***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2022 19:37
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 0 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160
Transferler
41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.630 -2.630 1.250 -1.380 84.361 -70.537 13.824 424.221 424.221 436.665 0 436.665
Kar Payları
0 0 0 -281.663 -281.663 -281.663 0 -281.663
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 0 -17.648 -17.648 4.581 -13.067 470.271 -86.165 384.106 256.074 608.107 424.221 1.032.328 2.039.660 0 2.039.660
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.585 -20.652 762.523 -319.200 443.323 256.074 608.107 1.167.208 1.775.315 2.834.279 0 2.834.279
Transferler
58.275 1.108.933 -1.167.208 -58.275 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.044 -21.044 2.343 -18.701 199.560 -49.055 150.505 1.055.582 1.055.582 1.187.386 0 1.187.386
Kar Payları
0 -598.938 -598.938 -598.938 0 -598.938
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -51.281 -51.281 11.928 -39.353 962.083 -368.255 593.828 314.349 1.118.102 1.055.582 2.173.684 3.422.727 0 3.422.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.869 462.316
Dönem Karı (Zararı)
1.055.582 424.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
563.567 151.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 103.070 66.545
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
63.969 23.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.932 4.175
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -41.711 12.831
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
279.192 79.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4, 14 -32.464 -67.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 16.504 -21.128
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16.504 -21.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 173.141 55.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.066 -1.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.790.614 -122.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-832.257 -282.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49 -296
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-739.096 -460.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.856 905.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.218 -93
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.850 -284.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-171.465 453.604
Ödenen Faiz
-21.370 -3.226
Alınan Faiz
45.974 13.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.639 -1.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
105.631 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-553.627 -150.685
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.486 93.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-410.429 -235.285
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-43.363 -25.984
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-116.321 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 17.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.129.129 -757.111
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.498
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.707.957 129.852
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.245.703 -592.945
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.217 -4.888
Ödenen Temettüler
-598.938 -281.663
Ödenen Faiz
-46.289 -44.432
Alınan Faiz
60.061 18.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.727.625 -445.480
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.223 7.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.724.402 -438.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.835.359 904.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.110.957 466.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.111.335 2.835.689
Finansal Yatırımlar
4 135.280 0
Ticari Alacaklar
2.181.216 1.142.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 926.434 455.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.254.782 686.910
Diğer Alacaklar
1.062 1.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.062 1.013
Türev Araçlar
14 7.451 4.687
Stoklar
8 2.300.522 1.559.041
Peşin Ödenmiş Giderler
64.768 126.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 3.447
Diğer Dönen Varlıklar
499.710 352.817
ARA TOPLAM
6.301.344 6.026.175
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 0 2.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.301.344 6.028.316
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
152.271 141.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 152.271 141.461
Türev Araçlar
14 14.903 4.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 959.663 778.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 14.612 14.856
Maddi Duran Varlıklar
10 2.365.539 2.070.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 35.320 35.796
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
135.624 121.711
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 129.635 115.722
Peşin Ödenmiş Giderler
161.217 55.953
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 196.802 192.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.035.951 3.414.734
TOPLAM VARLIKLAR
10.337.295 9.443.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.738.347 2.125.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.738.347 2.125.952
Banka Kredileri
6 1.738.347 2.125.952
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
333.260 238.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
333.260 238.332
Banka Kredileri
6 321.982 227.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.278 10.692
Ticari Borçlar
3.559.729 3.166.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 136.171 97.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.423.558 3.068.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.414 5.876
Diğer Borçlar
23.534 28.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.534 28.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
294.209 299.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 66.546 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.942 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.837 43.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
105 105
ARA TOPLAM
6.051.981 5.908.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.051.981 5.908.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
737.740 610.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
737.740 610.612
Banka Kredileri
6 692.545 565.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 45.195 45.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.795 59.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
89.795 59.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
35.052 30.210
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
862.587 700.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.914.568 6.608.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.422.727 2.834.279
Ödenmiş Sermaye
16 323.750 323.750
Sermaye Düzeltme Farkları
56.469 56.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.353 -20.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.281 -30.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.281 -30.237
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.928 9.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
593.828 443.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
962.083 762.523
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-368.255 -319.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
314.349 256.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.118.102 608.107
Net Dönem Karı veya Zararı
1.055.582 1.167.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.422.727 2.834.279
TOPLAM KAYNAKLAR
10.337.295 9.443.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.278.109 3.067.718 4.363.032 1.751.498
Satışların Maliyeti
17 -6.195.199 -2.466.569 -3.282.073 -1.345.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.082.910 601.149 1.080.959 406.131
BRÜT KAR (ZARAR)
2.082.910 601.149 1.080.959 406.131
Genel Yönetim Giderleri
17 -103.700 -43.671 -47.911 -22.259
Pazarlama Giderleri
17 -139.054 -55.551 -69.848 -33.407
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -9.914 -5.069 -5.378 -3.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.231.980 255.057 392.767 76.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.397.735 -256.279 -452.202 -64.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.664.487 495.636 898.387 359.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33.511 4.796 27.620 1.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -16.504 21.128 -16.895 12.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.681.494 521.560 909.112 372.813
Finansman Gelirleri
19 316.583 151.678 114.081 53.824
Finansman Giderleri
19 -769.354 -193.848 -562.622 -82.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.228.723 479.390 460.571 343.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-173.141 -55.169 -30.356 -52.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -163.974 -36.715 -57.499 -33.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.167 -18.454 27.143 -19.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.055.582 424.221 430.215 290.879
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.055.582 424.221 430.215 290.879
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.055.582 424.221 430.215 290.879
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 3,26000000 1,31000000 1,33000000 0,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.701 -1.380 -18.492 -1.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.305 -3.287 -26.305 -3.287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.343 1.250 2.552 671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.343 1.250 2.552 671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.261 657 5.261 657
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
150.505 13.824 177.239 15.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
199.560 84.361 126.881 24.098
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.112 -91.681 69.091 -11.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.057 21.144 -18.733 3.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.804 12.444 158.747 13.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.187.386 436.665 588.962 304.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.187.386 436.665 588.962 304.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054827


BIST
'
18:0510.793
Değişim :  -0,98% |  -106,75
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.786
En Yüksek
10.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 48,64 127.750.654 % 10,00  
CLEBI 2.208,00 679.495.569 % 9,96  
BJKAS 36,04 1.904.110.738 % 9,95  
ARZUM 60,85 244.455.427 % 9,94  
FRIGO 9,09 131.422.926 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1763 32,1987 % 0,06  
Euro 34,8332 34,9019 % 0,16  
Sterlin 40,6285 40,8322 % -0,02  
Frank 35,0069 35,1824 % 0,03  
Riyal 8,5337 8,5765 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,12 30,16 % 0,66  
Platin 1.021,22 1.022,69 % 0,66  
Paladyum 970,91 976,01 % 0,66  
Brent Pet. 81,53 81,53 % 0,66  
Altın Ons 2.331,22 2.331,68 % 0,66