***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2019 19:48
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim kurulunun 2018 yılı kar dağıtım teklifinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,08 108 1,08 108
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,85 85 0,85 85
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 3. Taksit 0,5 50 0,5 50
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 2,43 243 2,43 243
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,08 108 1,08 108
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,85 85 0,85 85
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 3. Taksit 0,5 50 0,5 50
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 2,43 243 2,43 243
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,08 108 1,08 108
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,85 85 0,85 85
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 3. Taksit 0,5 50 0,5 50
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 2,43 243 2,43 243
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,08 108 1,08 108
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,85 85 0,85 85
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 3. Taksit 0,5 50 0,5 50
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 2,43 243 2,43 243

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 24.04.2019 26.04.2019 25.04.2019
2. Taksit 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019
3. Taksit 17.12.2019 19.12.2019 18.12.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2018KarDagitimOnerisi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 83.125.779,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 88.649.656 94.083.413,01
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 88.649.656 94.083.413,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.649.656 94.083.413,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 88.649.656 94.083.413,01
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.649.656 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 0
* Nakit 1.863.200 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 78.627.040 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.868.832 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 296.712 5.730.469,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.061.280 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 9.904.072,5 0 11,17 2,43 243
B Grubu 6.904.553,4 0 7,78 2,43 243
C Grubu 5.829.254 0 6,57 2,43 243
D Grubu 67.913.640 0 76,6 2,43 243
TOPLAM 90.551.520 0 102,14 2,43 243

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2018 yılı net dönem karı 88.649.656,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 94.083.413,01 TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 88.649.656,00 TL tutarındaki kısmından:
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 88.649.656,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4. Kalan karın 78.627.040,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 80.490.240,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.862.704,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2018 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Geçmiş Yıllar Karları Hesabı'ndan 3.058.661,82 TL ve ‘Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan 7.002.618,18 TL olmak üzere toplam 10.061.280,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 1.006.128,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile geçmiş yıllar karları ve olağanüstü yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 90.551.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,43 TL, kar payı oranı brüt=net %243) tespit edilmesine,
9. Kar payının 40.245.120,00-TL tutarındaki kısmının 24.04.2019 tarihine kadar ilk taksit olarak, 31.674.400,00 TL tutarındaki kısmının 24.09.2019 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve bakiye 18.632.000,00-TL tutarındaki kısmının 17.12.2019 tarihinde kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,
10. Kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,
11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,
İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742941


BIST
'
15:3010.635
Değişim :  -0,21% |  -22,12
Açılış :  10.657  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.700
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:30
BEYAZ 26,84 79.410.752 % 10,00  
PRKAB 44,54 194.518.730 % 9,98  
KRGYO 27,12 63.007.967 % 9,98  
KAPLM 169,20 19.488.036 % 9,94  
IHEVA 4,00 303.605.947 % 9,89  
15:30 Alış Satış %  
Dolar 32,1794 32,1852 % 0,16  
Euro 35,0179 35,0341 % 0,19  
Sterlin 40,7970 41,0015 % 0,17  
Frank 35,0492 35,2249 % 0,41  
Riyal 8,5074 8,5500 % 0,04  
15:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,71 31,74 % 0,66  
Platin 1.046,82 1.052,36 % 0,66  
Paladyum 972,89 977,89 % 0,66  
Brent Pet. 83,13 83,13 % 0,66  
Altın Ons 2.354,10 2.354,38 % 0,66