***AKSA***AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

04.04.2016 17:52
***AKSA***AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


***AKSA***AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No:15 Gümüşsuyu - Beyoğlu
Telefon 212 - 2514500
Faks 212 - 2514507
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2514500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2514507
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2016 tarihinde, saat 11:00'da, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2016 tarih ve 00015033863 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 185.000.000 TL (yüz seksen beş milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin toplam 139.200.581,476 TL itibari değerli 13.920.058.147 adet payın temsilen, toplam 3.786.400,485 TL itibari değerli 378.640.048 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Ekte Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Kar Payı Dağıtım Cetveli hissedarlarımızın görüşüne sunulmaktadır.Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 04.04.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirket'in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 04.04.2016 tarihinde saat 11:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes Bizans Salonu'nda yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.
Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturuldu.
Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi.
Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu.
Gündemin 4.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.000-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimizin 2015 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi.
Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasında belirlenen bağış ve yardım üst sınırının 2.600.000 TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 12. maddesi uyarınca Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait ?Ücretlendirme Politikası? hakkında genel kurula bilgi verildi.
Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2015 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 1.738.792-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2015 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi.
Gündemin 15.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi?nin ?Sermaye? başlıklı 6. maddesinin, ?Yönetim Kurulunun Yetkileri? başlıklı 9. maddesinin, ?Genel Kurul? başlıklı 12. maddesinin, ?Toplantı Yeri? başlıklı 14. maddesinin, ?Oy Hakkı? başlıklı 17. maddesinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nca 10.03.2016 tarihinde 29833736-110.03.02-E.2918 sayı ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu?nca 15.03.2016 tarihinde 85780303-110.01.01.99 E13132 sayı ile, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nca 16.03.2016 tarihinde 50035491-431.02 sayı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKSA(Eski),TRAAKSAW91E1 0,8500000 0,7225000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
06.04.2016
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=520216


BIST
'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1819 32,1902 % -0,08  
Euro 34,9168 34,9815 % 0,41  
Sterlin 40,6200 40,8236 % 0,26  
Frank 35,2997 35,4767 % 1,06  
Riyal 8,5035 8,5462 % -0,02  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,12 31,16 % 0,66  
Platin 1.024,88 1.026,78 % 0,66  
Paladyum 950,45 953,89 % 0,66  
Brent Pet. 82,03 82,03 % 0,66  
Altın Ons 2.341,62 2.341,91 % 0,66