***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 20:59
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 1.376.119
Transferler
19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.346 1.346 1.346 45.733 45.733 100.051 100.051 147.130 147.130
Kar Payları
-207.200 -207.200 -207.200 -207.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.160 -19.160 -19.160
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -19.160 44 -4.782 -4.782 -4.782 222.707 222.707 160.293 457.561 100.051 557.612 1.296.889 1.296.889
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Transferler
19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952 -952 113 -839 31.682 -26.593 5.089 137.050 137.050 141.300 141.300
Kar Payları
3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.505 -5.505 -5.505
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -33.048 44 -5.498 -5.498 2.572 -2.926 290.346 -26.593 263.753 179.838 457.609 137.050 594.659 1.382.495 1.382.495


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.281 159.552
Dönem Karı (Zararı)
137.050 100.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.266 244.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 55.492 44.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.541 864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.445 2.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 13.914 2.410
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.411 136.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 19.819 30.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.020 34.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-194 -9.505
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
900 748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.055 -187.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.180 -142.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.590
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
63.776 -71.562
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.080 93.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54 -160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.517 -61.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
251.261 157.591
Ödenen Faiz
-5.935 -7.011
Alınan Faiz
18.380 11.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.425 -2.230
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.725 -83.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 10.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.048 -94.412
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-533.504 158.112
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.505 -19.160
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.505 -19.160
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
585.563 923.015
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-891.561 -535.297
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.081 0
Ödenen Temettüler
-200.782 -207.200
Ödenen Faiz
-42.142 -15.472
Alınan Faiz
23.004 12.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-331.948 234.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.422 2.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-328.526 236.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
834.738 558.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.212 795.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
506.390 837.838
Ticari Alacaklar
897.044 920.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 253.940 296.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 643.104 624.081
Diğer Alacaklar
29.314 26.920
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 26.996 24.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.318 2.242
Türev Araçlar
13 593 1.418
Stoklar
7 430.325 485.190
Peşin Ödenmiş Giderler
11.187 8.291
Diğer Dönen Varlıklar
203.987 168.257
ARA TOPLAM
2.078.840 2.448.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.078.840 2.448.122
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
91.831 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 91.831 0
Türev Araçlar
13 732 1.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 293.861 286.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 44.001 44.631
Maddi Duran Varlıklar
9 1.344.527 1.328.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 15.890 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.458 70.742
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 68.469 64.753
Peşin Ödenmiş Giderler
14.762 8.087
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.880.062 1.740.505
TOPLAM VARLIKLAR
3.958.902 4.188.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.855 984.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.855 984.376
Banka Kredileri
5 771.855 984.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
348.593 271.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
348.593 271.424
Banka Kredileri
5 346.558 271.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.035 0
Ticari Borçlar
752.500 773.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 44.679 52.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 707.821 721.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.358 3.415
Diğer Borçlar
981 1.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
981 1.035
Türev Araçlar
13 1.973 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.591 6.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 26.660 7.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.088 9.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.674 7.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.414 1.414
ARA TOPLAM
1.950.599 2.057.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.950.599 2.057.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
580.899 645.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
580.899 645.058
Banka Kredileri
5 567.911 645.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.988 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.389 22.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.389 22.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 20.520 16.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
625.808 683.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.576.407 2.741.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.382.495 1.447.482
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
-33.048 -31.464
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.926 -2.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.498 -4.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.498 -4.546
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.572 2.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
263.753 258.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
290.346 258.664
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.593 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
179.838 160.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
457.609 457.561
Net Dönem Karı veya Zararı
137.050 224.296
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.382.495 1.447.482
TOPLAM KAYNAKLAR
3.958.902 4.188.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.868.813 1.691.702 943.388 902.713
Satışların Maliyeti
14 -1.558.791 -1.382.911 -782.476 -716.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
310.022 308.791 160.912 186.679
BRÜT KAR (ZARAR)
310.022 308.791 160.912 186.679
Genel Yönetim Giderleri
14 -31.117 -28.924 -16.009 -15.041
Pazarlama Giderleri
14 -48.331 -38.929 -27.094 -24.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -2.849 -2.080 -1.304 -883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 146.630 212.985 59.789 146.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -98.775 -157.093 -38.030 -104.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
275.580 294.750 138.264 188.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.170 12.845 1.187 2.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -19.819 -30.405 -11.800 -16.088
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
257.931 277.190 127.651 174.104
Finansman Gelirleri
16 120.447 102.153 81.709 53.043
Finansman Giderleri
17 -195.308 -244.302 -110.176 -160.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
183.070 135.041 99.184 66.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.020 -34.990 -26.380 -18.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -34.333 -28.813 -21.753 -11.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -11.687 -6.177 -4.627 -6.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.050 100.051 72.804 48.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.050 100.051 72.804 48.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.050 100.051 72.804 48.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 19 0,74000000 0,54000000 0,39000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-839 1.346 -824 1.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.190 1.683 -1.190 1.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
113 0 128 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
113 0 128 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
238 -337 238 -337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.089 45.733 2.714 33.598
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.682 45.733 11.435 33.598
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.094 0 -11.181 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.501 0 2.460 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.250 47.079 1.890 34.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.300 147.130 74.694 83.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
141.300 147.130 74.694 83.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781469


BIST'
12:3210.635
Değişim :  -0,40% |  -42,71
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.627
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:32
IHEVA 4,40 97.924.857 % 10,00  
IHLAS 1,49 150.205.615 % 9,56  
PRKAB 48,62 316.678.846 % 9,16  
SAMAT 46,82 134.898.714 % 8,68  
IHGZT 1,39 91.395.997 % 7,75  
12:32 Alış Satış %  
Dolar 32,2589 32,2638 % 0,12  
Euro 35,0149 35,0366 % 0,06  
Sterlin 40,6965 40,9005 % 0,03  
Frank 34,9532 35,1284 % 0,05  
Riyal 8,5053 8,5480 % 0,06  
12:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,91 31,94 % 0,66  
Platin 1.049,17 1.050,96 % 0,66  
Paladyum 962,29 965,97 % 0,66  
Brent Pet. 84,58 84,58 % 0,66  
Altın Ons 2.341,27 2.341,58 % 0,66