***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2018 18:26***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -252.352 -48.924 24.871.819 54.696.807 359.803.698 291.947.325 1.048.958.742 1.048.958.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
8.429.798 283.517.527 -291.947.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
244.628 110.591 -622.325 169.929.189 169.662.083 169.662.083
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.307.538 2.307.538 2.307.538
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 121.840.877 208.659 -4.109.167 -7.724 61.667 -622.325 33.301.617 54.696.807 615.628.763 169.929.189 1.190.928.363 1.190.928.363
Transferler
5.860.286 164.068.903 -169.929.189 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.605 41.820 490.551.211 490.848.636 490.848.636
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
230.091.850 36.467 870.289.152 -134.098.810 736.316 1.887.579 52.939.662 1.021.882.216 1.021.882.216
Kar Payları
-148.694.742 -148.694.742 -148.694.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-55.342.158 189.440.968 -189.440.968 -55.342.158 -55.342.158
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.916.385 28.009.540
Dönem Karı (Zararı)
490.551.211 169.929.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-316.867.869 -107.935.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.14 4.661.691 788.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.082.503 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.22 25.082.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.711.215 831.288
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -225.969.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 75.383.418 19.185.720
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.193.599 104.032.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-202.960.724 -124.666.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.23 -202.960.724 -124.666.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.121.184 -76.801.790
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 9.121.184 -76.801.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 402.957 109.941
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-624.386
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -56.494.428 -30.790.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.851.961 -5.434.696
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.657.341 -29.281.025
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.122.614 -56.176.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.720.918 908.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.403.684 79.113.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.820.712 1.945.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.224.396 77.168.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
195.535.303 56.559.250
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.701.538 -28.487.209
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
82.620 -62.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
138.077.224 102.501.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13.14 -6.048.275 -433.598
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.296.532 108.558.941
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.459.184 -11.873.296
Alınan Temettüler
3.942.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 28.288.151 2.307.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.313.242 -156.859.927
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-55.342.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 378.328.707 264.137.009
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -345.933.470 -351.407.233
Ödenen Temettüler
-148.694.742 -30.000.000
Ödenen Faiz
7 -70.406.331 -42.581.228
Alınan Faiz
2.734.752 2.991.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.680.367 -26.348.729
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.294.945 3.237.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.385.422 -23.111.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.451.752 42.563.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 88.837.174 19.451.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 88.837.174 19.451.752
Finansal Yatırımlar
6 17.439.996
Ticari Alacaklar
65.277.994 75.986.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.27 236.969 2.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 65.041.025 75.983.759
Diğer Alacaklar
10.933.689 2.714.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 10.552.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 381.669 2.714.689
Stoklar
12 357.748.074 97.476.420
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.823.759 3.143.875
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.419.632 33.975
ARA TOPLAM
548.480.318 198.807.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
548.480.318 198.807.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.892.579
Ticari Alacaklar
56.439.941 56.151.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 56.439.941 56.151.008
Diğer Alacaklar
9.204.860 4.159.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 7.249.627 4.159.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.955.233
Stoklar
12 68.337.854 291.205.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 337.113.225
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.535.536.000 1.103.592.419
Maddi Duran Varlıklar
13 32.045.644 2.126.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.914.942 752.036
Şerefiye
707.176 707.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 6.207.766 44.860
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.521.361 6.784.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
306.163 176.454
Diğer Duran Varlıklar
15 2.825.135 2.126.961
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.724.024.479 1.804.188.086
TOPLAM VARLIKLAR
4.272.504.797 2.002.995.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 133.602.406 96.993.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 295.627.546 85.160.868
Ticari Borçlar
16.566.175 10.427.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.27 1.895.696 1.681.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.670.479 8.746.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 870.618 464.062
Diğer Borçlar
2.355.647 2.792.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.355.647 2.792.264
Ertelenmiş Gelirler
10 8.333.184 51.018.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42.393 22.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.323.611 1.012.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.17 533.178 167.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.790.433 845.040
ARA TOPLAM
468.721.580 247.891.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
468.721.580 247.891.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.293.166.591 563.258.210
Ticari Borçlar
582.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 582.128
Ertelenmiş Gelirler
10 9.412.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
999.675 917.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 999.675 917.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.304.160.902 564.175.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.772.882.482 812.066.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.499.622.315 1.190.928.363
Ödenmiş Sermaye
25 430.091.850 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.840.877
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-189.440.968
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
944.975 208.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
247.881 -7.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
247.881 -7.724
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 247.881 -7.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.368.741 -560.658
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 103.487 61.667
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18 1.265.254 -622.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 281.542.533 33.301.617
Diğer Yedekler
18 54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 441.561.956 615.628.763
Net Dönem Karı veya Zararı
490.551.211 169.929.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.499.622.315 1.190.928.363
TOPLAM KAYNAKLAR
4.272.504.797 2.002.995.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 319.649.955 78.563.118
Satışların Maliyeti
19 -85.194.969 -26.543.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
234.454.986 52.019.349
BRÜT KAR (ZARAR)
234.454.986 52.019.349
Genel Yönetim Giderleri
20 -41.321.935 -29.138.170
Pazarlama Giderleri
20 -3.408.025 -1.082.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 59.489.983 36.535.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -78.442.680 -18.519.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
170.772.329 39.814.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 303.619.674 155.457.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -9.121.184 76.801.790
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
3 181.804.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
647.075.581 272.073.297
Finansman Gelirleri
24 140.917.252 36.772.760
Finansman Giderleri
24 -297.113.459 -138.806.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
490.879.374 170.039.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-328.163 -109.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -402.957 -109.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 74.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
490.551.211 169.929.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
490.551.211 169.929.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
490.551.211 169.929.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 25 1,14000000 0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.605 244.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 255.605 244.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.820 -511.734
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.820 110.591
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
41.820 110.591
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -622.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-622.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
297.425 -267.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.848.636 169.662.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
490.848.636 169.662.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660603


BIST
18:05116.908
Değişim :  1,38% |  1.592,79
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
117.178
En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
PKART 14,41 55.102.890 % 10,00  
KENT 621,60 5.091.591 % 10,00  
MRGYO 2,20 106.811.067 % 10,00  
YAPRK 10,79 12.238.907 % 9,99  
BIZIM 21,14 402.077.950 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5188 8,5615 % 0,02  
Frank 7,2225 7,2660 % 0,14  
Riyal 1,8219 1,8311 % 0,08  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,23  
Altın Gr. 391 391 1,50  
Cumhuriyet 2.534 2.556 8,90  
Tam 2.609 2.622 9,10  
Yarım 1.267 1.283 4,40  
Çeyrek 634 642 2,20  
Gümüş.Ons 17,94 17,98 0,01  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,00  
B. Petrol 42,84 42,84 0,07