***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 18:20
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Transferler
0 224.296 -224.296 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -15 -15 20.247 -17.872 2.375 64.246 64.246 66.606 66.606
Kar Payları
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.443 -5.443 -5.443
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -36.907 44 -4.546 -4.546 2.444 -2.102 278.911 -17.872 261.039 160.293 681.857 64.246 746.103 1.508.645 1.508.645
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220
Transferler
0 277.682 -277.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 180 180 37.623 -19.082 18.541 65.126 65.126 83.847 83.847
Sermaye Arttırımı
15 138.750 -138.706 -44 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 26.936 16.867 16.867 43.803 43.803
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -7.170 0 -10.930 -10.930 2.589 -8.341 338.506 -37.466 301.040 179.838 752.158 65.126 817.284 1.662.870 1.662.870


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.752 244.300
Dönem Karı (Zararı)
65.126 64.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
139.803 86.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.155 27.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.662 -8.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.837 949
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 10.954 4.662
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
65.675 34.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -357 8.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.631 19.640
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.246 685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.336 89.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.411 47.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
94.451 77.936
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.407 -29.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
309 277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.100 -6.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.593 240.465
Ödenen Faiz
-2.443 -3.069
Alınan Faiz
7.362 8.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-760 -1.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-151.999 -25.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.999 -25.132
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.405 -248.280
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.170 -5.443
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.170 -5.443
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.973 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.973 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
577.412 201.901
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-478.704 -437.635
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.448 -2.212
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-20.336 -18.578
Alınan Faiz
5.678 13.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.158 -29.112
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.039 2.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.197 -27.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
635.030 834.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
751.227 807.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
751.459 635.091
Finansal Yatırımlar
4 7.064 0
Ticari Alacaklar
701.426 721.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 310.327 254.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 391.099 467.086
Diğer Alacaklar
17.432 16.054
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 15.185 13.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.247 2.211
Türev Araçlar
14 0 323
Stoklar
8 579.763 672.302
Peşin Ödenmiş Giderler
44.467 28.578
Diğer Dönen Varlıklar
115.908 106.279
ARA TOPLAM
2.217.519 2.179.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.217.519 2.179.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.160 20.173
Ticari Alacaklar
140.649 130.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 140.649 130.005
Türev Araçlar
14 0 323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 337.946 302.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 135.803 43.371
Maddi Duran Varlıklar
10 1.417.033 1.389.903
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 15.529 14.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.196 78.395
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 74.207 72.406
Peşin Ödenmiş Giderler
53.318 28.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.200.634 2.008.162
TOPLAM VARLIKLAR
4.418.153 4.187.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.081.791 855.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.081.791 855.406
Banka Kredileri
6 1.081.791 855.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.902 220.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.902 220.023
Banka Kredileri
6 170.637 217.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.265 2.207
Ticari Borçlar
760.614 916.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 58.763 38.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
701.851 877.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.568 4.072
Diğer Borçlar
1.495 1.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.495 1.186
Türev Araçlar
14 26.858 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.062 54.766
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 22.371 6.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.391 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.391 13.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 714
ARA TOPLAM
2.137.052 2.071.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.137.052 2.071.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
563.971 518.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
563.971 518.760
Banka Kredileri
6 552.006 505.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.965 13.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.857 30.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.857 30.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 7.955 18.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.448 13.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.231 581.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.755.283 2.652.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.662.870 1.535.220
Ödenmiş Sermaye
15 323.750 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.469 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -7.170 -34.106
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 0 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.341 -8.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.930 -10.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.930 -10.930
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.589 2.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
301.040 282.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
338.506 300.883
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-37.466 -18.384
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
179.838 179.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
752.158 457.609
Net Dönem Karı veya Zararı
65.126 277.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.662.870 1.535.220
TOPLAM KAYNAKLAR
4.418.153 4.187.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.062.040 925.425
Satışların Maliyeti
-848.416 -776.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.624 149.110
BRÜT KAR (ZARAR)
213.624 149.110
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.999 -15.108
Pazarlama Giderleri
16 -28.730 -21.237
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -2.061 -1.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 95.800 86.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -85.990 -60.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
176.644 137.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.130 983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 357 -8.019
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.131 130.280
Finansman Gelirleri
18 20.041 38.738
Finansman Giderleri
19 -115.415 -85.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.757 83.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.631 -19.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -23.144 -12.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 5.513 -7.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.126 64.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.126 64.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.126 64.246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 0,20000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
180 -15
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
180 -15
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 180 -15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.541 2.375
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.623 20.247
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.464 -22.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.382 5.041
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.721 2.360
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.847 66.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.847 66.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846008


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66