***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

03.11.2016 18:46


Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 10.280 -13.777 147 46.365.852 20.888.561 54.696.807 330.152.935 58.634.016 828.675.190 828.675.190
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-46.282.139 -46.282.139 -46.282.139
Transferler
3.983.258 54.650.758 -58.634.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.919 -14.573 30.964.094 30.974.440 30.974.440
Kar Payları
-24.999.995 -24.999.995 -24.999.995
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 35.199 -13.777 147 69.140 24.871.819 54.696.807 359.803.698 30.964.094 788.367.496 788.367.496
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -127.732 -124.620 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.479 240.191 -622.325 34.218.332 33.890.677 33.890.677
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -73.253 115.571 -48.924 -622.325 33.301.617 54.696.807 613.321.225 34.218.332 1.052.849.419 1.052.849.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.678.762 6.615.788
Dönem Karı (Zararı)
34.218.332 30.964.094
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.226.159 -19.218.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
581.942 530.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
614.598 497.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.329.919 10.730.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.652.853 92.562.310
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.537.388 -21.901.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.790.591 -101.265.930
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-625.174 -371.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.924.297 -4.638.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.440.114 -7.581.609
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.931.210 1.436.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
894.752 -6.576.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.520.641 8.083.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.600.275 9.872.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.920.366 -1.789.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.368.788 7.107.737
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.092.434 -446.996
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
402.408 -44.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
77.942.366 -148.203.996
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-15.800.000 -30.900.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-174.417.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.403 101.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.123 -292.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.981.518 60.593.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.003.505 -3.297.637
Alınan Temettüler
3.942.073 9.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.106.613 128.714.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.617.849 352.648.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-257.667.000 -194.269.995
Ödenen Temettüler
-30.000.000 -24.999.995
Ödenen Faiz
-28.785.487 -5.809.911
Alınan Faiz
1.728.025 1.146.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.485.485 -12.873.292
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
636.820 5.243.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.848.665 -7.629.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.265.891 46.926.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.417.226 39.296.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
39.417.226 42.265.891
Ticari Alacaklar
35.948.965 32.184.487
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 944.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 35.948.965 31.240.392
Diğer Alacaklar
1.674.364 1.144.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.674.364 1.144.813
Stoklar
8 585.746 721.811
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.216.073 5.273.555
Diğer Dönen Varlıklar
221.569 2.770.744
ARA TOPLAM
80.063.943 84.361.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.063.943 84.361.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
53.719.866 59.538.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.719.866 59.538.704
Diğer Alacaklar
3.830.198 3.338.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 3.830.198 3.338.288
Stoklar
8 314.282.069 278.252.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 324.841.485 307.285.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 967.779.317 1.042.190.000
Maddi Duran Varlıklar
1.993.768 2.392.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.136 32.032
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.136 32.032
Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.128.188 6.043.981
Diğer Duran Varlıklar
1.204.676 941.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.673.805.703 1.700.013.649
TOPLAM VARLIKLAR
1.753.869.646 1.784.374.950
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 92.145.470 171.073.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 88.185.870 90.302.452
Ticari Borçlar
10.258.338 9.363.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,18 2.314.887 2.523.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.943.451 6.840.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
347.536 296.488
Diğer Borçlar
1.405.184 841.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.405.184 841.642
Ertelenmiş Gelirler
6 1.129.118 530.651
Kısa Vadeli Karşılıklar
964.787 1.088.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.409 114.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 836.378 974.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.275.390
ARA TOPLAM
194.436.303 276.771.442
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.436.303 276.771.442
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 506.061.503 458.179.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
522.421 465.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
522.421 465.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
506.583.924 458.644.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.020.227 735.416.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.052.849.419 1.048.958.742
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.840.877 121.840.877
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
208.659 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.318 -252.352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.253 -127.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.253 -127.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 115.571 -124.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-671.249 -48.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
-48.924 -48.924
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.301.617 24.871.819
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
613.321.225 359.803.698
Net Dönem Karı veya Zararı
34.218.332 291.947.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.052.849.419 1.048.958.742
TOPLAM KAYNAKLAR
1.753.869.646 1.784.374.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 55.325.152 65.813.616 19.379.586 20.798.728
Satışların Maliyeti
11 -16.627.583 -20.855.887 -5.374.832 -5.390.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.697.569 44.957.729 14.004.754 15.407.789
BRÜT KAR (ZARAR)
38.697.569 44.957.729 14.004.754 15.407.789
Genel Yönetim Giderleri
12 -20.087.583 -12.625.106 -8.016.402 -5.155.150
Pazarlama Giderleri
12 -692.792 -822.775 -287.863 -196.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 17.587.239 9.416.287 6.362.514 4.553.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -13.297.190 -3.068.248 -3.354.451 -1.088.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.207.243 37.857.887 8.708.552 13.520.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 30.790.591 101.256.389 25.001 101.187.888
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 6.537.388 21.901.856 417.833 21.823.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.535.222 161.016.132 9.151.386 136.532.015
Finansman Gelirleri
16 34.739.787 9.618.016 8.161.059 635.937
Finansman Giderleri
16 -60.056.677 -139.670.054 -24.344.429 -87.672.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.218.332 30.964.094 -7.031.984 49.495.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.218.332 30.964.094 -7.031.984 49.495.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.218.332 30.964.094 -7.031.984 49.495.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.218.332 30.964.094 -7.031.984 49.495.054
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 17 0,17000000 0,15000000 -0,04000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
294.670 24.919 23.252 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.479 24.919 18.133 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
240.191 0 5.119 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
240.191 0 5.119 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-622.325 -14.573 0 -4.527.256
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.573 -4.527.256
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-14.573 -4.527.256
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-622.325 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 -622.325 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-327.655 10.346 23.252 -4.527.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.890.677 30.974.440 -7.008.732 44.967.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.890.677 30.974.440 -7.008.732 44.967.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566088


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92