***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 19:09
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.431 0 0 19.053.620 19.209.051 0 19.209.051
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -503.451 94.395.562 81.388.970 19.053.620 259.343.964 0 259.343.964
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751
Transferler
0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -276.469 0 0 36.386.514 36.110.045 0 36.110.045
Kar Payları
0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -704.996 53.293.371 25.990.124 36.386.514 179.974.276 0 179.974.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.343.431 13.011.014
Dönem Karı (Zararı)
36.386.514 19.053.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
529.406 518.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.176.285 2.206.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
643.447 296.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.338.407 -1.406.101
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
149.776 -498.321
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.695 -80.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.427.511 -6.401.526
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.955.513 -9.973.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.663.132 13.170.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 0 -159.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.979.859 1.226.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran 6 -417.835 -275.407
Alınan Faiz
2.309.174 1.421.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -17.514.080
Ödenen Temettüler
0 -17.514.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.323.290 -3.276.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.323.290 -3.276.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.361.327 66.482.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.684.617 63.205.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.713.850 51.381.324
Finansal Yatırımlar
14.704.722 26.660.235
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
20 14.704.722 26.660.235
Ticari Alacaklar
3.586.912 5.250.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 1.709 29.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.585.203 5.220.093
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.162.164 3.535.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
462.646 494.164
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.286.654 1.085.383
ARA TOPLAM
135.916.948 88.406.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.916.948 88.406.802
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 168.072.550 169.807.663
Maddi Duran Varlıklar
7 49.739 53.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
207.972 214.672
Peşin Ödenmiş Giderler
10 858.838 1.234.061
Diğer Duran Varlıklar
10 1.077.672 1.129.167
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.266.771 172.438.763
TOPLAM VARLIKLAR
306.183.719 260.845.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.697.001 716.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 4.093.401 523.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.603.600 193.001
Diğer Borçlar
111.286.072 2.096.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,19 109.183.520 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.102.552 2.096.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.449.615 709.784
Kısa Vadeli Karşılıklar
901.579 554.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 722.888 373.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Y Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 43.003.555 23.378.715
Satışların Maliyeti
12 -11.387.224 -7.781.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.616.331 15.597.311
BRÜT KAR (ZARAR)
12 31.616.331 15.597.311
Genel Yönetim Giderleri
-2.578.227 -1.693.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 304.167 241.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.011.532 -888.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.330.739 13.256.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.330.739 13.256.012
Finansman Gelirleri
15 8.700.080 6.069.782
Finansman Giderleri
16 -644.305 -272.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 36.386.514 19.053.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.386.514 19.053.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.386.514 19.053.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.386.514 19.053.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,98000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,98000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-276.469 155.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -276.469 155.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-276.469 155.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.110.045 19.209.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.110.045 19.209.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028027


BIST'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1670 32,2016 % 0,06  
Euro 34,8942 34,9832 % 0,37  
Sterlin 40,7372 40,9414 % 0,06  
Frank 35,0060 35,1815 % 0,14  
Riyal 8,5362 8,5790 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,43 30,47 % 0,66  
Platin 1.036,91 1.038,96 % 0,66  
Paladyum 989,99 996,67 % 0,66  
Brent Pet. 81,44 81,44 % 0,66  
Altın Ons 2.370,61 2.370,98 % 0,66