***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 18:17
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 66.234 0 0 88.649.656 88.715.890 0 88.715.890
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -787.027 0 0 81.558.129 80.771.102 0 80.771.102
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.069.655 78.544.142
Dönem Karı (Zararı)
19 81.558.129 88.649.656
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.608.369 -2.932.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 8.805.728 7.492.160
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5, 6 737.287 14.436.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
665.762 -709.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.674.573 -6.950.319
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
118.165 -17.201.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -44.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.267.455 -6.612.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
547.695 -3.891.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
547.695 -3.891.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-536.394 -600.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-325.809 676.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-210.585 -1.277.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.256.154 -2.120.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.064.649 -2.737.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.191.505 617.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.433.953 79.104.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -364.298 -356.924
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -203.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.281.720 4.586.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
215.399 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.515.197 -2.370.233
Alınan Faiz
5.687.411 6.956.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.551.520 -62.603.520
Ödenen Temettüler
-90.551.520 -62.603.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.799.855 20.526.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.799.855 20.526.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.313.519 20.786.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.113.374 41.313.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.120.730 41.333.713
Ticari Alacaklar
6.029.121 7.314.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.029.121 7.314.103
Diğer Alacaklar
825.525 405.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 825.525 405.972
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.054.248 2.879.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
883.452 545.796
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.769.513 21.315.031
ARA TOPLAM
65.682.589 73.794.035
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.682.589 73.794.035
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 183.070.169 188.292.189
Maddi Duran Varlıklar
7 452.572 688.448
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
105.009 3.150
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.703.542 561.082
Diğer Duran Varlıklar
10 2.487.743 2.199.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.819.035 191.744.404
TOPLAM VARLIKLAR
258.501.624 265.538.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
823.397 1.359.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 20 558.735 884.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 264.662 475.247
Diğer Borçlar
2.367.027 2.171.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.367.027 2.171.187
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.237.628 816.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
439.539 370.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 295.539 226.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 358.549 363.987
ARA TOPLAM
7.226.140 5.081.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.226.140 5.081.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
603.619 665.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 603.619 665.281
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.347.207 686.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.347.207 686.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.950.826 1.351.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.176.966 6.433.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.324.658 259.105.076
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-556.410 230.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-556.410 230.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.986.155 79.117.323
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 15.327.521 26.098.217
Net Dönem Karı veya Zararı
81.558.129 88.649.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.324.658 259.105.076
TOPLAM KAYNAKLAR
258.501.624 265.538.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 117.658.596 116.629.010
Satışların Maliyeti
12 -36.921.617 -33.908.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.736.979 82.720.035
BRÜT KAR (ZARAR)
12 80.736.979 82.720.035
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.513.580 -6.435.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.608.868 4.854.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -5.417.193 -1.201.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.415.074 79.936.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.415.074 79.936.921
Finansman Gelirleri
16 10.288.724 11.816.614
Finansman Giderleri
17 -2.145.669 -3.103.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.558.129 88.649.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 81.558.129 88.649.656
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.558.129 88.649.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
81.558.129 88.649.656
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,19000000 2,38000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,19000000 2,38000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-787.027 66.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -787.027 66.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-787.027 66.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.771.102 88.715.890
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
80.771.102 88.715.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822103


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1888 32,2066 % 0,08  
Euro 34,9299 35,0339 % 0,52  
Sterlin 40,7420 40,9462 % 0,07  
Frank 35,0060 35,1815 % 0,14  
Riyal 8,5360 8,5788 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,43 30,47 % 0,66  
Platin 1.036,91 1.038,96 % 0,66  
Paladyum 989,99 996,67 % 0,66  
Brent Pet. 81,44 81,44 % 0,66  
Altın Ons 2.370,61 2.370,98 % 0,66