***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:16
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Transferler
0 199.475 -199.475 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -8.825 -891 -9.716 29.493 29.493 19.777 -20 19.757
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 111.613 -561 111.052 107.501 645.254 29.493 674.747 1.268.325 28 1.268.353
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Transferler
125.798 -125.798 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 8.126 0 8.126 70.394 70.394 78.520 0 78.520
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 163.273 0 163.273 122.685 594.779 70.394 665.173 1.328.225 0 1.328.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
220.530 93.370
Dönem Karı (Zararı)
70.394 29.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.150 32.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 18.031 18.233
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-503 -775
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
539 1.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 -1.304 -1.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.906 -7.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 14.812 9.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.155 12.236
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.074 -42
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
440 705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.388 45.260
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.898 15.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
340 3.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
27.073 27.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.604 16.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69 24
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.596 -18.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
221.932 107.367
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-2.663 -1.669
Alınan Faiz
2.405 2.237
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.144 -14.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.692 -23.761
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
347 42
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.039 -23.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.525 -56.641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.008 100.661
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-294.560 -157.314
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-6.418 -3.188
Alınan Faiz
6.495 3.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.363 12.968
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-547 -264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.816 12.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
457.463 338.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
613.279 351.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
614.037 458.301
Ticari Alacaklar
590.263 618.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 210.119 213.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 380.144 404.647
Diğer Alacaklar
1.395 760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 1.058 83
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
337 677
Türev Araçlar
12 498 673
Stoklar
7 190.976 217.522
Peşin Ödenmiş Giderler
33.846 13.641
Diğer Dönen Varlıklar
76.080 78.612
ARA TOPLAM
1.507.095 1.387.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.507.095 1.387.576
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
107.977 105.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 107.977 105.374
Türev Araçlar
12 2.017 1.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 207.954 214.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 46.839 47.155
Maddi Duran Varlıklar
9 834.815 756.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 77.389 78.326
Peşin Ödenmiş Giderler
59.153 41.566
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.336.144 1.245.394
TOPLAM VARLIKLAR
2.843.239 2.632.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 531.903 469.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 100.029 111.479
Ticari Borçlar
561.563 487.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 36.239 33.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
525.324 453.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.043 2.727
Diğer Borçlar
478 409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
478 409
Türev Araçlar
12 50 1.653
Ertelenmiş Gelirler
16.840 3.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 19.581 7.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.074 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.030 11.369
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.044 2.414
ARA TOPLAM
1.239.561 1.097.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.239.561 1.097.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 242.606 253.574
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 547 1.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.995 19.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.995 19.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 12.305 11.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
275.453 285.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.515.014 1.383.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.328.225 1.249.705
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.125 -3.125
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.125 -3.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.125 -3.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.273 155.147
Yabancı Para Çevrim Farkları
163.273 155.147
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.685 122.685
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
594.779 468.981
Net Dönem Karı veya Zararı
70.394 125.798
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.328.225 1.249.705
TOPLAM KAYNAKLAR
2.843.239 2.632.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
625.877 442.754
Satışların Maliyeti
13 -478.061 -360.063
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.816 82.691
BRÜT KAR (ZARAR)
147.816 82.691
Genel Yönetim Giderleri
13 -14.942 -12.627
Pazarlama Giderleri
13 -17.978 -11.202
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -1.328 -1.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 70.135 20.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -60.614 -23.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.089 54.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -14.812 -9.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.277 45.116
Finansman Gelirleri
15 85.729 40.591
Finansman Giderleri
16 -102.457 -43.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.549 41.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.155 -12.236
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -20.519 -12.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -636 486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.394 29.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.394 29.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -20
Ana Ortaklık Payları
70.394 29.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (kr) 18 0,38000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.126 -9.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.126 -8.825
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 223
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.126 -9.716
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.520 19.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -20
Ana Ortaklık Payları
78.520 19.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603586


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  0,19% |  20,53
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALKA 34,54 280.420.457 % 10,00  
BEYAZ 26,84 80.697.730 % 10,00  
DENGE 4,62 58.434.159 % 10,00  
IHAAS 23,78 123.641.668 % 9,99  
BRKVY 74,95 306.069.197 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2275 32,2354 % 0,32  
Euro 35,0093 35,0407 % 0,21  
Sterlin 40,6631 40,8669 % -0,16  
Frank 34,9428 35,1180 % 0,10  
Riyal 8,5000 8,5426 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,92 31,95 % 0,66  
Platin 1.057,48 1.059,32 % 0,66  
Paladyum 983,53 986,01 % 0,66  
Brent Pet. 84,12 84,12 % 0,66  
Altın Ons 2.357,52 2.357,75 % 0,66