***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2022 18:45
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 155.040 -25.190.464 81.905.431 -56.870.007 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 311.477 0 0 33.867.612 34.179.089 0 34.179.089
Kar Payları
0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -192.365 69.205.098 24.443.594 33.867.612 192.333.202 0 192.333.202
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751
Transferler
0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -649.311 0 0 77.102.660 76.453.349 0 76.453.349
Kar Payları
0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -1.077.838 53.293.371 25.990.124 77.102.660 220.317.580 0 220.317.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.291.534 42.188.779
Dönem Karı (Zararı)
77.102.660 33.867.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
779.401 1.599.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.393.546 4.420.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -94.959 -71.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.748 73.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.681.443 -2.308.733
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
64.204 -498.362
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -101.695 -17.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.698.501 6.853.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-23.705 3.004.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-677.648 -974.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.145 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-700.793 -974.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.265.120 2.599.930
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.678.945 1.463.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.586.175 1.136.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.134.734 2.223.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
172.671 3.512.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.962.063 -1.288.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.580.562 42.320.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -289.028 -131.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.323.498 1.694.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.175 -1.335
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.695 80.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.430.222 -681.871
Alınan Faiz
3.665.200 2.297.581
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.961.920 -69.311.040
Ödenen Temettüler
-84.961.920 -69.311.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.653.112 -25.427.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.653.112 -25.427.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.361.327 66.482.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.014.439 41.054.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.030.682 51.381.324
Finansal Yatırımlar
26.683.940 26.660.235
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
20 26.683.940 26.660.235
Ticari Alacaklar
6.022.651 5.250.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 19 6.806 29.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.015.845 5.220.093
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.800.378 3.535.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
551.210 494.164
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.304.453 1.085.383
ARA TOPLAM
93.393.314 88.406.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.393.314 88.406.802
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 166.877.837 169.807.663
Maddi Duran Varlıklar
7 46.278 53.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
201.271 214.672
Peşin Ödenmiş Giderler
10 631.206 1.234.061
Diğer Duran Varlıklar
10 974.302 1.129.167
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.730.894 172.438.763
TOPLAM VARLIKLAR
262.124.208 260.845.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.981.681 716.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 19 6.202.505 523.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.779.176 193.001
Diğer Borçlar
26.992.254 2.096.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 19 24.221.600 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.770.654 2.096.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.629.082 709.784
Kısa Vadeli Karşılıklar
798.202 554.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 619.511 373.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 267.908 680.919
ARA TOPLAM
37.669.127 4.758.807
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.669.127 4.758.807
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.790.492 1.461.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.790.492 1.461.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.347.009 1.577.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.347.009 1.577.477
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.137.501 3.039.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.806.628 7.797.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
220.317.580 253.047.751
Ödenmiş Sermaye
11, 18 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.077.838 -428.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.077.838 -428.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.293.371 69.205.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 25.990.124 24.443.594
Net Dönem Karı veya Zararı
18 77.102.660 94.818.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.317.580 253.047.751
TOPLAM KAYNAKLAR
262.124.208 260.845.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 93.967.019 46.221.113 50.963.464 22.842.398
Satışların Maliyeti
12 -24.365.731 -15.178.511 -12.978.507 -7.397.107
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 69.601.288 31.042.602 37.984.957 15.445.291
BRÜT KAR (ZARAR)
69.601.288 31.042.602 37.984.957 15.445.291
Genel Yönetim Giderleri
-6.146.276 -3.401.963 -3.568.049 -1.708.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.085.414 330.702 781.247 89.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.724.483 -1.981.441 -712.951 -1.092.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.815.943 25.989.900 34.485.204 12.733.888
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.815.943 25.989.900 34.485.204 12.733.888
Finansman Gelirleri
15 16.116.026 8.798.426 7.415.946 2.728.644
Finansman Giderleri
16 -1.829.309 -920.714 -1.185.004 -648.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.102.660 33.867.612 40.716.146 14.813.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,07000000 0,91000000 1,09000000 0,40000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,07000000 0,91000000 1,09000000 0,40000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-649.311 311.477 -372.842 156.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -649.311 311.477 -372.842 156.046
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-649.311 311.477 -372.842 156.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.453.349 34.179.089 40.343.304 14.970.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
76.453.349 34.179.089 40.343.304 14.970.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053127


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66