***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:13
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.591 -6.591 -6.591 61.550 -346 61.204 95.907 419.718 162.849 582.567 1.113.306 57 1.113.363
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -6.591 -6.591 -6.591 61.550 -346 61.204 95.907 419.718 162.849 582.567 1.113.306 57 1.113.363
Transferler
11.594 151.255 -162.849 -11.594 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.197 1.197 1.197 72.085 -491 71.594 134.541 134.541 207.332 -5 207.327
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-125.194 -125.194 -125.194 0 -125.194
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.394 -5.394 -5.394 133.635 -837 132.798 107.501 445.779 134.541 580.320 1.195.444 52 1.195.496
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Transferler
15.184 184.291 -199.475 -15.184 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-847 -847 -847 3.426 -548 2.878 136.335 136.335 138.366 -19 138.347
Kar Payları
-161.089 -161.089 -161.089 0 -161.089
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.041 -6.041 -6.041 123.864 -218 123.646 122.685 468.981 136.335 605.316 1.225.825 29 1.225.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.549 245.210
Dönem Karı (Zararı)
136.316 134.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.235 181.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.211 45.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-503 -967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.556 1.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 598 -452
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.092 69.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 42.461 43.266
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
42.461 43.266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.472 38.113
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65 -3.157
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -11.892
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
413 -140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.050 -44.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.009 -37.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.220 3.473
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.026 16.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.611 29.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52 -250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.898 -56.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
232.501 271.424
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-5.404 -4.671
Alınan Faiz
9.764 8.326
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.312 -29.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.819 -112.619
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 11.660
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78 4.668
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.897 -128.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.726 81.741
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.786 624.689
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-430.723 -418.924
Ödenen Temettüler
-161.089 -125.194
Ödenen Faiz
-11.737 -7.766
Alınan Faiz
10.037 8.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.996 214.332
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-395 1.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.391 215.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.810 181.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
334.419 397.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
335.047 342.810
Ticari Alacaklar
550.002 467.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 176.503 192.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.499 275.326
Diğer Alacaklar
517 11.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 71 11.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
446 257
Türev Araçlar
11 4.200 7.189
Stoklar
191.617 185.074
Peşin Ödenmiş Giderler
26.951 10.482
Diğer Dönen Varlıklar
48.074 50.815
ARA TOPLAM
1.156.408 1.075.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.156.408 1.075.543
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
89.705 79.456
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 89.705 79.456
Türev Araçlar
11 0 535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 205.159 243.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 47.471 48.418
Maddi Duran Varlıklar
8 732.209 718.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 79.465 82.956
Peşin Ödenmiş Giderler
20.382 5.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.174.391 1.178.532
TOPLAM VARLIKLAR
2.330.799 2.254.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 427.120 337.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 75.344 70.886
Ticari Borçlar
363.628 305.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 30.928 27.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
332.700 277.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.008 2.243
Diğer Borçlar
563 508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
563 508
Türev Araçlar
11 78 0
Ertelenmiş Gelirler
4.453 7.108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 15.000 14.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.440 13.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.426 10.793
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.014 2.213
ARA TOPLAM
898.634 751.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
898.634 751.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 167.533 212.946
Ticari Borçlar
7.303 13.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 7.303 13.974
Türev Araçlar
11 82 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.959 20.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.959 20.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 8.434 7.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.311 254.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.104.945 1.005.479
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.225.825 1.248.548
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.041 -5.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.041 -5.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.041 -5.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
123.646 120.768
Yabancı Para Çevrim Farkları
123.864 120.438
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-218 330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.685 107.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
468.981 445.779
Net Dönem Karı veya Zararı
136.335 199.475
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 48
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.225.854 1.248.596
TOPLAM KAYNAKLAR
2.330.799 2.254.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.420.361 1.557.339 499.610 514.063
Satışların Maliyeti
-1.098.431 -1.268.738 -379.263 -406.450
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
321.930 288.601 120.347 107.613
BRÜT KAR (ZARAR)
321.930 288.601 120.347 107.613
Genel Yönetim Giderleri
12 -40.687 -30.883 -14.210 -9.116
Pazarlama Giderleri
12 -38.826 -42.411 -15.281 -18.481
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -4.155 -3.382 -1.369 -1.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 59.834 172.698 25.038 74.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.920 -100.038 -11.325 -45.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.176 284.585 103.200 107.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -42.461 -43.266 -16.371 -18.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.715 241.319 86.829 89.698
Finansman Gelirleri
14 136.596 122.809 64.896 42.141
Finansman Giderleri
15 -167.523 -191.479 -81.245 -89.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.788 172.649 70.480 41.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.472 -38.113 -17.233 -11.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -44.933 -48.552 -15.461 -17.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.539 10.439 -1.772 5.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.316 134.536 53.247 30.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.316 134.536 53.247 30.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -5 3 -2
Ana Ortaklık Payları
136.335 134.541 53.244 30.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 17 0,74000000 0,73000000 0,29000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-847 1.197 0 -360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.059 1.496 0 -450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
212 -299 0 90
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.878 71.594 8.010 32.986
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.426 72.085 7.623 33.729
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-685 -614 484 -929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
137 123 -97 186
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.031 72.791 8.010 32.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.347 207.327 61.257 62.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19 -5 3 -2
Ana Ortaklık Payları
138.366 207.332 61.254 62.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565123


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1937 32,2042 % 0,07  
Euro 34,9328 34,9868 % 0,38  
Sterlin 40,7308 40,9349 % 0,04  
Frank 34,9907 35,1661 % 0,09  
Riyal 8,5360 8,5788 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,37 % 0,66  
Platin 1.024,63 1.026,45 % 0,66  
Paladyum 986,03 992,32 % 0,66  
Brent Pet. 81,36 81,36 % 0,66  
Altın Ons 2.362,27 2.362,56 % 0,66