***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2019 18:45
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 0 1.376.119
Transferler
294.971 -294.971 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 12.135 12.135 51.880 51.880 64.015 0 64.015
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 189.109 189.109 140.498 684.556 51.880 736.436 1.440.134 0 1.440.134
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 0 1.447.482
Transferler
-224.296 224.296 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -15 -15 20.247 -17.872 2.375 64.246 64.246 66.606 0 66.606
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.443 -5.443 0 -5.443
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -36.907 44 -4.546 -4.546 2.444 -2.102 278.911 -17.872 261.039 160.293 681.857 64.246 746.103 1.508.645 0 1.508.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.300 54.366
Dönem Karı (Zararı)
64.246 51.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.767 109.553
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.725 22.104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.927 455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
949 1.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 4.662 656
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.014 62.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 8.019 14.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.640 16.846
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.211
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
685 483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.452 -104.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.589 -63.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
77.936 -22.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.855 -12.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277 3.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.495 -7.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
240.465 56.961
Ödenen Faiz
-3.069 -4.240
Alınan Faiz
8.172 2.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.268 -645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.132 -39.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.132 -39.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-248.280 -65.165
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.443 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.901 131.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-437.635 -192.749
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.212 0
Ödenen Faiz
-18.578 -8.068
Alınan Faiz
13.687 3.696
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.112 -50.153
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.027 819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.085 -49.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
834.738 558.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
807.653 509.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
808.761 837.838
Ticari Alacaklar
924.918 920.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 335.059 296.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 589.859 624.081
Diğer Alacaklar
28.676 26.920
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 26.402 24.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.274 2.242
Türev Araçlar
13 1.389 1.418
Stoklar
7 416.192 485.190
Peşin Ödenmiş Giderler
16.644 8.291
Diğer Dönen Varlıklar
181.771 168.257
ARA TOPLAM
2.378.351 2.448.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.378.351 2.448.122
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
13 1.476 1.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 296.011 286.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 44.316 44.631
Maddi Duran Varlıklar
9 1.332.239 1.328.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.727 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.802 70.742
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 65.813 64.753
Peşin Ödenmiş Giderler
12.193 8.087
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.773.764 1.740.505
TOPLAM VARLIKLAR
4.152.115 4.188.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 851.091 984.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
291.162 271.424
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
291.162 271.424
Banka Kredileri
5 289.419 271.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.743 0
Ticari Borçlar
762.486 773.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 47.446 52.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 715.040 721.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.944 3.415
Diğer Borçlar
1.312 1.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.312 1.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.213 6.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 10.900 7.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.846 9.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.432 7.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.414 1.414
ARA TOPLAM
1.964.954 2.057.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.964.954 2.057.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
638.032 645.058
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
638.032 645.058
Banka Kredileri
5 625.714 645.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.318 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.860 22.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.860 22.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 18.624 16.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.516 683.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.643.470 2.741.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.508.645 1.447.482
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
-36.907 -31.464
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.102 -2.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.546 -4.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.546 -4.546
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.444 2.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.039 258.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
278.911 258.664
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-17.872 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
160.293 160.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
681.857 457.561
Net Dönem Karı veya Zararı
64.246 224.296
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.508.645 1.447.482
TOPLAM KAYNAKLAR
4.152.115 4.188.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
925.425 788.989
Satışların Maliyeti
14 -776.315 -666.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.110 122.112
BRÜT KAR (ZARAR)
149.110 122.112
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.108 -13.883
Pazarlama Giderleri
14 -21.237 -14.595
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -1.545 -1.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 86.841 66.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -60.745 -52.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.316 106.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
983 10.786
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -8.019 -14.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.280 103.086
Finansman Gelirleri
16 38.738 49.110
Finansman Giderleri
17 -85.132 -83.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.886 68.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.640 -16.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -12.580 -16.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.060 116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.246 51.880
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.246 51.880
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.246 51.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 19 0,35000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-15 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -15 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.375 12.135
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.247 12.135
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.913 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.041 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.360 12.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.606 64.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.606 64.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761558


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1966 32,2029 % 0,07  
Euro 34,9405 34,9749 % 0,35  
Sterlin 40,7324 40,9366 % 0,05  
Frank 34,9965 35,1719 % 0,11  
Riyal 8,5360 8,5788 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,31 30,34 % 0,66  
Platin 1.027,86 1.029,51 % 0,66  
Paladyum 986,09 991,89 % 0,66  
Brent Pet. 81,37 81,37 % 0,66  
Altın Ons 2.364,94 2.365,37 % 0,66