***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2017 20:16
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 41.313 58.547.594 27.882.759 73.325.045 224.805.974 224.805.974
Transferler
7.601.856 65.723.189 -73.325.045 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.138 59.092.125 59.027.987
Kar Payları
-76.763.840 -76.763.840
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -22.825 66.149.450 16.842.108 59.092.125 207.070.121 207.070.121
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 225.727.674
Transferler
6.893.840 70.927.822 -77.821.662 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.321 57.011.037 57.076.358
Kar Payları
-70.801.600 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
9 37.264.000 27.745.263 -29.488 73.043.290 16.968.330 57.011.037 212.002.432 212.002.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.860.214 49.272.113
Dönem Karı (Zararı)
16 57.011.037 59.092.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-995.813 -3.238.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 5.956.396 5.591.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 14.054 299.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.060 1.255.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.866.754 -2.280.716
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.329.569 -8.104.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.007.790 -6.301.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.415 -2.396.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.037 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.087.452 -2.396.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
648.988 74.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
161.121 -398.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
487.867 473.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.659.193 -3.980.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.579.823 -4.567.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.079.370 587.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.007.434 49.552.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -147.220 -296.017
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 15.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-165.906 -12.452.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.346 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.800.837 -15.387.317
Alınan Faiz
2.648.277 2.934.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.537.600 -61.763.840
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.000.000
Ödenen Temettüler
-33.537.600 -76.763.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.156.708 -24.944.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.156.708 -24.944.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.349.627 40.265.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.506.335 15.320.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.760.231 16.358.023
Ticari Alacaklar
3.371.260 4.387.729
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 17 85.037 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.286.223 4.387.729
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.917.512 896.415
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.778 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.415.531 1.266.161
ARA TOPLAM
46.472.312 22.908.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.472.312 22.908.328
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 196.633.362 199.600.304
Maddi Duran Varlıklar
987.920 1.164.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.087 5.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.345.733 2.794.784
Diğer Duran Varlıklar
8 9.820.028 6.639.829
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.794.130 210.205.195
TOPLAM VARLIKLAR
256.266.442 233.113.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.080.658 431.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 17 168.108 6.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 912.550 424.683
Diğer Borçlar
38.473.278 1.403.680
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4, 17 37.264.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 1.209.278 1.403.680
Ertelenmiş Gelirler
8 1.313.469 1.802.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.433.345 1.704.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 188.786 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 1.244.559 1.704.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 246.596 390.065
ARA TOPLAM
42.547.346 5.732.544
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.547.346 5.732.544
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
655.689 634.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 655.689 634.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.060.975 1.018.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.060.975 1.018.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.716.664 1.653.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.264.010 7.385.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
212.002.432 225.727.674
Ödenmiş Sermaye
9 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.488 -94.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.488 -94.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.043.290 66.149.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.968.330 16.842.108
Net Dönem Karı veya Zararı
57.011.037 77.821.662
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
212.002.432 225.727.674
TOPLAM KAYNAKLAR
256.266.442 233.113.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 85.876.665 86.934.903 28.459.481 27.835.007
Satışların Maliyeti
10 -27.538.885 -24.019.875 -9.812.907 -7.474.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.337.780 62.915.028 18.646.574 20.360.165
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10 58.337.780 62.915.028 18.646.574 20.360.165
Genel Yönetim Giderleri
-4.360.148 -5.326.879 -1.252.502 -1.800.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 786.367 330.073 43.013 100.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -757.828 -1.415.008 -226.855 -429.318
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.006.171 56.503.214 17.210.230 18.230.884
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.006.171 56.503.214 17.210.230 18.230.884
Finansman Gelirleri
13 3.400.720 4.163.366 1.176.062 474.469
Finansman Giderleri
14 -395.854 -1.574.455 16.138 -527.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16 57.011.037 59.092.125 18.402.430 18.178.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.011.037 59.092.125 18.402.430 18.178.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.011.037 59.092.125 18.402.430 18.178.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.011.037 59.092.125 18.402.430 18.178.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 1,53000000 1,59000000 0,49000000 0,49000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 16 1,53000000 1,59000000 0,49000000 0,49000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.321 -64.138 -44.627 -75.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.321 -64.138 -44.627 -75.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
7 65.321 -64.138 -44.627 -75.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.321 -64.138 -44.627 -75.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.076.358 59.027.987 18.357.803 18.103.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.076.358 59.027.987 18.357.803 18.103.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638723


BIST'
13:2110.923
Değişim :  0,26% |  27,89
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.876
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:19
BJKAS 32,78 2.114.988.684 % 10,00  
ORCAY 14,85 276.785.045 % 10,00  
OZRDN 65,60 45.887.337 % 9,97  
BNTAS 11,38 94.316.515 % 9,95  
CMBTN 3.510,00 219.779.760 % 9,95  
13:19 Alış Satış %  
Dolar 32,1810 32,1843 % 0,09  
Euro 34,9068 34,9212 % -0,13  
Sterlin 40,7390 40,9432 % 0,28  
Frank 35,0302 35,2058 % -0,17  
Riyal 8,5306 8,5733 % 0,09  
13:19 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,74 31,77 % 0,66  
Platin 1.056,37 1.060,08 % 0,66  
Paladyum 1.019,09 1.022,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,28 82,28 % 0,66  
Altın Ons 2.417,15 2.417,43 % 0,66