***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 22:40
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 1.376.119
Transferler
19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.582 1.582 2.459 4.041 81.690 81.690 224.296 224.296 310.027 310.027
Kar Payları
-207.200 -207.200 -207.200 -207.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-31.464 -31.464 -31.464
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Transferler
19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.384 -6.384 -50 -6.434 42.219 -18.384 23.835 277.682 277.682 295.083 295.083
Kar Payları
3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.563 -6.563 -6.563
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
656.766 281.525
Dönem Karı (Zararı)
277.682 224.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
318.293 268.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 111.298 89.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.263 11.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.283 5.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 35.598 5.663
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.163 123.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 18.986 11.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 69.870 32.279
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.556 -9.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
388 -1.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.854 -254.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.373 -223.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.395 96.455
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-178.273 -71.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.838 56.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151 432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.370 -112.254
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
623.829 238.507
Ödenen Faiz
22 -12.183 -13.617
Alınan Faiz
22 31.316 31.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.662 -5.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17.466 31.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.800 -357.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.227 15.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.027 -373.514
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-689.705 346.599
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.563 -31.464
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -6.563 -31.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.255.834 1.824.268
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.682.673 -1.219.986
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.765 0
Ödenen Temettüler
19 -200.782 -207.200
Ödenen Faiz
-91.773 -61.560
Alınan Faiz
38.017 42.541
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-204.739 270.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.031 5.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.708 275.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 834.738 558.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 635.030 834.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 635.091 837.838
Ticari Alacaklar
721.132 920.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 254.046 296.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 467.086 624.081
Diğer Alacaklar
16.054 26.920
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 13.843 24.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.211 2.242
Türev Araçlar
18 323 1.418
Stoklar
10 672.302 485.190
Peşin Ödenmiş Giderler
17 28.578 8.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 106.279 168.257
ARA TOPLAM
2.179.759 2.448.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.179.759 2.448.122
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 20.173 0
Ticari Alacaklar
130.005 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 130.005 0
Türev Araçlar
18 323 1.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 302.846 286.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 43.371 44.631
Maddi Duran Varlıklar
13 1.389.903 1.328.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 14.804 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.395 70.742
Şerefiye
14 5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 72.406 64.753
Peşin Ödenmiş Giderler
17 28.342 8.087
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.008.162 1.740.505
TOPLAM VARLIKLAR
4.187.921 4.188.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
855.406 984.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
855.406 984.376
Banka Kredileri
7 855.406 984.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
220.023 271.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
220.023 271.424
Banka Kredileri
7 217.816 271.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.207 0
Ticari Borçlar
916.128 773.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 38.380 52.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 877.748 721.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.072 3.415
Diğer Borçlar
1.186 1.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.186 1.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 54.766 6.170
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.198 7.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.817 9.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 13.103 7.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 714 1.414
ARA TOPLAM
2.071.596 2.057.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.071.596 2.057.250
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
518.760 645.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
518.760 645.058
Banka Kredileri
7 505.382 645.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 13.378 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.780 22.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 30.780 22.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 18.247 16.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 13.318 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.105 683.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.652.701 2.741.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.535.220 1.447.482
Ödenmiş Sermaye
19 185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 195.175 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -34.106 -31.464
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.521 -2.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.930 -4.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.930 -4.546
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.409 2.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
282.499 258.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
300.883 258.664
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-18.384 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
179.838 160.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
457.609 457.561
Net Dönem Karı veya Zararı
277.682 224.296
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.535.220 1.447.482
TOPLAM KAYNAKLAR
4.187.921 4.188.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.645.900 3.537.548
Satışların Maliyeti
20, 21 -3.025.933 -2.916.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
619.967 621.182
BRÜT KAR (ZARAR)
619.967 621.182
Genel Yönetim Giderleri
21 -59.486 -65.595
Pazarlama Giderleri
21 -90.610 -88.835
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -7.568 -4.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 205.453 539.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -171.670 -469.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
496.086 531.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 6.980 16.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -18.986 -11.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
484.080 537.133
Finansman Gelirleri
24 281.240 874.123
Finansman Giderleri
24 -417.768 -1.154.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
347.552 256.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-69.870 -32.279
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -61.369 -35.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.501 3.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
277.682 224.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
277.682 224.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
277.682 224.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 26 1,50000000 1,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.434 4.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -7.980 1.978
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-50 2.459
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -50 2.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 1.596 -396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.835 81.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.219 81.690
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.569 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.185 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.401 85.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.083 310.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
295.083 310.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819325


BIST
'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1858 32,1949 % -0,07  
Euro 34,9440 34,9798 % 0,41  
Sterlin 40,6343 40,8380 % 0,30  
Frank 35,3017 35,4786 % 1,06  
Riyal 8,5035 8,5462 % -0,02  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,32 31,35 % 0,66  
Platin 1.031,57 1.032,31 % 0,66  
Paladyum 952,05 952,73 % 0,66  
Brent Pet. 82,01 82,01 % 0,66  
Altın Ons 2.344,52 2.344,91 % 0,66