***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:36
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 11.296 0 0 42.767.384 42.778.680 0 42.778.680
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 175.679 79.117.323 26.098.217 42.767.384 213.167.866 0 213.167.866
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -278.215 0 0 40.323.401 40.045.186 0 40.045.186
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -47.598 87.986.155 15.327.521 40.323.401 208.598.742 0 208.598.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.076.983 38.891.535
Dönem Karı (Zararı)
40.323.401 42.767.384
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.323.401 42.767.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.718.650 -447.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.541.133 3.796.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 199.319 -168.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
479.445 -886.913
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.450.281 -2.496.298
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.966 -692.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -44.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.739.308 -3.100.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.834 -1.457.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -21.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.834 -1.435.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.036.708 1.597.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.193.671 2.411.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
843.037 -814.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.756.182 -3.240.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.243.791 -3.743.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-512.391 502.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.302.743 39.219.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -225.760 -123.704
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -203.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.405.473 1.682.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.397 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.267.182 -552.605
Alınan Faiz
3.457.258 2.234.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.245.120 -25.339.520
Ödenen Temettüler
-40.245.120 -25.339.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.762.664 15.234.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.762.664 15.234.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.313.519 20.786.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.550.855 36.020.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.564.072 41.333.713
Ticari Alacaklar
25.838.692 7.314.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.838.692 7.314.103
Diğer Alacaklar
2.063.812 405.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.063.812 405.972
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.783.623 2.879.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.072.488 545.796
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.508.944 21.315.031
ARA TOPLAM
74.831.631 73.794.035
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.831.631 73.794.035
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 184.965.208 188.292.189
Maddi Duran Varlıklar
7 571.658 688.448
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.574 3.150
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.716.139 561.082
Diğer Duran Varlıklar
10 2.308.513 2.199.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.563.092 191.744.404
TOPLAM VARLIKLAR
268.394.723 265.538.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.396.499 1.359.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 3.078.215 884.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.318.284 475.247
Diğer Borçlar
51.785.466 2.171.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 50.306.400 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.479.066 2.171.187
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.361.963 816.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
467.143 370.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 323.143 226.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 227.911 363.987
ARA TOPLAM
58.238.982 5.081.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.238.982 5.081.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
663.349 665.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 663.349 665.281
Uzun Vadeli Karşılıklar
893.650 686.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 893.650 686.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.556.999 1.351.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.795.981 6.433.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
208.598.742 259.105.076
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.598 230.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.598 230.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.986.155 79.117.323
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 15.327.521 26.098.217
Net Dönem Karı veya Zararı
18 40.323.401 88.649.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.598.742 259.105.076
TOPLAM KAYNAKLAR
268.394.723 265.538.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 56.412.786 59.646.810 28.135.276 29.796.264
Satışların Maliyeti
12 -17.597.505 -17.876.856 -9.053.031 -8.025.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.815.281 41.769.954 19.082.245 21.771.142
BRÜT KAR (ZARAR)
38.815.281 41.769.954 19.082.245 21.771.142
Genel Yönetim Giderleri
-3.380.502 -3.428.790 -1.527.493 -1.549.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.576.981 1.436.486 1.248.105 91.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.479.175 -436.210 -1.908.576 -177.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.532.585 39.341.440 16.894.281 20.135.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.532.585 39.341.440 16.894.281 20.135.470
Finansman Gelirleri
15 5.707.839 3.797.027 2.306.876 2.420.889
Finansman Giderleri
16 -917.023 -371.083 -397.536 -311.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.323.401 42.767.384 18.803.621 22.244.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.323.401 42.767.384 18.803.621 22.244.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 40.323.401 42.767.384 18.803.621 22.244.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.323.401 42.767.384 18.803.621 22.244.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,08000000 1,15000000 0,50000000 0,60000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,08000000 1,15000000 0,50000000 0,60000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-278.215 11.296 -170.557 -73.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -278.215 11.296 -170.557 -73.862
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278.215 11.296 -170.557 -73.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.045.186 42.778.680 18.633.064 22.170.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.045.186 42.778.680 18.633.064 22.170.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781306


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66