***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 19:43
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Transferler
19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952 -952 113 -839 31.682 -26.593 5.089 137.050 137.050 141.300 141.300
Kar Payları
3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.505 -5.505 -5.505
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -33.048 44 -5.498 -5.498 2.572 -2.926 290.346 -26.593 263.753 179.838 457.609 137.050 594.659 1.382.495 1.382.495
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220
Transferler
34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.374 -1.374 477 -897 55.553 -12.315 43.238 47.355 47.355 89.696 89.696
Sermaye Arttırımı
138.750 -138.706 -44 0 0
Kar Payları
891 -239.575 -239.575 -238.684 -238.684
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.936 16.867 16.867 43.803 43.803
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -6.279 0 -12.304 -12.304 2.886 -9.418 356.436 -30.699 325.737 214.787 477.634 47.355 524.989 1.430.035 1.430.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.275 268.956
Dönem Karı (Zararı)
47.355 137.050
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
255.932 152.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 59.383 55.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.889 -8.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.937 2.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 30.141 13.914
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
107.301 18.411
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 36.984 3.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 985 19.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.409 46.020
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-476 -194
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.379 900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-207.438 -31.301
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
154.201 -50.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
145.387 63.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-463.656 -19.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-139 -54
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.231 -25.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.849 257.936
Ödenen Faiz
-3.767 -5.935
Alınan Faiz
12.022 18.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-829 -1.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-223.016 -67.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480 323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.787 -61.048
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-29.709 -6.675
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.870 -533.504
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.170 -5.505
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.170 -5.505
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.973 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.973 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.245.038 585.563
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-674.563 -891.561
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.822 -2.081
Ödenen Temettüler
-238.684 -200.782
Ödenen Faiz
-53.309 -42.142
Alınan Faiz
10.407 23.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.129 -331.948
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.624 3.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.753 -328.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
635.030 834.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
847.783 506.212


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
847.837 635.091
Finansal Yatırımlar
4 7.246 0
Ticari Alacaklar
630.561 721.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 235.108 254.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 395.453 467.086
Diğer Alacaklar
18.202 16.054
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 15.945 13.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.257 2.211
Türev Araçlar
14 0 323
Stoklar
8 531.332 672.302
Peşin Ödenmiş Giderler
16.766 28.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 8.423 0
Diğer Dönen Varlıklar
129.025 106.279
ARA TOPLAM
2.189.392 2.179.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.189.392 2.179.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.673 20.173
Ticari Alacaklar
117.371 130.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 117.371 130.005
Türev Araçlar
14 0 323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 353.999 302.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 135.022 43.371
Maddi Duran Varlıklar
10 1.431.379 1.389.903
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 39.595 14.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.330 78.395
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 78.341 72.406
Peşin Ödenmiş Giderler
58.051 28.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.240.420 2.008.162
TOPLAM VARLIKLAR
4.429.812 4.187.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.139.361 855.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.139.361 855.406
Banka Kredileri
6 1.139.361 855.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.897 220.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.897 220.023
Banka Kredileri
6 179.604 217.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.293 2.207
Ticari Borçlar
474.028 916.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 39.710 38.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
434.318 877.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.109 4.072
Diğer Borçlar
1.047 1.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.047 1.186
Türev Araçlar
14 36.338 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.343 54.766
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 6.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.574 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.574 13.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 714
ARA TOPLAM
1.905.697 2.071.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.905.697 2.071.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.040.985 518.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.040.985 518.760
Banka Kredileri
6 1.007.649 505.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.336 13.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.606 30.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.606 30.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 3.054 18.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.435 13.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.094.080 581.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.999.777 2.652.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.035 1.535.220
Ödenmiş Sermaye
15 323.750 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.469 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -6.279 -34.106
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.418 -8.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.304 -10.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.304 -10.930
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.886 2.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
325.737 282.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
356.436 300.883
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.699 -18.384
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
214.787 179.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.634 457.609
Net Dönem Karı veya Zararı
47.355 277.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.430.035 1.535.220
TOPLAM KAYNAKLAR
4.429.812 4.187.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.602.600 1.868.813 540.560 943.388
Satışların Maliyeti
16 -1.320.514 -1.558.791 -472.098 -782.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
282.086 310.022 68.462 160.912
BRÜT KAR (ZARAR)
282.086 310.022 68.462 160.912
Genel Yönetim Giderleri
16 -34.850 -31.117 -18.851 -16.009
Pazarlama Giderleri
16 -42.398 -48.331 -13.668 -27.094
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -3.585 -2.849 -1.524 -1.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 148.321 146.630 52.521 59.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -122.031 -98.775 -36.041 -38.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.543 275.580 50.899 138.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.787 2.170 1.657 1.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -985 -19.819 -1.342 -11.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
229.345 257.931 51.214 127.651
Finansman Gelirleri
18 72.105 120.447 52.064 81.709
Finansman Giderleri
19 -250.686 -195.308 -135.271 -110.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.764 183.070 -31.993 99.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.409 -46.020 14.222 -26.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -15.370 -34.333 7.774 -21.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 11.961 -11.687 6.448 -4.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.355 137.050 -17.771 72.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.355 137.050 -17.771 72.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.355 137.050 -17.771 72.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 0,15000000 0,42000000 -0,05000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-897 -839 -1.077 -824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.717 -1.190 -1.717 -1.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
477 113 297 128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
477 113 297 128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
343 238 343 238
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.238 5.089 3.237 2.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.553 31.682 -4.042 11.435
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.788 -34.094 9.332 -11.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.473 7.501 -2.053 2.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.341 4.250 2.160 1.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.696 141.300 -15.611 74.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
89.696 141.300 -15.611 74.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869207


BIST
'
18:1010.677
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2064 32,2130 % -0,04  
Euro 34,9494 34,9992 % 0,17  
Sterlin 40,7297 40,9338 % 0,04  
Frank 34,9553 35,1305 % 0,03  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,54 30,58 % 0,66  
Platin 1.037,47 1.039,79 % 0,66  
Paladyum 979,16 984,32 % 0,66  
Brent Pet. 82,12 82,12 % 0,66  
Altın Ons 2.339,78 2.340,16 % 0,66