***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2022 18:19
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 1.866.160
Transferler
0 41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.630 -2.630 1.390 -1.240 92.896 -67.786 25.110 768.059 768.059 791.929 791.929
Kar Payları
-281.663 -281.663 -281.663 -281.663
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.666 11.832 11.832 18.498 18.498
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -17.648 -17.648 4.721 -12.927 478.806 -83.414 395.392 256.074 608.107 768.059 1.376.166 2.394.924 2.394.924
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.585 -20.652 762.523 -319.200 443.323 256.074 608.107 1.167.208 1.775.315 2.834.279 2.834.279
Transferler
0 58.275 1.108.933 -1.167.208 -58.275 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.044 -21.044 2.280 -18.764 311.247 -107.554 203.693 2.038.847 2.038.847 2.223.776 2.223.776
Kar Payları
-598.938 -598.938 -598.938 -598.938
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -51.281 -51.281 11.865 -39.416 1.073.770 -426.754 647.016 314.349 1.118.102 2.038.847 3.156.949 4.459.117 4.459.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.915 688.920
Dönem Karı (Zararı)
2.038.847 768.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
506.436 234.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 157.048 99.092
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.099 10.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.805 5.748
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -8.369 16.247
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
205.723 120.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4, 14 -33.518 -67.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.238 -31.043
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 3.238 -31.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 153.567 92.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.157 -11.245
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.470.311 -340.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.192.095 -368.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105 -40
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-508.878 -458.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.933 945.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.099 -53
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-716.399 -459.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.972 661.252
Ödenen Faiz
-42.196 -7.483
Alınan Faiz
42.730 19.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.722 -2.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
147.131 17.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-846.475 -297.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.584 103.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-682.309 -446.571
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-80.305 7.806
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-216.766 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
116.321 37.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-977.148 -362.229
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.498
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.584.183 556.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.977.902 -612.945
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.793 -8.376
Ödenen Temettüler
-598.938 -281.663
Ödenen Faiz
-72.797 -59.680
Alınan Faiz
95.099 25.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.604.708 28.878
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.806 7.699
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.598.902 36.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.835.359 904.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.236.457 941.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.236.677 2.835.689
Finansal Yatırımlar
4 112.806 0
Ticari Alacaklar
2.633.220 1.142.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.340.675 455.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.292.545 686.910
Diğer Alacaklar
1.118 1.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.118 1.013
Türev Araçlar
14 8.573 4.687
Stoklar
8 2.065.661 1.559.041
Peşin Ödenmiş Giderler
66.594 126.669
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 3.447
Diğer Dönen Varlıklar
660.295 352.817
ARA TOPLAM
6.784.944 6.026.175
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 0 2.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.784.944 6.028.316
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
91.624 141.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 91.624 141.461
Türev Araçlar
14 21.433 4.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 1.080.918 778.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 14.491 14.856
Maddi Duran Varlıklar
10 2.584.007 2.070.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 33.626 35.796
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
138.374 121.711
Şerefiye
5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 132.385 115.722
Peşin Ödenmiş Giderler
196.333 55.953
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 327.493 192.080
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.488.299 3.414.734
TOPLAM VARLIKLAR
11.273.243 9.443.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.558.434 2.125.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.558.434 2.125.952
Banka Kredileri
6 1.558.434 2.125.952
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
362.057 238.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
362.057 238.332
Banka Kredileri
6 350.417 227.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.640 10.692
Ticari Borçlar
3.253.328 3.166.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 198.751 97.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.054.577 3.068.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.362 5.876
Diğer Borçlar
41.851 28.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.851 28.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
176.310 299.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 101.614 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.240 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
51.135 43.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
105 105
ARA TOPLAM
5.557.196 5.908.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.557.196 5.908.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.127.887 610.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.127.887 610.612
Banka Kredileri
6 1.083.378 565.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.509 45.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
92.429 59.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
92.429 59.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
36.614 30.210
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.256.930 700.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.814.126 6.608.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.459.117 2.834.279
Ödenmiş Sermaye
16 323.750 323.750
Sermaye Düzeltme Farkları
56.469 56.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.416 -20.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.281 -30.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.281 -30.237
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.865 9.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
647.016 443.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.073.770 762.523
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-426.754 -319.200
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
314.349 256.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.118.102 608.107
Net Dönem Karı veya Zararı
2.038.847 1.167.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.459.117 2.834.279
TOPLAM KAYNAKLAR
11.273.243 9.443.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.144.068 5.300.787 4.865.959 2.233.069
Satışların Maliyeti
17 -9.787.804 -4.260.746 -3.592.605 -1.794.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.356.264 1.040.041 1.273.354 438.892
BRÜT KAR (ZARAR)
3.356.264 1.040.041 1.273.354 438.892
Genel Yönetim Giderleri
17 -226.786 -67.793 -87.732 -24.122
Pazarlama Giderleri
17 -165.158 -95.101 -61.458 -39.550
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -16.676 -8.882 -6.762 -3.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.488.663 315.337 256.683 60.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.678.467 -302.642 -280.732 -46.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.757.840 880.960 1.093.353 385.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
53.175 15.646 19.664 10.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -3.238 31.043 13.266 9.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.807.777 927.649 1.126.283 406.089
Finansman Gelirleri
19 404.222 236.125 87.639 84.447
Finansman Giderleri
19 -1.019.585 -303.636 -250.231 -109.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.192.414 860.138 963.691 380.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-153.567 -92.079 19.574 -36.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -260.262 -69.609 -96.288 -32.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 106.695 -22.470 115.862 -4.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.038.847 768.059 983.265 343.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.038.847 768.059 983.265 343.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.038.847 768.059 983.265 343.838
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 6,30000000 2,37000000 3,04000000 1,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.764 -1.240 -63 140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.305 -3.287 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.280 1.390 -63 140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.280 1.390 -63 140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.261 657 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
203.693 25.110 53.188 11.286
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
311.247 92.896 111.687 8.535
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.443 -88.207 -73.331 3.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.889 20.421 14.832 -723
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.929 23.870 53.125 11.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.223.776 791.929 1.036.390 355.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.223.776 791.929 1.036.390 355.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076353


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2220 32,2304 % 0,16  
Euro 34,9748 34,9835 % 0,40  
Sterlin 40,7773 40,9817 % 0,35  
Frank 34,9935 35,1689 % -0,01  
Riyal 8,5324 8,5751 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,29 30,32 % 0,66  
Platin 1.027,79 1.029,09 % 0,66  
Paladyum 966,45 969,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,09 82,09 % 0,66  
Altın Ons 2.335,35 2.335,76 % 0,66