***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2017 18:14
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Transferler
0 0 0 7.601.856 65.723.189 -73.325.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 32.170 0 0 17.834.073 17.866.243 17.866.243
Kar Payları
0 0 0 0 -76.763.840 0 -76.763.840 -76.763.840
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 73.483 66.149.450 16.842.108 17.834.073 165.908.377 165.908.377
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 225.727.674
Transferler
0 0 0 0 77.821.662 -77.821.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 157.372 0 0 19.017.337 19.017.337 19.017.337
Dönem Sonu Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 62.563 66.149.450 94.663.770 19.017.337 244.902.383 244.902.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.229.633 18.042.586
Dönem Karı (Zararı)
19.017.337 17.834.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.682.642 1.223.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.969.874 1.809.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.054 166.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
448.369 560.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-738.342 -1.312.806
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-11.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-437.539 -1.014.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
787.763 156.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-156.419 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
944.182 156.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.237.601 -148.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
150.563 -1.339.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.087.038 1.191.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.462.903 -1.022.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.978.309 -1.154.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-484.594 131.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.262.440 18.042.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -32.807 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.853 956.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.346 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -681.952 0
Alınan Faiz
575.445 956.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.110.780 18.999.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.110.780 18.999.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.349.627 40.265.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.460.407 59.264.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.649.762 16.358.023
Ticari Alacaklar
3.585.912 4.387.729
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,17 156.419 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.429.493 4.387.729
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.024.408 896.415
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.570.398 1.266.161
ARA TOPLAM
44.830.480 22.908.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.830.480 22.908.328
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 198.375.848 199.600.304
Maddi Duran Varlıklar
1.107.357 1.164.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.801 5.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.645.100 2.794.784
Diğer Duran Varlıklar
8 6.346.905 6.639.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.487.011 210.205.195
TOPLAM VARLIKLAR
253.317.491 233.113.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.669.271 431.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,17 157.550 6.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.511.721 424.683
Diğer Borçlar
1.351.657 1.403.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 1.351.657 1.403.680
Ertelenmiş Gelirler
8 1.518.646 1.802.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.758.774 1.704.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 1.758.774 1.704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 191.437 390.065
ARA TOPLAM
6.489.785 5.732.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.489.785 5.732.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
811.699 634.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 811.699 634.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.113.624 1.018.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.113.624 1.018.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.925.323 1.653.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.415.108 7.385.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.902.383 225.727.674
Ödenmiş Sermaye
9 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
62.563 -94.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.563 -94.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.149.450 66.149.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 94.663.770 16.842.108
Net Dönem Karı veya Zararı
19.017.337 77.821.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.902.383 225.727.674
TOPLAM KAYNAKLAR
253.317.491 233.113.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 28.778.183 27.083.579
Satışların Maliyeti
10 -8.839.356 -8.116.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.938.827 18.967.319
BRÜT KAR (ZARAR)
19.938.827 18.967.319
Genel Yönetim Giderleri
-1.414.604 -1.668.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 171.399 165.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -374.093 -602.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.321.529 16.861.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.321.529 16.861.515
Finansman Gelirleri
13 1.030.570 1.671.566
Finansman Giderleri
14 -334.762 -699.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.017.337 17.834.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.017.337 17.834.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.017.337 17.834.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.017.337 17.834.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 0,51000000 0,48000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 0,51000000 0,48000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1 16 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
157.372 32.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
157.372 32.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.372 32.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.174.709 17.866.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.174.709 17.866.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605272


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66