***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2018 21:08
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Transferler
15.184 184.291 -199.475 -15.184
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.069 2.069 2.069 34.709 -330 34.379 125.798 125.798 162.246 -48 162.198
Kar Payları
-161.089 -161.089 -161.089 0 -161.089
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Transferler
17.813 107.985 -125.798 -17.813
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.003 -3.003 -3.003 21.827 21.827 294.971 313.795 313.795
Kar Payları
-187.381 -187.381 -187.381
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 0 1.376.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
438.678 296.517
Dönem Karı (Zararı)
294.971 125.750
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
294.971 125.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.054 290.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 82.738 71.476
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
558 -848
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.659 5.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21, 22 4.881 1.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.658 75.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
48.394 79.152
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 48.394 79.152
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 69.819 56.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.010 -68
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
357 239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-131.704 -64.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.408 -102.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.678 2.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.135 -31.728
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
255.298 130.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194 -99
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.975 -63.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
433.321 351.711
Ödenen Faiz
-8.999 -8.072
Alınan Faiz
20.069 12.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.366 -4.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.347 -55.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-388.635 -123.669
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -35.382 -16.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.973 82
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-357.226 -106.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.615 -58.129
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.168.899 683.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-922.841 -576.449
Ödenen Temettüler
-187.381 -161.089
Ödenen Faiz
-29.767 -17.971
Alınan Faiz
21.705 14.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.658 114.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
689 3.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.347 118.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 457.463 338.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 558.810 457.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 559.536 458.301
Ticari Alacaklar
729.855 618.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 180.720 213.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 549.135 404.647
Diğer Alacaklar
13.613 760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 10.342 83
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.271 677
Türev Araçlar
16 0 673
Stoklar
9 419.114 217.522
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.114 13.641
Diğer Dönen Varlıklar
15 128.689 78.612
ARA TOPLAM
1.858.921 1.387.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.858.921 1.387.576
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
102.777 105.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 102.777 105.374
Türev Araçlar
16 2.507 1.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 222.014 214.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 45.891 47.155
Maddi Duran Varlıklar
11 1.031.738 756.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.703 78.326
Şerefiye
12 5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 73.714 72.337
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.750 41.566
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.495.380 1.245.394
TOPLAM VARLIKLAR
3.354.301 2.632.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 720.281 469.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.461 111.479
Ticari Borçlar
748.337 487.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 34.388 33.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 713.949 453.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.182 2.727
Diğer Borçlar
603 409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 603 409
Türev Araçlar
16 1.752 1.653
Ertelenmiş Gelirler
15 8.325 3.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 8.224 7.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.071 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.027 11.369
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.044 2.414
ARA TOPLAM
1.514.236 1.097.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.514.236 1.097.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 419.844 253.574
Türev Araçlar
16 0 1.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.178 19.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 24.178 19.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 19.924 11.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.946 285.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.978.182 1.383.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.376.119 1.249.705
Ödenmiş Sermaye
17 185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 195.175 195.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.128 -3.125
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.128 -3.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.128 -3.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.974 155.147
Yabancı Para Çevrim Farkları
176.974 155.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 140.498 122.685
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
389.585 468.981
Net Dönem Karı veya Zararı
294.971 125.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.376.119 1.249.705
TOPLAM KAYNAKLAR
3.354.301 2.632.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.767.384 1.954.385
Satışların Maliyeti
18, 19 -2.203.144 -1.517.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
564.240 437.014
BRÜT KAR (ZARAR)
564.240 437.014
Genel Yönetim Giderleri
19 -62.503 -57.260
Pazarlama Giderleri
19 -64.232 -56.150
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -5.093 -5.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 257.008 164.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -212.372 -108.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.048 374.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -48.394 -79.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
428.654 295.543
Finansman Gelirleri
21 251.963 185.428
Finansman Giderleri
22 -315.827 -298.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
364.790 182.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-69.819 -56.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -60.807 -52.985
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -9.012 -3.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
294.971 125.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
294.971 125.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -48
Ana Ortaklık Payları
294.971 125.798
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 24 1,59000000 0,68000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.003 2.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.754 2.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 751 -517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.827 34.379
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.827 34.709
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 0 83
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.824 36.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
313.795 162.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -48
Ana Ortaklık Payları
313.795 162.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660664


BIST
'
14:4110.717
Değişim :  0,69% |  73,26
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:41
DYOBY 64,90 103.157.017 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.640.608.264 % 9,99  
VKFYO 24,88 60.918.674 % 9,99  
SUNTK 18,62 46.500.511 % 9,98  
14:41 Alış Satış %  
Dolar 32,1976 32,2036 % 0,00  
Euro 34,9975 35,0112 % 0,01  
Sterlin 40,6825 40,8864 % 0,02  
Frank 35,2398 35,4164 % 0,04  
Riyal 8,5415 8,5843 % 0,03  
14:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,55 31,58 % 0,66  
Platin 1.072,41 1.076,65 % 0,66  
Paladyum 1.006,61 1.013,10 % 0,66  
Brent Pet. 83,70 83,70 % 0,66  
Altın Ons 2.430,53 2.430,86 % 0,66