***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 18:48
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 85.158 0 0 20.522.741 20.607.899 0 20.607.899
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 249.541 79.117.323 26.098.217 20.522.741 190.997.085 0 190.997.085
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -107.658 0 0 21.519.780 21.412.122 0 21.412.122
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 122.959 87.986.155 15.327.521 21.519.780 189.965.678 0 189.965.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.352.654 18.444.891
Dönem Karı (Zararı)
21.519.780 20.522.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
804.394 -669.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.259.503 1.882.642
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 0 -168.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
439.340 -633.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.073.463 -1.014.056
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
186.514 -736.456
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.911.056 -1.383.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.802 -1.366.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.802 -1.366.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.668.728 307.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.900.223 42.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.768.505 264.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.269.982 -324.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.406.189 -1.858.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-863.793 1.534.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.413.118 18.469.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -60.464 -48.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 23.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.550.079 81.755 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -545.188 -285.773
Alınan Faiz
2.013.512 729.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.902.733 18.888.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.902.733 18.888.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.313.519 20.786.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.216.252 39.674.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.296.397 41.333.713
Ticari Alacaklar
26.037.055 7.314.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.037.055 7.314.103
Diğer Alacaklar
1.680.151 405.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.680.151 405.972
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.773.306 2.879.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
850.990 545.796
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.737.025 21.315.031
ARA TOPLAM
100.374.924 73.794.035
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.374.924 73.794.035
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 186.561.683 188.292.189
Maddi Duran Varlıklar
7 631.172 688.448
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.362 3.150
Peşin Ödenmiş Giderler
10 494.013 561.082
Diğer Duran Varlıklar
10 2.177.877 2.199.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.867.107 191.744.404
TOPLAM VARLIKLAR
290.242.031 265.538.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.028.519 1.359.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 2.784.767 884.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.243.752 475.247
Diğer Borçlar
92.071.436 2.171.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 90.551.520 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.519.916 2.171.187
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 922.353 816.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
438.389 370.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 294.389 226.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 246.302 363.987
ARA TOPLAM
98.706.999 5.081.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.706.999 5.081.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
710.707 665.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 710.707 665.281
Uzun Vadeli Karşılıklar
858.647 686.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 858.647 686.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.569.354 1.351.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.276.353 6.433.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.965.678 259.105.076
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.959 230.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.959 230.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.986.155 79.117.323
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 15.327.521 26.098.217
Net Dönem Karı veya Zararı
18 21.519.780 88.649.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.965.678 259.105.076
TOPLAM KAYNAKLAR
290.242.031 265.538.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 28.277.510 29.850.546
Satışların Maliyeti
12 -8.544.474 -9.851.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.733.036 19.998.812
BRÜT KAR (ZARAR)
19.733.036 19.998.812
Genel Yönetim Giderleri
-1.853.009 -1.879.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.328.876 1.345.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -570.599 -258.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.638.304 19.205.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.638.304 19.205.970
Finansman Gelirleri
15 3.400.963 1.376.138
Finansman Giderleri
16 -519.487 -59.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 21.519.780 20.522.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.519.780 20.522.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.519.780 20.522.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.519.780 20.522.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,58000000 0,55000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,58000000 0,55000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.658 85.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -107.658 85.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.658 85.158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.412.122 20.607.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.412.122 20.607.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761564


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66