz
6.956.529 4.526.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.603.520 -70.801.600
Ödenen Temettüler
-62.603.520 -70.801.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.526.918 4.436.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.526.918 4.436.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.786.601 16.349.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.313.519 20.786.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.333.713 20.813.005
Ticari Alacaklar
7.314.103 3.050.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.314.103 3.050.677
Diğer Alacaklar
405.972 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 405.972 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.879.420 1.387.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
545.796 11.638
Diğer Dönen Varlıklar
10 21.315.031 2.886.740
ARA TOPLAM
73.794.035 28.149.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.794.035 28.149.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 188.292.189 197.232.350
Maddi Duran Varlıklar
7 688.448 927.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.150 6.300
Peşin Ödenmiş Giderler
10 561.082 2.196.049
Diğer Duran Varlıklar
10 2.199.535 12.030.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.744.404 212.392.557
TOPLAM VARLIKLAR
265.538.439 240.541.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.359.791 1.960.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 20 884.544 207.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 475.247 1.752.530
Diğer Borçlar
2.171.187 1.017.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.171.187 1.017.607
Ertelenmiş Gelirler
10 816.313 844.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
370.547 1.668.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 226.547 146.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 1.522.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 363.987 477.498
ARA TOPLAM
5.081.825 5.969.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.081.825 5.969.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
665.281 695.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 665.281 695.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
686.257 884.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 686.257 884.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.351.538 1.580.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.433.363 7.549.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.105.076 232.992.706
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
230.617 164.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.617 164.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.117.323 73.043.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 26.098.217 16.968.330
Net Dönem Karı veya Zararı
88.649.656 77.807.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.105.076 232.992.706
TOPLAM KAYNAKLAR
265.538.439 240.541.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 116.629.010 116.579.602
Satışların Maliyeti
12 -33.908.975 -37.462.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.720.035 79.116.717
BRÜT KAR (ZARAR)
12 82.720.035 79.116.717
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.435.981 -5.675.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.854.847 874.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.201.980 -1.385.945
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.936.921 72.929.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.936.921 72.929.740
Finansman Gelirleri
16 11.816.614 5.479.660
Finansman Giderleri
17 -3.103.879 -601.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.649.656 77.807.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 88.649.656 77.807.440
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.649.656 77.807.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
88.649.656 77.807.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,38000000 2,09000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,38000000 2,09000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
'
18:0510.895
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1773 32,2098 % 0,17  
Euro 34,9362 34,9734 % 0,02  
Sterlin 40,6625 40,8664 % 0,09  
Frank 35,0954 35,2713 % 0,02  
Riyal 8,5287 8,5715 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,11 32,14 % 0,66  
Platin 1.059,18 1.061,18 % 0,66  
Paladyum 1.030,97 1.038,74 % 0,66  
Brent Pet. 82,38 82,38 % 0,66  
Altın Ons 2.423,81 2.424,14 % 0,66