***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2017 18:22
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.591 -6.591 -6.591 61.550 -346 61.204 95.907 419.718 162.849 582.567 1.113.306 57 1.113.363
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -6.591 -6.591 -6.591 61.550 -346 61.204 95.907 419.718 162.849 582.567 1.113.306 57 1.113.363
Transferler
0 11.594 151.255 -162.849 -11.594 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.397 1.397 1.397 58.888 676 59.564 199.475 199.475 260.436 -9 260.427
Kar Payları
-125.194 -125.194 -125.194 0 -125.194
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Transferler
15.184 184.291 -199.475 -15.184 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.069 2.069 2.069 34.709 -330 34.379 125.798 125.798 162.246 -48 162.198
Kar Payları
-161.089 -161.089 -161.089 0 -161.089
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
296.517 276.732
Dönem Karı (Zararı)
125.750 199.466
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.466 192.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 71.476 64.294
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-848 946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.997 2.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 1.708 -2.643
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.900 30.699
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 79.152 59.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.910 57.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68 -7.709
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -11.776
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
239 -515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.011 -75.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.989 6.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.953 5.146
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.728 50.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.934 -126.179
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99 -251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.082 -12.091
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
347.205 315.848
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-8.072 -6.264
Alınan Faiz
12.487 11.071
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.103 -43.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.669 -182.573
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 11.660
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-16.835 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82 10.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.916 -205.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.129 62.026
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
683.296 564.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-576.449 -379.478
Ödenen Temettüler
-161.089 -125.194
Ödenen Faiz
-17.971 -9.454
Alınan Faiz
14.084 12.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.719 156.185
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.934 922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.653 157.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
338.810 181.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 457.463 338.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 458.301 342.810
Ticari Alacaklar
618.067 467.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 213.420 192.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 404.647 275.326
Diğer Alacaklar
760 11.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 83 11.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 677 257
Türev Araçlar
16 673 7.189
Stoklar
9 217.522 185.074
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.641 10.482
Diğer Dönen Varlıklar
15 78.612 50.815
ARA TOPLAM
1.387.576 1.075.543
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.387.576 1.075.543
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
105.374 79.456
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 105.374 79.456
Türev Araçlar
16 1.881 535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 214.252 243.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 47.155 48.418
Maddi Duran Varlıklar
11 756.840 718.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 78.326 82.956
Peşin Ödenmiş Giderler
15 41.566 5.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.245.394 1.178.532
TOPLAM VARLIKLAR
2.632.970 2.254.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 469.319 337.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 111.479 70.886
Ticari Borçlar
487.665 305.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 33.716 27.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 453.949 277.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.727 2.243
Diğer Borçlar
409 508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 409 508
Türev Araçlar
16 1.653 0
Ertelenmiş Gelirler
15 3.304 7.108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.411 14.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.783 13.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.369 10.793
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.414 2.213
ARA TOPLAM
1.097.750 751.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.097.750 751.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 253.574 212.946
Ticari Borçlar
0 13.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 0 13.974
Türev Araçlar
16 1.137 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.131 20.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 19.131 20.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 11.673 7.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.515 254.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.265 1.005.479
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.249.705 1.248.548
Ödenmiş Sermaye
17 185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 195.175 195.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.125 -5.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.125 -5.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.125 -5.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
155.147 120.768
Yabancı Para Çevrim Farkları
155.147 120.438
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 122.685 107.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
468.981 445.779
Net Dönem Karı veya Zararı
125.798 199.475
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 48
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.249.705 1.248.596
TOPLAM KAYNAKLAR
2.632.970 2.254.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.954.385 2.030.006
Satışların Maliyeti
18, 19 -1.517.371 -1.634.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
437.014 395.644
BRÜT KAR (ZARAR)
437.014 395.644
Genel Yönetim Giderleri
19 -57.260 -45.938
Pazarlama Giderleri
19 -56.150 -59.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -5.426 -4.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 164.785 163.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -108.268 -96.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
374.695 352.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -79.152 -59.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
295.543 293.566
Finansman Gelirleri
21 185.428 166.812
Finansman Giderleri
22 -298.311 -203.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.660 257.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-56.910 -57.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -52.985 -60.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.925 2.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.750 199.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.750 199.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-48 -9
Ana Ortaklık Payları
125.798 199.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (kr) 24 0,68000000 1,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.069 1.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 2.586 1.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -517 -349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.379 59.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.709 58.888
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-413 845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 83 -169
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.448 60.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.198 260.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-48 -9
Ana Ortaklık Payları
162.246 260.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587287


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66