***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 20:27
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 1.249.705
Transferler
17.813 107.985 -125.798 -17.813 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.003 -3.003 -3.003 21.827 21.827 294.971 294.971 313.795 313.795
Kar Payları
-187.381 -187.381 -187.381 -187.381
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 1.376.119
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 0 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 1.376.119
Transferler
19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.582 1.582 2.459 4.041 81.690 81.690 224.296 224.296 310.027 310.027
Kar Payları
17 -207.200 -207.200 -207.200 -207.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -31.464 -31.464 -31.464
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.525 438.678
Dönem Karı (Zararı)
224.296 294.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
268.480 270.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 89.829 82.738
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.013 558
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.876 3.659
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.663 4.881
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
123.191 61.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.467 48.394
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 11.467 48.394
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 32.279 69.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.831 -2.010
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.007 357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-254.269 -131.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.568 -117.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.455 -2.678
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.341 -200.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.007 255.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
432 194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.254 -66.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
238.507 433.321
Ödenen Faiz
20 -13.617 -8.999
Alınan Faiz
20 31.099 20.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -5.897 -2.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31.433 -3.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-357.923 -388.635
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -35.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.591 3.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373.514 -357.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.599 50.615
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-31.464 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -31.464 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.824.268 1.168.899
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.219.986 -922.841
Ödenen Temettüler
17 -207.200 -187.381
Ödenen Faiz
-61.560 -29.767
Alınan Faiz
42.541 21.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
270.201 100.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.727 689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
275.928 101.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 558.810 457.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 834.738 558.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 837.838 559.536
Ticari Alacaklar
920.208 729.855
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 296.127 180.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 624.081 549.135
Diğer Alacaklar
26.920 13.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 24.678 10.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.242 3.271
Türev Araçlar
16 1.418 0
Stoklar
9 485.190 419.114
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.291 8.114
Diğer Dönen Varlıklar
15 168.257 128.689
ARA TOPLAM
2.448.122 1.858.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.448.122 1.858.921
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 102.777
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 0 102.777
Türev Araçlar
16 1.855 2.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 286.658 222.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 44.631 45.891
Maddi Duran Varlıklar
11 1.328.532 1.031.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.742 79.703
Şerefiye
12 5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 64.753 73.714
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.087 10.750
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.740.505 1.495.380
TOPLAM VARLIKLAR
4.188.627 3.354.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 984.376 720.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 271.424 10.461
Ticari Borçlar
773.900 748.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 52.307 34.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 721.593 713.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.415 3.182
Diğer Borçlar
1.035 603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.035 603
Türev Araçlar
16 0 1.752
Ertelenmiş Gelirler
15 6.170 8.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.796 8.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.134 13.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.720 11.027
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.414 2.044
ARA TOPLAM
2.057.250 1.514.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.057.250 1.514.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 645.058 419.844
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.179 24.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 22.179 24.178
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 16.658 19.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
683.895 463.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.741.145 1.978.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.447.482 1.376.119
Ödenmiş Sermaye
17 185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 195.175 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -31.464 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
256.577 170.846
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.546 -6.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.546 -6.128
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5 2.459 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
258.664 176.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 160.293 140.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
457.561 389.585
Net Dönem Karı veya Zararı
224.296 294.971
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.447.482 1.376.119
TOPLAM KAYNAKLAR
4.188.627 3.354.301


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.537.548 2.761.713
Satışların Maliyeti
18, 19 -2.916.366 -2.203.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
621.182 558.569
BRÜT KAR (ZARAR)
621.182 558.569
Genel Yönetim Giderleri
19 -65.595 -62.503
Pazarlama Giderleri
19 -88.835 -64.232
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -4.855 -5.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 539.157 254.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -469.335 -212.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
531.719 468.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 16.881 8.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -11.467 -48.394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
537.133 428.654
Finansman Gelirleri
22 874.123 251.963
Finansman Giderleri
22 -1.154.681 -315.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
256.575 364.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.279 -69.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -35.736 -60.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.457 -9.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
224.296 294.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
224.296 294.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
224.296 294.971
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 24 1,21000000 1,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.041 -3.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.978 -3.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.459 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 2.459 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -396 751
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
81.690 21.827
Yabancı Para Çevrim Farkları
81.690 21.827
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.731 18.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
310.027 313.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
310.027 313.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740006


BIST'
11:0310.974
Değişim :  2,18% |  234,62
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:03
MNDRS 15,62 55.099.488 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.082.588 % 9,98  
YKBNK 37,96 5.326.962.282 % 9,97  
PCILT 15,88 63.920.494 % 9,97  
11:03 Alış Satış %  
Dolar 32,2146 32,2209 % 0,13  
Euro 35,0113 35,0258 % 0,11  
Sterlin 40,7130 40,9171 % 0,05  
Frank 35,1824 35,3587 % 0,04  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
11:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,71 % 0,66  
Platin 1.037,54 1.039,20 % 0,66  
Paladyum 1.019,17 1.021,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.417,34 2.417,65 % 0,66