***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2020 13:19
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1 Peşin 0,7400000 74 15 0,6290000 62,9

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 07.04.2020 09.04.2020 08.04.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1 0 0

Ek Açıklamalar
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 277.681.617,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 252.215.125,58-TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 277.681.617,00-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından
- Yasal kayıtlarımızda yer alan 252.215.125,58-TL.tutarındaki net dönem karının %5'ine tekabül eden 12.610.756,28-TL.'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesi çerçevesinde I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına
- Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Kalan tutar olan 248.883.360,72-TL'den 223.387.500,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0.69-TL, temettü oranı brüt % 69,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 22.338.750,00 – TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 239.575.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,7400-TL, temettü oranı brüt % 74,00.) tespit edilmesine,
- Temettü bedellerinin 7 Nisan 2020 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,
2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,
karar verildi.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Payı.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 323.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 146.775.711,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 347.551.617 313.584.555,62
4. Vergiler ( - ) 69.870.000 61.369.430,04
5. Net Dönem Kârı 277.681.617 252.215.125,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 12.610.756,28 12.610.756,28
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 265.070.860,72 239.604.369,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 78.700
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 265.149.560,72
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 16.187.500
* Nakit
* Bedelsiz 16.187.500
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 223.387.500
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 22.338.750
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 3.157.110,72 841.655,89
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 21.046.396,9

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 203.638.750 76,82 0,629 0,629
TOPLAM 203.638.750 76,82 0,629 0,629

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
"3. Dönem Karı" satırında SPK' ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem karı tutarıdır.
Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820799


BIST
'
10:5510.946
Değişim :  1,92% |  205,98
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:55
MNDRS 15,62 54.973.559 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.082.588 % 9,98  
KARYE 41,46 57.115.444 % 9,97  
DEVA 95,45 619.908.042 % 9,97  
10:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2111 32,2171 % 0,12  
Euro 35,0169 35,0290 % 0,11  
Sterlin 40,7227 40,9268 % 0,07  
Frank 35,1882 35,3645 % 0,05  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
10:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,71 % 0,66  
Platin 1.037,54 1.039,20 % 0,66  
Paladyum 1.019,17 1.021,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.417,34 2.417,65 % 0,66