***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 18:17
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 0 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160
Transferler
0 439.953 -439.953 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 579 579 60.263 -62.230 -1.967 133.342 133.342 131.954 0 131.954
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -15.018 -15.018 3.910 -11.108 446.173 -77.858 368.315 214.787 931.057 133.342 1.064.399 2.016.612 0 2.016.612
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.585 -20.652 762.523 -319.200 443.323 256.074 608.107 1.167.208 1.775.315 2.834.279 0 2.834.279
Transferler
0 1.167.208 -1.167.208 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -209 -209 72.679 -99.413 -26.734 625.367 625.367 598.424 0 598.424
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.376 -20.861 835.202 -418.613 416.589 256.074 1.775.315 625.367 2.400.682 3.432.703 0 3.432.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-745.831 640.496
Dönem Karı (Zararı)
625.367 133.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.030 56.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.285 3.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -7.736 10.301
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
153.299 60.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.783 -29.945
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış6.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34 -117
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129.007 62.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.024.887 286.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.688 213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.053 -38.193
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-702.531 663.154
Ödenen Faiz
-5.965 -2.178
Alınan Faiz
1.749 6.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.084 -26.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-267.826 -28.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.963 96.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.029 -99.002
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-104.760 -43.091
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 17.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.326 -346.694
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.498
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
661.390 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.870 -340.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.359 -4.042
Ödenen Faiz
-16.458 -31.380
Alınan Faiz
24.623 10.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-767.331 265.522
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.362 5.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-763.969 270.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.835.359 904.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.071.390 1.175.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.076.160 2.835.689
Ticari Alacaklar
1.801.798 1.142.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 603.298 455.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.198.500 686.910
Diğer Alacaklar
1.047 1.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.047 1.013
Türev Araçlar
13 4.752 4.687
Stoklar
7 1.690.616 1.559.041
Peşin Ödenmiş Giderler
196.276 126.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 3.447
Diğer Dönen Varlıklar
334.944 352.817
ARA TOPLAM
6.105.593 6.026.175
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 0 2.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.105.593 6.028.316
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
201.525 141.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 201.525 141.461
Türev Araçlar
13 11.880 4.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 847.011 778.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 14.734 14.856
Maddi Duran Varlıklar
9 2.182.875 2.070.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 37.331 35.796
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.039 121.711
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 125.050 115.722
Peşin Ödenmiş Giderler
91.106 55.953
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 183.130 192.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.700.631 3.414.734
TOPLAM VARLIKLAR
9.806.224 9.443.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.409.819 2.125.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.409.819 2.125.952
Banka Kredileri
5 2.409.819 2.125.952
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
301.880 238.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
301.880 238.332
Banka Kredileri
5 290.881 227.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.999 10.692
Ticari Borçlar
2.381.100 3.166.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 137.745 97.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.243.355 3.068.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.469 5.876
Diğer Borçlar
33.440 28.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.440 28.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
229.916 299.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 100.732 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.828 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.723 43.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
105 105
ARA TOPLAM
5.479.184 5.908.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.479.184 2.834.279
Ödenmiş Sermaye
15 323.750 323.750
Sermaye Düzeltme Farkları
56.469 56.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.861 -20.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.237 -30.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.237 -30.237
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.376 9.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
416.589 443.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
835.202 762.523
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-418.613 -319.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
256.074 256.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.775.315 608.107
Net Dönem Karı veya Zararı
625.367 1.167.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.432.703 2.834.279
TOPLAM KAYNAKLAR
9.806.224 9.443.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.915.077 1.316.220
Satışların Maliyeti
16 -2.913.126 -1.121.202
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.001.951 195.018
BRÜT KAR (ZARAR)
1.001.951 195.018
Genel Yönetim Giderleri
16 -55.789 -21.412
Pazarlama Giderleri
16 -69.206 -22.144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -4.536 -2.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 839.213 178.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -945.533 -191.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
766.100 136.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.891 3.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 391 8.976
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
772.382 148.747
Finansman Gelirleri
18 202.502 97.854
Finansman Giderleri
18 -206.732 -111.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
768.152 135.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-142.785 -2.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -106.475 r
-209 579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-209 579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -209 579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.734 -1.967
Yabancı Para Çevrim Farkları
72.679 60.263
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.203 -77.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.790 15.558
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.943 -1.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
598.424 131.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
598.424 131.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027925


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2275 32,2450 % 0,20  
Euro 34,9811 34,9967 % 0,44  
Sterlin 40,7805 40,9850 % 0,36  
Frank 35,0184 35,1939 % 0,06  
Riyal 8,5321 8,5749 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,32 30,36 % 0,66  
Platin 1.028,40 1.030,29 % 0,66  
Paladyum 966,34 969,36 % 0,66  
Brent Pet. 82,09 82,09 % 0,66  
Altın Ons 2.336,24 2.336,66 % 0,66