***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 18:14
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482
Transferler
19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952 -952 -7 -959 24.324 -12.798 11.526 221.304 221.304 231.871 231.871
Kar Payları
3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.174 -6.174 -6.174
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -33.717 44 -5.498 -5.498 2.452 -3.046 282.988 -12.798 270.190 179.838 457.609 221.304 678.913 1.472.397 1.472.397
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220
Transferler
34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.374 -1.374 1.295 -79 111.770 -44.866 66.904 182.371 182.371 249.196 249.196
Sermaye Arttırımı
138.750 -138.706 -44 0 0
Kar Payları
891 -239.575 -239.575 -238.684 -238.684
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.549 18.505 18.505 45.054 45.054
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 0 -12.304 -12.304 3.704 -8.600 412.653 -63.250 349.403 214.787 479.272 182.371 661.643 1.590.786 1.590.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
496.320 365.729
Dönem Karı (Zararı)
182.371 221.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
465.525 194.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 92.062 82.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.321 -5.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.966 3.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 44.330 26.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
202.558 -6.799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 80.586 3.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -6.152 22.877
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 31.660 68.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.806 -2.027
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.496 -60.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.428 -61.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
80.505 58.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.542 -96.071
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83 72
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.970 37.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
487.400 354.723
Ödenen Faiz
-5.133 -9.707
Alınan Faiz
15.435 23.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.382 -3.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-319.083 -116.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.067 2.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.491 -87.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-49.557 -12.341
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-25.102 -20.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
7.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.308 -481.863
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.171 -6.174
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.171 -6.174
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.225 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.225 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.502.018 954.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.147.737 -1.186.624
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.148 -2.067
Ödenen Temettüler
-238.684 -200.782
Ödenen Faiz
-82.668 -68.249
Alınan Faiz
15.473 27.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
266.545 -233.045
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.897 3.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
273.442 -229.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
635.030 834.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
908.472 605.248


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
909.039 635.091
Finansal Yatırımlar
4 38.286 0
Ticari Alacaklar
771.917 721.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 322.453 254.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 449.464 467.086
Diğer Alacaklar
20.552 16.054
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 18.196 13.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.356 2.211
Türev Araçlar
14 1.162 323
Stoklar
8 595.566 672.302
Peşin Ödenmiş Giderler
18.345 28.578
Diğer Dönen Varlıklar
149.280 106.279
ARA TOPLAM
2.504.147 2.179.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.504.147 2.179.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 0 20.173
Ticari Alacaklar
118.537 130.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 118.537 130.005
Türev Araçlar
14 0 323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 412.349 302.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 134.241 43.371
Maddi Duran Varlıklar
10 1.474.974 1.389.903
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 37.978 14.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.934 78.395
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 78.945 72.406
Peşin Ödenmiş Giderler
63.233 28.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 14.666 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.340.912 2.008.162
TOPLAM VARLIKLAR
4.845.059 4.187.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
735.442 855.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
735.442 855.406
Banka Kredileri
6 735.442 855.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.935 220.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.935 220.023
Banka Kredileri
6 207.152 217.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.783 2.207
Ticari Borçlar
699.502 916.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 59.178 38.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
640.324 877.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.061 4.072
Diğer Borçlar
1.535.220
Ödenmiş Sermaye
15 323.750 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.469 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -6.666 -34.106
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.600 -8.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.304 -10.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.304 -10.930
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3.704 2.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
349.403 282.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
412.653 300.883
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-63.250 -18.384
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
214.787 179.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
479.272 457.609
Net Dönem Karı veya Zararı
182.371 277.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.590.786 1.535.220
TOPLAM KAYNAKLAR
4.845.059 4.187.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.706.005 2.742.781 1.103.405 873.968
Satışların Maliyeti
16 -2.141.345 -2.262.089 -820.831 -703.298
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
564.660 480.692 282.574 170.670
BRÜT KAR (ZARAR)
564.660 480.692 282.574 170.670
Genel Yönetim Giderleri
16 -52.361 -44.518 -17.511 -13.401
Pazarlama Giderleri
16 -59.994 -66.418 -17.596 -18.087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -5.614 -4.516 -2.029 -1.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 260.791 160.969 112.470 14.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -185.694 -123.517 -63.663 -24.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
521.788 402.692 294.245 127.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.353 5.156 2.566 2.986
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 6.152 -22.877 7.137 -3.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
533.293 384.971 303.948 127.040
Finansman Gelirleri
18 141.126 224.406 69.021 103.959
Finansman Giderleri
19 -460.388 -319.638 -209.702 -124.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
214.031 289.739 163.267 106.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.660 -68.435 -28.251 -22.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -52.036 -58.511 -36.666 -24.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 20.376 -9.924 8.415 1.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.371 221.304 135.016 84.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.371 221.304 135.016 84.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.371 221.304 135.016 84.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 0,56000000 0,68000000 0,42000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79 -959 818 -120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.717 -1.190 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.295 -7 818 -120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.295 -7 818 -120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
343 238 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.904 11.526 23.666 6.437
Yabancı Para Çevrim Farkları
111.770 24.324 56.217 -7.358
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.521 -16.408 -41.732 17.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.655 3.610 9.181 -3.891
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.825 10.567 24.484 6.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.196 231.871 159.500 90.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
249.196 231.871 159.500 90.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886780


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  0,19% |  20,53
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALKA 34,54 280.420.457 % 10,00  
BEYAZ 26,84 80.697.730 % 10,00  
DENGE 4,62 58.434.159 % 10,00  
IHAAS 23,78 123.641.668 % 9,99  
BRKVY 74,95 306.069.197 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2110 32,2212 % 0,28  
Euro 35,0038 35,0232 % 0,16  
Sterlin 40,6886 40,8925 % -0,09  
Frank 34,9543 35,1295 % 0,13  
Riyal 8,5000 8,5426 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,04 32,07 % 0,66  
Platin 1.059,96 1.061,31 % 0,66  
Paladyum 979,57 983,29 % 0,66  
Brent Pet. 84,25 84,25 % 0,66  
Altın Ons 2.358,93 2.359,16 % 0,66