***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 19:14
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 0 1.447.482
Transferler
19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.384 -6.384 -50 -6.434 42.219 -18.384 23.835 277.682 277.682 295.083 0 295.083
Kar Payları
3.921 -204.703 -204.703 -200.782 0 -200.782
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -6.563 -6.563 0 -6.563
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220
Transferler
34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.088 -4.088 922 -3.166 85.027 2.756 87.783 439.953 439.953 524.570 0 524.570
Sermaye Arttırımı
138.750 -138.706 -44 0 0 0
Kar Payları
891 -239.575 -239.575 -238.684 0 -238.684
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 26.549 18.505 18.505 45.054 0 45.054
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 0 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
862.084 677.021
Dönem Karı (Zararı)
439.953 277.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
501.911 320.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 125.301 111.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49.670 21.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.258 4.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 56.335 35.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
154.306 59.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
66.713 2.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.508 18.986
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -7.508 18.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 52.722 69.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.886 -2.556
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.487 45.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.316 52.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.338 12.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.861 -178.273
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.166 130.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319 151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.477 27.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
841.377 644.084
Ödenen Faiz
23 -8.727 -12.183
Alınan Faiz
23 23.124 31.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.683 -3.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.993 17.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-408.236 -192.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.251 3.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-385.989 -155.027
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-7.653 -20.255
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.845 -20.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
7.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-189.431 -689.705
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.171 -6.563
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -12.171 -6.563
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.225 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.225 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.836.378 1.255.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.751.530 -1.682.673
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.992 -1.765
Ödenen Temettüler
20 -238.684 -200.782
Ödenen Faiz
-97.387 -91.773
Alınan Faiz
21.730 38.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.417 -204.739
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.543 5.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
269.960 -199.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 635.030 834.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 904.990 635.030


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 906.204 635.091
Finansal Yatırımlar
5 37.261 0
Ticari Alacaklar
830.008 721.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 404.580 254.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 425.428 467.086
Diğer Alacaklar
716 16.054
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 13.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 716 2.211
Türev Araçlar
18 0 323
Stoklar
10 630.967 672.302
Peşin Ödenmiş Giderler
17 34.294 28.578
Diğer Dönen Varlıklar
17 123.190 106.279
ARA TOPLAM
2.562.640 2.179.759
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 91.350 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.653.990 2.179.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 20.173
Ticari Alacaklar
8 101.637 130.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 101.637 130.005
Türev Araçlar
18 0 323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 388.529 302.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 42.110 43.371
Maddi Duran Varlıklar
13 1.576.736 1.389.903
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 36.241 14.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
90.774 78.395
Şerefiye
14 5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 84.785 72.406
Peşin Ödenmiş Giderler
17 33.731 28.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.264 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.272.022 2.008.162
TOPLAM VARLIKLAR
4.926.012 4.187.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 511.554 855.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 511.554 855.406
Banka Kredileri
7 511.554 855.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
204.147 220.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
204.147 220.023
Banka Kredileri
7 197.330 217.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.817 2.207
Ticari Borçlar
763.814 916.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 56.681 38.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 707.133 877.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.825 4.072
Diğer Borçlar
9 1.505 1.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.505 1.186
Türev Araçlar
18 65.818 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 216.112 54.766
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 21.230 6.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.196 13.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 29.096 13.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 100 714
ARA TOPLAM
1.818.201 2.071.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.818.201 2.071.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.184.396 518.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.184.396 518.760
Banka Kredileri
7 1.149.230 505.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 35.166 13.378
Türev Araçlar
18 249 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 38.972 30.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 38.972 30.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 18.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 18.034 13.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.241.651 581.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.059.852 2.652.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.866.160 1.535.220
Ödenmiş Sermaye
20 323.750 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 56.469 195.175
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -6.666 -34.106
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 0 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.687 -8.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.018 -10.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.018 -10.930
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3.331 2.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
370.282 282.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
385.910 300.883
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.628 -18.384
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 214.787 179.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
479.272 457.609
Net Dönem Karı veya Zararı
439.953 277.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.866.160 1.535.220
TOPLAM KAYNAKLAR
4.926.012 4.187.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.109.857 3.645.900
Satışların Maliyeti
21, 22 -3.141.662 -3.025.933
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
968.195 619.967
BRÜT KAR (ZARAR)
968.195 619.967
Genel Yönetim Giderleri
22 -77.069 -59.486
Pazarlama Giderleri
22 -86.115 -90.610
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -11.065 -7.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 321.531 205.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -289.199 -171.670
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
826.278 496.086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 6.742 6.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 7.508 -18.986
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
840.528 484.080
Finansman Gelirleri
25 334.713 281.240
Finansman Giderleri
25 -682.566 -417.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
492.675 347.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.722 -69.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -73.999 -61.369
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 21.277 -8.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
439.953 277.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
439.953 277.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
439.953 277.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 27 1,36000000 0,86000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.166 -6.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.110 -7.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
922 -50
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 922 -50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 1.022 1.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.783 23.835
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.027 42.219
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.445 -23.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -689 5.185
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.617 17.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
524.570 295.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
524.570 295.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910178


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1679 32,2367 % 0,17  
Euro 34,9280 35,0200 % 0,48  
Sterlin 40,7260 40,9301 % 0,03  
Frank 34,9831 35,1584 % 0,07  
Riyal 8,5359 8,5787 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,93 30,97 % 0,66  
Platin 1.037,36 1.040,17 % 0,66  
Paladyum 994,65 1.001,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,72 81,72 % 0,66  
Altın Ons 2.382,86 2.383,23 % 0,66