***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2017 18:33
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 0 52.771.674 27.593.186 65.687.893 211.062.016 211.062.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 5.775.920 59.911.973 -65.687.893 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 41.313 0 0 73.325.045 73.366.358 73.366.358
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 -59.622.400 0 -59.622.400 -59.622.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 7.601.856 65.723.189 -73.325.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -136.122 0 0 77.821.662 77.685.540 77.685.540
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 -76.763.840 0 -76.763.840 -76.763.840
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 225.727.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.189.167 75.568.579
Dönem Karı (Zararı)
77.821.662 73.325.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.680.434 3.558.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.676.056 5.172.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
927.669 222.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.003.208 2.556.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.375.163 -4.392.234
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.905.788 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.628.879 -1.164.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.594.129 -1.642.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 70.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.594.129 -1.712.917
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.760.571 1.229.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.034.831 1.304.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
274.260 -74.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.179 -751.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.954.387 -131.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.680.208 -620.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.512.349 75.719.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -353.254 -150.848
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.072 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.300.214 -25.459.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.101.732 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.101.732 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -17.739.913 -29.993.478
Alınan Faiz
3.541.431 4.533.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.804.653 -59.622.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.000.000 0
Ödenen Temettüler
-76.763.840 -59.622.400
Ödenen Faiz
15 -1.040.813 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.915.700 -9.513.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.915.700 -9.513.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.265.327 49.779.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.349.627 40.265.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.358.023 40.330.904
Ticari Alacaklar
4.387.729 2.751.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.387.729 2.751.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 896.415 1.508.141
Diğer Dönen Varlıklar
1.266.161 228.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 1.266.161 228.671
ARA TOPLAM
22.908.328 44.819.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.908.328 44.819.057
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 199.600.304 189.464.856
Maddi Duran Varlıklar
6 1.164.528 123.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.750 16.193
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.794.784 0
Diğer Duran Varlıklar
8 6.639.829 202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.205.195 189.605.195
TOPLAM VARLIKLAR
233.113.523 234.424.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
431.670 3.192.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,18 6.987 3.041.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 424.683 150.423
Diğer Borçlar
1.403.680 159.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 1.403.680 159.475
Ertelenmiş Gelirler
8 1.802.282 1.396.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.704.847 3.095.607
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 1.704.847 3.095.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 390.065 324.659
ARA TOPLAM
5.732.544 8.168.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.732.544 8.168.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.018.550 986.821
Diğer Borçlar
634.755 463.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 634.755 463.381
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.305 1.450.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.385.849 9.618.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.727.674 224.805.974
Ödenmiş Sermaye
9 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.809 41.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -94.809 41.313
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 66.149.450 58.547.594
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 16.842.108 27.882.759
Net Dönem Karı veya Zararı
9 77.821.662 73.325.045
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.727.674 224.805.974
TOPLAM KAYNAKLAR
233.113.523 234.424.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 114.923.118 105.088.206
Satışların Maliyeti
11 -33.501.586 -30.290.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.421.532 74.798.011
BRÜT KAR (ZARAR)
81.421.532 74.798.011
Genel Yönetim Giderleri
12 -5.877.510 -5.392.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.899.776 232.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.499.556 -932.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.944.242 68.705.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.944.242 68.705.669
Finansman Gelirleri
15 4.959.522 4.915.534
Finansman Giderleri
15 -2.082.102 -296.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.821.662 73.325.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.821.662 73.325.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.821.662 73.325.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.821.662 73.325.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 2,09000000 1,97000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 2,09000000 1,97000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.122 41.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.122 41.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.122 41.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.685.540 73.366.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.685.540 73.366.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589361


BIST'
17:4510.479
Değişim :  -1,86% |  -198,33
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2253 32,2398 % 0,04  
Euro 34,8291 34,8612 % -0,44  
Sterlin 40,5147 40,7177 % -0,42  
Frank 34,9169 35,0919 % -0,06  
Riyal 8,5052 8,5478 % 0,06  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,96 32,00 % 0,66  
Platin 1.038,59 1.041,09 % 0,66  
Paladyum 956,23 962,96 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.337,82 2.338,13 % 0,66