***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2017 18:18
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Transferler
0 0 0 7.601.856 65.723.189 -73.325.045 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 11.019 0 0 40.913.900 40.924.919 40.924.919
Kar Payları
0 0 0 0 -76.763.840 0 -76.763.840 -76.763.840
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 52.332 66.149.450 16.842.108 40.913.900 188.967.053 188.967.053
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 225.727.674
Transferler
0 0 0 6.893.840 70.927.822 -77.821.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 109.948 0 0 38.608.608 38.718.556 38.718.556
Kar Payları
0 0 0 0 -70.801.600 0 -70.801.600 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 15.139 73.043.290 16.968.330 38.608.608 193.644.630 193.644.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.316.080 23.364.538
Dönem Karı (Zararı)
38.608.608 40.913.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-119.550 -3.630.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.942.451 3.618.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.054 293.735
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-99.513 955.947
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.844.762 -2.410.300
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.131.780 -6.088.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.847 -13.703.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.860.031 -847.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.860.031 -847.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.476.470 -870.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
728.468 -1.440.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
748.002 570.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.472.348 -11.986.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.196.166 -13.020.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.276.182 1.034.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.353.211 23.579.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -53.076 -230.610
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.945 15.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.990 2.458.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.346 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.902.287 -90.667
Alınan Faiz
1.786.643 2.549.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.537.600 -51.745.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.000.000
Ödenen Temettüler
-33.537.600 -66.702.560
Ödenen Faiz
0 -43.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.650.490 -25.922.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.650.490 -25.922.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.349.627 40.265.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.000.117 14.342.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.084.732 16.358.023
Ticari Alacaklar
2.497.699 4.387.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.497.699 4.387.729
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.351.525 896.415
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.962.379 1.266.161
ARA TOPLAM
29.896.335 22.908.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.896.335 22.908.328
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 197.686.933 199.600.304
Maddi Duran Varlıklar
1.047.170 1.164.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.660 5.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.535.840 2.794.784
Diğer Duran Varlıklar
8 7.075.391 6.639.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.353.994 210.205.195
TOPLAM VARLIKLAR
238.250.329 233.113.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.908.140 431.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,17 735.455 6.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.172.685 424.683
Diğer Borçlar
38.187.357 1.403.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,17 37.264.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 923.357 1.403.680
Ertelenmiş Gelirler
8 1.387.858 1.802.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.221.729 1.704.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 1.221.729 1.704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 95.179 390.065
ARA TOPLAM
42.800.263 5.732.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.800.263 5.732.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
647.572 634.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 647.572 634.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.157.864 1.018.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.157.864 1.018.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.805.436 1.653.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.605.699 7.385.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.644.630 225.727.674
Ödenmiş Sermaye
9 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.139 -94.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.139 -94.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.043.290 66.149.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 16.968.330 16.842.108
Net Dönem Karı veya Zararı
38.608.608 77.821.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.644.630 225.727.674
TOPLAM KAYNAKLAR
238.250.329 233.113.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 57.417.184 59.099.896 28.639.001 32.016.317
Satışların Maliyeti
10 -17.725.978 -16.545.033 -8.886.622 -8.428.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.691.206 42.554.863 19.752.379 23.587.544
BRÜT KAR (ZARAR)
39.691.206 42.554.863 19.752.379 23.587.544
Genel Yönetim Giderleri
-3.107.645 -3.525.956 -1.693.041 -1.857.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 743.354 229.113 571.955 63.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -530.973 -985.690 -156.880 -383.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.795.942 38.272.330 18.474.413 21.410.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.795.942 38.272.330 18.474.413 21.410.815
Finansman Gelirleri
13 2.224.658 3.688.897 1.194.088 2.017.331
Finansman Giderleri
14 -411.992 -1.047.327 -77.230 -348.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.608.608 40.913.900 19.591.271 23.079.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.608.608 40.913.900 19.591.271 23.079.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.608.608 40.913.900 19.591.271 23.079.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.608.608 40.913.900 19.591.271 23.079.827
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109.948 11.019 -47.424 -21.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109.948 11.019 -47.424 -21.151
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.948 11.019 -47.424 -21.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.718.556 40.924.919 19.543.847 23.058.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.718.556 40.924.919 19.543.847 23.058.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623295


BIST
'
15:4010.496
Değişim :  -1,70% |  -181,13
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.495
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
YESIL 4,84 40.550.119 % 10,00  
IHEVA 4,40 103.075.154 % 10,00  
SAMAT 47,38 249.096.934 % 9,98  
PRKAB 48,98 365.939.188 % 9,97  
YGYO 9,94 75.977.973 % 9,96  
15:40 Alış Satış %  
Dolar 32,2154 32,2190 % -0,02  
Euro 34,9782 34,9915 % -0,07  
Sterlin 40,6726 40,8764 % -0,03  
Frank 34,9762 35,1515 % 0,11  
Riyal 8,5053 8,5480 % 0,06  
15:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,63 31,66 % 0,66  
Platin 1.037,34 1.039,20 % 0,66  
Paladyum 955,47 958,02 % 0,66  
Brent Pet. 84,45 84,45 % 0,66  
Altın Ons 2.336,36 2.336,79 % 0,66