***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2017 18:27
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Transferler
0 15.184 184.291 -199.475 -15.184 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-847 -847 -847 3.426 -548 2.878 136.335 136.335 138.366 -19 138.347
Kar Payları
-161.089 0 -161.089 -161.089 0 -161.089
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.041 -6.041 -6.041 123.864 -218 123.646 122.685 468.981 136.335 605.316 1.225.825 29 1.225.854
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Transferler
17.813 107.985 -125.798 -17.813 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.194 -4.194 -4.194 6.496 0 6.496 224.194 224.194 226.496 0 226.496
Kar Payları
-187.381 -187.381 -187.381 0 -187.381
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -7.319 -7.319 -7.319 161.643 0 161.643 140.498 389.585 224.194 613.779 1.288.820 0 1.288.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.460 193.549
Dönem Karı (Zararı)
224.194 136.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
158.190 159.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 60.593 54.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-175 -503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.588 2.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 2.766 598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.249 13.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 34.766 42.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.967 46.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-315 -65
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-249 413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.893 -63.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.981 -81.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.549 3.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.601 -6.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.102 50.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
238 52
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.898 -29.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
168.491 232.501
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-6.634 -5.404
Alınan Faiz
15.770 9.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.167 -43.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-323.831 -63.819
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -35.382 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.740 78
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-290.189 -63.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.095 -133.726
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
858.915 459.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-668.592 -430.723
Ödenen Temettüler
-187.381 -161.089
Ödenen Faiz
-18.912 -11.737
Alınan Faiz
19.065 10.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.276 -3.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83 -395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.193 -4.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
457.463 338.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
304.270 334.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
304.339 458.301
Ticari Alacaklar
634.847 618.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 184.778 213.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 450.069 404.647
Diğer Alacaklar
12.992 760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 6.849 83
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.143 677
Türev Araçlar
12 0 673
Stoklar
7 323.244 217.522
Peşin Ödenmiş Giderler
25.502 13.641
Diğer Dönen Varlıklar
135.988 78.612
ARA TOPLAM
1.436.912 1.387.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.436.912 1.387.576
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
99.678 105.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 99.678 105.374
Türev Araçlar
12 1.787 1.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 221.115 214.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 46.207 47.155
Maddi Duran Varlıklar
9 983.474 756.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 79.525 78.326
Peşin Ödenmiş Giderler
7.640 41.566
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.439.426 1.245.394
TOPLAM VARLIKLAR
2.876.338 2.632.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 625.551 469.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.420 111.479
Ticari Borçlar
477.889 487.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 32.253 33.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
445.636 453.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.204 2.727
Diğer Borçlar
647 409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
647 409
Türev Araçlar
12 1.735 1.653
Ertelenmiş Gelirler
8.342 3.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 14.092 7.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.935 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.891 11.369
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.044 2.414
ARA TOPLAM
1.158.815 1.097.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.158.815 1.097.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 392.213 253.574
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 0 1.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.633 19.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.633 19.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 10.857 11.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.703 285.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.587.518 1.383.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.288.820 1.249.705
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.319 -3.125
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.319 -3.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.319 -3.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
161.643 155.147
Yabancı Para Çevrim Farkları
161.643 155.147
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
140.498 122.685
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
389.585 468.981
Net Dönem Karı veya Zararı
224.194 125.798
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.288.820 1.249.705
TOPLAM KAYNAKLAR
2.876.338 2.632.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.960.896 1.420.361 665.979 499.610
Satışların Maliyeti
13 -1.556.238 -1.098.431 -533.321 -379.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
404.658 321.930 132.658 120.347
BRÜT KAR (ZARAR)
404.658 321.930 132.658 120.347
Genel Yönetim Giderleri
13 -46.695 -40.687 -14.386 -14.210
Pazarlama Giderleri
13 -45.861 -38.826 -15.523 -15.281
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -3.681 -4.155 -1.196 -1.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 183.231 59.834 51.239 25.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -160.204 -41.920 -37.080 -11.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.448 256.176 115.712 103.200
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -34.766 -42.461 -10.845 -16.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
296.682 213.715 104.867 86.829
Finansman Gelirleri
15 166.303 136.596 34.961 64.896
Finansman Giderleri
16 -187.824 -167.523 -53.953 -81.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.161 182.788 85.875 70.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.967 -46.472 -15.627 -17.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -50.730 -44.933 -14.702 -15.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -237 -1.539 -925 -1.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
224.194 136.316 70.248 53.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
224.194 136.316 70.248 53.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -19 0 3
Ana Ortaklık Payları
224.194 136.335 70.248 53.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.194 -847 -1.548 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.242 -1.059 -1.935 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.048 212 387 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.496 2.878 4.667 8.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.496 3.426 4.667 7.623
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -685 0 484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 137 0 -97
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.302 2.031 3.119 8.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.496 138.347 73.367 61.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -19 0 3
Ana Ortaklık Payları
226.496 138.366 73.367 61.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638696


BIST
'
16:5310.704
Değişim :  -0,82% |  -88,48
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.683
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:51
DIRIT 19,80 7.000.862 % 10,00  
BJKAS 39,64 2.814.765.125 % 9,99  
BURVA 158,60 164.226.749 % 9,99  
BURCE 297,50 205.615.186 % 9,98  
ARZUM 66,90 274.643.516 % 9,94  
16:51 Alış Satış %  
Dolar 32,2248 32,2452 % 0,21  
Euro 34,9496 34,9655 % 0,35  
Sterlin 40,7117 40,9158 % 0,19  
Frank 34,9820 35,1574 % -0,04  
Riyal 8,5320 8,5748 % -0,00  
16:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,43 30,47 % 0,66  
Platin 1.032,01 1.033,52 % 0,66  
Paladyum 967,82 972,15 % 0,66  
Brent Pet. 81,70 81,70 % 0,66  
Altın Ons 2.339,99 2.340,36 % 0,66