***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 18:50
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.346 1.346 1.346 122.816 122.816 33.795 33.795 157.957 157.957
Kar Payları
-207.200 -207.200 -207.200 -207.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-26.508 -26.508 -26.508
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -26.508 44 -4.782 -4.782 -4.782 299.790 299.790 160.293 457.561 33.795 491.356 1.300.368 1.300.368
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Transferler
19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952 -952 -7 -959 24.324 -12.798 11.526 221.304 221.304 231.871 231.871
Kar Payları
3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.174 -6.174 -6.174
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -33.717 44 -5.498 -5.498 2.452 -3.046 282.988 -12.798 270.190 179.838 457.609 221.304 678.913 1.472.397 1.472.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
353.388 166.782
Dönem Karı (Zararı)
221.304 33.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
190.248 633.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 82.944 65.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.818 2.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.352 3.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 26.976 5.666
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.799 504.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 22.877 61.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 68.435 712
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.027 -9.493
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
308 206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.170 -503.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.022 -270.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.380 -225.021
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.071 112.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72 256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.471 -116.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
342.382 163.362
Ödenen Faiz
-9.707 -10.140
Alınan Faiz
23.960 20.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.247 -3.192
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.546
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-104.570 -178.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.682 11.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.252 -189.162
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-481.863 451.956
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.174 -26.508
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.174 -26.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
954.092 1.518.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.186.624 -820.819
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.067 0
Ödenen Temettüler
-200.782 -207.200
Ödenen Faiz
-68.249 -37.996
Alınan Faiz
27.941 25.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.045 440.591
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.555 9.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.490 449.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
834.738 558.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
605.248 1.008.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
606.300 837.838
Ticari Alacaklar
851.382 920.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 267.914 296.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 583.468 624.081
Diğer Alacaklar
28.734 26.920
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 26.546 24.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.188 2.242
Türev Araçlar
14 434 1.418
Stoklar
8 434.208 485.190
Peşin Ödenmiş Giderler
12.746 8.291
Diğer Dönen Varlıklar
130.542 168.257
ARA TOPLAM
2.064.346 2.448.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.064.346 2.448.122
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.202 0
Ticari Alacaklar
113.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 113.600 0
Türev Araçlar
14 495 1.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 283.116 286.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.686 44.631
Maddi Duran Varlıklar
10 1.346.128 1.328.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 15.477 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.854 70.742
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 70.865 64.753
Peşin Ödenmiş Giderler
20.428 8.087
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.919.986 1.740.505
TOPLAM VARLIKLAR
3.984.332 4.188.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
930.480 984.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
930.480 984.376
Banka Kredileri
6 930.480 984.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.419 271.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.419 271.424
Banka Kredileri
6 217.359 271.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.060 0
Ticari Borçlar
659.956 773.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 39.860 52.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 620.096 721.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.028 3.415
Diğer Borçlar
1.107 1.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.107 1.035
Türev Araçlar
14 1.572 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.695 6.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 26.818 7.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.523 9.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.109 7.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.414 1.414
ARA TOPLAM
1.902.598 2.057.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.902.598 2.057.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
563.223 645.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
563.223 645.058
Banka Kredileri
6 550.000 645.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.223 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.474 22.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.474 22.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 22.640 16.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.337 683.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.511.935 2.741.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.472.397 1.447.482
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
-33.717 -31.464
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.046 -2.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.498 -4.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.498 -4.546
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.452 2.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
270.190 258.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
282.988 258.664
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.798 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
179.838 160.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
457.609 457.561
Net Dönem Karı veya Zararı
221.304 224.296
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.472.397 1.447.482
TOPLAM KAYNAKLAR
3.984.332 4.188.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.742.781 2.706.059 873.968 1.014.357
Satışların Maliyeti
15 -2.262.089 -2.174.757 -703.298 -791.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
480.692 531.302 170.670 222.511
BRÜT KAR (ZARAR)
480.692 531.302 170.670 222.511
Genel Yönetim Giderleri
15 -44.518 -50.720 -13.401 -21.796
Pazarlama Giderleri
15 -66.418 -65.758 -18.087 -26.829
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -4.516 -3.121 -1.667 -1.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 160.969 566.145 14.339 353.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -123.517 -431.847 -24.742 -274.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.692 546.001 127.112 251.251
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.156 14.636 2.986 1.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -22.877 -61.499 -3.058 -31.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
384.971 499.138 127.040 221.948
Finansman Gelirleri
17 224.406 585.773 103.959 483.620
Finansman Giderleri
18 -319.638 -1.050.404 -68.435 -712 -22.415 34.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -58.511 -14.293 -24.178 14.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.924 13.581 1.763 19.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
221.304 33.795 84.254 -66.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
221.304 33.795 84.254 -66.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
221.304 33.795 84.254 -66.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 20 1,20000000 0,18000000 0,46000000 -0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-959 1.346 -120 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.190 1.683 0 0
Özkaynak 11.526 122.816 6.437 77.083
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.324 122.816 -7.358 77.083
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.408 0 17.686 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.610 0 -3.891 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.567 124.162 6.317 77.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.871 157.957 90.571 10.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
231.871 157.957 90.571 10.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796747


BIST
'
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1737 32,1904 % 0,04  
Euro 34,9507 34,9875 % 0,00  
Sterlin 40,6922 40,8962 % 0,00  
Frank 35,1515 35,3277 % -0,05  
Riyal 8,5456 8,5885 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,38 31,41 % 0,66  
Platin 1.033,50 1.035,18 % 0,66  
Paladyum 1.008,84 1.013,06 % 0,66  
Brent Pet. 83,29 83,29 % 0,66  
Altın Ons 2.413,71 2.413,97 % 0,66